ADVOKAT NARRET AF CHATGPT, DER OPDIGTER USANDE DOMME

Opdigtet chatbot-sag sender endnu en New York-advokat i fedtefadet

I New York har endnu en advokat fundet sig selv i klemme efter at have anvendt den populære chatbot, ChatGPT, til juridiske formål på en måde, der har vakt opsigt. Denne gang involverer episoden advokaten Jae Lee fra JSL Law Offices, som fejlagtigt indsendte en ikke-eksisterende kendelse genereret af ChatGPT i forbindelse med en appelsag. Reuters har skrevet først om dette og om flere lignende sager.

Retten kunne nemlig ikke finde den pågældende kendelse i sine systemer, hvilket resulterede i, at Lee måtte indrømme sin fejl. Denne hændelse er et spejlbillede af en lignende sag fra 2023, hvor andre advokater i New York blev straffet for at indsende fiktive kendelser skabt af samme AI-teknologi.

Sagen mod Jae Lee er således meget lig en advokat der fik en lang næse sidste år. Her blev et par andre advokater i New York straffet med bøde. De havde indset AI genererede domme som blev genereret af ChatGPT. Her kunne dommer ikke lige genkende en opdigtet dom.
I en helt anden sag i Colordag, blev en advokat i november suspenderet i lignende sager.

Disse episoder kaster lys over den stigende brug af kunstig intelligens i advokatbranchen, men også de potentielle faldgruber ved ukritisk afhængighed af sådanne værktøjer.

Hvordan AI kan narre advokater og revisorer

I takt med at kunstig intelligens (AI) bliver mere integreret i det professionelle landskab, står advokater og revisorer over for nye udfordringer. AI tilbyder utvivlsomt værdifulde værktøjer, der kan effektivisere arbejdsprocesser, automatisere rutineopgaver og tilbyde avanceret dataanalyse.

Men med disse fordele følger også risici, især når det kommer til potentialet for at blive narret eller mislede af teknologien. Denne artikel udforsker, hvordan AI kan narre professionelle inden for jura og revision, samt diskuterer de største farer ved at anvende AI og giver et overblik over de førende AI-udbydere og deres produkter.

Største farer ved anvendelse af AI

Nedenstående tabel opsummerer de primære farer, som advokater og revisorer står overfor, når de integrerer AI i deres arbejde:

Faren ved AI-anvendelseBeskrivelse
Fejlagtige dataAI-systemer er afhængige af de data, de trænes på. Hvis disse data er fejlagtige, forældede eller bias, kan det føre til fejlagtige konklusioner.
OverrelianceEn overdreven afhængighed af AI kan føre til manglende kritisk tænkning og oversight fra de professionelles side.
SikkerhedsrisiciAI-systemer kan være sårbare overfor cyberangreb, der kompromitterer fortrolige data.
Juridiske og etiske dilemmaerAnvendelsen af AI rejser spørgsmål om ansvarlighed, især når det kommer til fejltagelser, der kan have juridiske konsekvenser.
Transparens og accountabilityAI’s beslutningsprocesser kan være uigennemsigtige, hvilket gør det vanskeligt at vurdere grundlaget for en beslutning.

AI-udbydere og deres robotter

Her er en oversigt over nogle af de førende AI-udbydere og de robotter eller AI-systemer, de tilbyder:

AI-udbyderAI-robotter/systemer
OpenAIChatGPT, DALL-E, Codex
MicrosoftAzure AI, GitHub Copilot
GoogleTensorFlow, BERT, Google AI Platform
AmazonAWS AI Services, Alexa
Kina (diverse udbydere)Baidu’s Ernie, Alibaba Cloud’s ET Brain
IBMWatson

Disse AI-systemer og -platforme tilbyder et bredt spektrum af anvendelser, fra sprogforståelse og billedgenerering til dataanalyse og automatisering af arbejdsprocesser. Mens de repræsenterer teknologiens forkant, er det vigtigt for professionelle at nærme sig dem med forsigtighed og forståelse for de potentielle risici.

Integrationen af AI i juridisk og revisionssammenhæng tilbyder betydelige fordele, men kræver samtidig en forhøjet opmærksomhed mod potentielle faldgruber.

Advokater og revisorer skal være udstyret med viden og værktøjer til kritisk at evaluere AI-systemernes input og output, sikre datas integritet og beskytte mod sikkerhedstrusler. Ved at balancere teknologiens potentiale med en forsigtig tilgang kan professionelle navigere i AI’s muligheder uden at falde i de fælder, teknologien kan stille.

Lignende sager FRA ANDEN ADVOKAT ER SKRÆMMENDE

Advokatbranchens interesse for kunstig intelligens (AI) vokser, da teknologien tilbyder nye værktøjer til kontraktudkast, notatskrivning og behandling af store datamængder. Men denne sag er ikke isoleret.

Tidligere i 2023 oplevede vi lignende episoder, hvor advokater blev straffet for at have indsendt opdigtede kendelser genereret af ChatGPT. I Colorado blev en advokat endda suspenderet i en lignende situation.

Disse hændelser har ført til, at dommere i både USA og Storbritannien har måttet udstikke nye regler for brugen af AI-baserede værktøjer i retssystemet. Det understreges, at information genereret af AI kan være upræcis, ufuldstændig, vildledende eller forældet, hvilket rejser spørgsmål om teknologiens pålidelighed og anvendelighed i juridisk arbejde.

Fremtiden for AI i advokat branchen

Disse sager fremhæver et voksende dilemma i advokatbranchen: balancen mellem at udnytte ny teknologi til at forbedre effektiviteten og nødvendigheden af at sikre, at denne teknologi bruges på en ansvarlig og etisk måde.

Mens AI kan tilbyde værdifulde ressourcer for juridiske fagfolk, kræver det også en forståelse for og etisk overvejelse af, hvordan og hvornår det er passende at anvende disse værktøjer.

Kilde: AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Ⓒ 2024 Copyright AORS.DK – kan deles frit ved link til denne artikel.

Scroll to Top