Ejerregister Bøder kommer hvis oplysningerne ikke er ajour

Du får bøder for manglende ajourføring for registrering i Det Offentlige Ejerregister

Samtlige selskaber er forpligtet til at oplyse om hvem der ejer selskabernes anparter eller aktier. For foreninger, selvejende institutioner, andelsselskaber, fonde, erhvervsdrivende fonde, vise K/S og andelsselskaber m.v. er samme princip gældende hvis din ejerandel udgør mere end 5 %.

Ledelsen i disse selskaber, der ikke har registreret selskabets kapitalejere i Det Offentlige Ejerregister, vil automatisk modtage bøde for manglede indberetning.

Ejerregisteret har siden dec. 2015 sendt beskeder og bøder ud til nye selskaber samt alle eksisterende selskaber om at registrere alle ejere.

Selskabstyper som er omfattet af pligten er

 1. Iværksætterselskaber (IVS)
 2. Anpartsselskab (ApS)
 3. Aktieselskaber (A/S)
 4. Alle holding selskaber som er registreret som IVS, APS eller A/S
 5. Partnerselskaber (P/S)
 6. Europæiske aktieselskaber (SE)

De selskaber som ikke skal registrere sine ejere er:

 • Selskaber som har ejere der alle tilsammen ejer over 5% eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder
 • Offshoreselskaber
 • Kommanditselskaber
 • Private selskaber/Personligt ejede virksomheder (f.eks. enkeltmandsvirksomheder)
 • Private fonde og erhvervsdrivende fonde
 • Erhvervsdrivende foreninger

Hvis du er direktør for selskaber hvor ingen person ejer mere end 5 %, så skal selskabet registrere og erklære at selskabet under punktet “Ingen ejer over 5 %”.

Hensigten med Det Offentlige Ejerregister er

 • at skabe transparens om ejerforholdene i danske selskaber,
 • at modvirke hvidvaskning
 • at forbedre offentlige myndigheders muligheder, herunder at efterforske sager om økonomisk kriminalitet.

Ejerregister verificering

Der kan optages som ejere i danske selskaber alle typer af virksomhedsejere, udenlandske selskaber, fonde, foreninger og tillige anonyme selskaber.

Der kan tillige optages alle typer af personer herunder danskere, udenlandsdanskere, udlændinge og tillige en professionel hyret ledelse såsom advokater, stedfortrædende direktører eller ejere og såkaldte nominee selskaber hvortil ejerskabet af aktier og ledelse er outsourcet til et andet land eller her i Danmark.

Man verificerer nemmest med et DANSK OFFENTLIGT PERSONNUMMER også selvom man er udlandsdansker, så verificerer man med sit danske personnummer.

Alle andre verificeringer kræver upload af registreringsbevis for virksomheder eller kopi af pas f.eks. for udlændinge. Disse verificeringer foretages manuelt hvorimod danske personnummer verificeringer samkøres automatisk med CPR registret, hvorfor der ikke skal indsendes pas, sammen med registreringen.

Vi kan ofte foretage sådanne ændringer for dig via fuldmagt over for Erhvervsstyrelsen.

Bødernes størrelse vedr. Ejerregisteret for alle Selskabsstiftelser

Den manglende registrering giver UGENTLIGE BØDER, der skal pålægges alle medlemmer af selskabets bestyrelse og direktionsmedlemmer.

Størrelsen på bøderne er følgende:

 • 5.000 kr. pr. ledelsesmedlem pr. uge
 • den ugentlige bøde vil efter 8 uger stige op til 40.000 kr. pr. ledelsesmedlem, i andre tilfælde med ful erstatningspligt
 • Bøderne vil blive pålagt pålægges ledelsen, indtil registreringen er behørigt foretaget, men bøder kan ikke fradrages i personlig (CPR) eller erhvervsmæssig (CVR) indkomst

Nuværende regler for registrering i Ejerregisteret

Registrering i Ejerregistret sker ofte i forbindelse med selve selskabsstiftelse, men skal ske hurtigst muligt (og senest 14 dage) efter et selskabs stiftelsesdato og tillige herunder efter ændringer i selskabets ejerkreds.

Bemærk at selskabsændringer IKKE kan foretages for selskaber under tvangsopløsning eller likvidation uden likvidator eller kurators eller Skifterettens medvirken.


Er dit selskab sendt til tvangsopløsning?

 • Er dit selskab sendt til tvangsopløsning af forskellige årsager, kan vi i express fart føre selskabet tilbage til Erhvervsstyrelsen.
 • Under normale omstændigheder kan denne process tage 4-6 uger, men kan gøre det på få dage, forudsat at vi har de data der skal til.
 • Vi har adgang til de bedste revisorer og advokater og kan sikre genoptagelse til en konkurrencedygtig pris, fordi var har erfaringen gennem mange år.

Scroll to Top