Lønsumsafgift

2020+2019 Beløbsgrænser og skattesatser jf. personskattelovens § 20

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2020 sammenlignet med 2019 En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2020 sker reguleringen med 2,2 pct. Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20. Se nederst. Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20 Indkomstår Grundbeløb 2019 2020 Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 111,8 114,3   Kr. Kr.  Kr. …

2020+2019 Beløbsgrænser og skattesatser jf. personskattelovens § 20 Se mere…

Bitcoins Momsfritagelse og lønsumsafgift

I et bindende tilsagn giver Skatterådet afgørelse for emner som vedrører momsfritagelser og lønsumsafgift. Generelt henvises til Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra d), Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1, Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1 og 2, Lønsumsafgiftsloven § 5, stk. 1 og 2 og tillige flere juridiske vejledninger. Udover at det vedrører afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal af 26 Jan 2016 med SKM2016.83.SR, således under Skatterådet med jnr.: 15-0987384 af arten “Bindende svar” vedr. Moms og lønsumsafgift og tillige Momsfritagelse og -godtgørelse omhandler emner tillige: Bitcoin, finansiel virksomhed, fritagelse, lønsumsafgift, moms, valuta, veksling. Bekræfter Skatterådet således, at der vil være momsfritagelse ved gennemførelse af køb og salg af enheder i bitcoins mod traditionel valuta. Skatterådet bekræfter ligeledes, at der skal betales lønsumsafgift af …

Bitcoins Momsfritagelse og lønsumsafgift Se mere…