Momsfradrag OG VIRKSOMHEDSFRADRAG betalt eller ikke betalt

Mange er i tvivl om hvordan man fratrækker virksomhedsudgifter og moms og hvornår? Her er vor lille guide om moms og hvornår du kan fratrække og hvordan man fratrækker evt. udenlandsk moms. Normalt vil du i EU regi ikke opleve moms på en udenlandsk faktura fordi det er en EU vedtagen fællesværdi internt i EU. Men hvad med danske og nordiske fakturaer, hvornår kan de fradrages? og hvad kan evt. være momsfri.

Der er mange misforståelser vedr. Moms i virksomheder og især omkostninger der har privat eller selskabelig karakter. Mange har svært ved at skelne om omkostningen er virksomhedsrelateret eller ej. Lad os starte med et par eksempler:

 • Nej man kan ikke trække en kebab eller et måltid fra købt i arbejdstiden. Men man kan f.eks. trække udgifter fra i virksomheden ved virksomhedskantine eller en fælleskantine. Alt der har karakter af selskabelighed kan ikke fradrages. Er der f.eks. måltider på hotel/restaurant kan dette fradrages med 25%. Mad serveret ved interne/eksterne møder til forretningsforbindelser og personale i virksomhedens lokaler fradrages 100%.
 • Underholdning, Kaffe, The, Gaver, Vin, Blomster og anden mad i virksomhedens lokaler, herunder frugtordninger og morgenmad (bortset fra indkøb til kantinen) kan ikke fradrages. Kantineindkøb (forudsætter afregning af kantine-/salgsmoms)
 • Parkeringsafgift (tidsbaseret eller billetter) med specificering og CVR nummer kan fradrages 100% mens parkeringsbøder ikke kan fradrages.
 • Arbejdstøj og uniformer kan hvis de er ejet af virksomheden fratrækkes 100% mens alene et ledsaget forbud mod at benytte generelt tøj med logoer m.v. privat kan give fradrag på 100%. Benyttes det også privat ere der ikke fradrag.
 • Medarbejdertelefoner (fastnet), med regning stilet til virksomheden kan fratrækkes 50%
 • Mobiltelefoner, Hjemme-pc, bærbare computere og tablets der ikke anvendes privat fradrages 100%. Alt andet fastsættes ved revisors skøn.
 • Ja, du kan fratrække revisor omkostninger og dennes rådgivning og arbejde inkl. bespisning af denne, så længe at dette alene er for virksomheden
 • Nej, du kan ikke fratrække en revisorregning der omhandler din private selvangivelse (oplysningsskema)
 • Nej du kan ikke fratrække et Jakkesæt eller tøj generelt fordi du skal til et vigtigt forretningsmøde, det samme gælder et fitness-abonnement, nye briller, eller take-away du bestiller i arbejdstiden.
 • Kan fratrække arbejdsbeklædning . Ja, undtagelsesvis kan en lønmodtager få fradrag for merudgifter til arbejdstøj. Fradrag for merudgifter til arbejdstøj er omfattet af bundgrænsen på 6.700 kr. årligt i 2023, (6.600 kr. i 2022) . Se mere om bundgrænsen mv. i LL § 9, stk. 1 og C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtagere.
 • Ophold på hotel, motel, vandrehjem o.l. fradrages 100% såfremt det er nødvendigt for virksomheden.
 • Man kan fratrække rejseomkostninger og forplejning: Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Det er skattefrit for dig. 25 procent af satsen svarer til 138,75 kr. i 2023 (134,75 kr. pr. døgn i 2022). Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du overnatter. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 138,75 kr. pr. døgn, kan du i stedet få et fradrag.  Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 138,75 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver fx udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 58,75 kr. pr. døgn. Husk, at du samlet set ikke må få fradrag for mere end 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022), for de udgifter du har til både rejser, kost, logi og småfornødenheder. Fradraget skrive i felt 53 på din private årsopgørelse.
 • Reklameartikler over 100 kr. pr. stk. ekskl. moms kan ikke fradrages. Under 100 kr. fradrages der 100%.
 • Kurser, seminarer, og flytteomkostninger er f.eks. Kursusgebyr med ophold og bespisning særskilt specificeret på faktura. Kursusvirksomheden/udbyderen har fuldt momsfradrag for overnatning og 25 % for bespisning, dog med særlige regler, for kursister fra helt eller delvis momsfri virksomheder. Men eller er der 100% fradrag for Lærebøger og kursusmaterialer.
 • Transport og biler i en virksomhed: Transportfradrag og broafgifter på Øresundsbroen: 100%. Storebælt for varebiler: 100%, alt andet 0%. Personbiler: køb og drift kan IKKE fratrækkes. Der kan alene fratrækkes gulpladebiler. For Personbil med mere end 10% erhvervsdrift og mindst 6 måneders leasing: Kontakt din revisor. For Vare og lastbiler til og med 3 tons er der 100% fradrag medmindre de benyttes privat.
 • Etablering og drift af elladestandere uden afregning: Nul fradrag for personbiler. Salg af el er momspligtigt og etablering og drift af elladestandere til salg af el berettiger til fuldt fradrag uanset køretøjets art og anvendelse.

Hvordan får jeg fradrag for moms?

Normalt kan du fradrage enhver faktura du modtager men der er undtagelse. Når din virksomhed er momsregistreret, kan du som hovedregel alene trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser, som du videresælger eller bruger til driften af din virksomhed.

Købets art og formål bestemmer, om du kan få fradrag

Det vil sige, om du skal bruge købet til din momspligtige eller momsfrie virksomhed, eller om du skal bruge det til private formål. Du kan kun trække momsen fra på udgifter, som du bruger til din momspligtige virksomhed.

Du kan få fradrag for momsen på for eksempel varekøb, til videresalg, for løbende driftsomkostninger og køb af aktiver.

Krav til faktura, HVAD SKAL EN FAKTURA INDEHOLDE FOR AT VÆRE GYLDIG?

 • Fakturadato
 • Fortløbende fakturanummer
 • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
 • Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadatoen
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb.

Fakturaen skal være udstedt til din virksomhed (rette omkostningsbærer) og skal overholde fakturakravene.

Fakturadatoen afgør, hvornår du kan få fradraget.

Hvis salgsbeløbet er under 3.000 kr., kan du nøjes med en forenklet faktura, eksempelvis en kassebon.

Krav til kassebon

Har du modtaget en kassebon i stedet for en faktura, skal kassebonen som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Sælgers navn eller registreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
 • Udstedelsesdato
 • Varens art
 • Afgiftsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusiv moms.

Ved køb over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, hvis du vil have fradrag.

Dokumentation og bogføring

Som køber skal du kunne dokumentere købet med en korrekt udfyldt faktura eller kassebon. Opfylder dine købsfakturaer ikke kravene, kan Skattestyrelsen nægte at godkende dit momsfradrag. Ved køb over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, hvis du vil have fradrag.

Det er fakturadatoen, som bestemmer, hvornår du skal bogføre den i dit regnskab og angive momsen. Det gælder også, selvom du endnu ikke har betalt for varen eller ydelsen.

Fuldt momsfradrag

Du har ret til fuldt momsfradrag for køb af varer, som du videresælger eller bruger i din produktion. Varen må ikke anvendes til private formål.

Du har fuldt fradrag for:

 • Varer, du køber til videresalg eller udlejning
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Varer, du bruger til reparationer
 • Transport af dine varer
 • Emballage til dine varer.

Du har ikke fradrag for:

 • Varer, som du bruger privat eller til andre formål, for eksempel momsfri virksomhed.

Betingelser for at få fuldt fradrag

 • Varen skal være købt hos en anden momsregistreret virksomhed.
 • Du skal kunne dokumentere dit indkøb med fx en faktura eller kassebon.

Tjek, om en virksomhed er registreret for moms eller har ansatte

Du kan tjekke, om de virksomheder, du samarbejder med, er registreret for moms, eller om de er registreret som arbejdsgiver – altså har ansatte. Hvis virksomheden ikke er registreret, kan du risikere at miste dit fradrag.

Hvis du samarbejder med en udenlandsk virksomhed, har du mulighed for at kontrollere, om de er momsregistreret i deres hjemland. Der kan være krav om, at den udenlandske virksomhed skal være registreret i RUT (Registeret over udenlandske tjenesteydere). Det er VIES databasen der er afgørende tag gerne skærmdump og vedlæg til bilag. På den måde er Skattestyrelsen opmærksom på at du rent faktisk har gjort din pligt.

Undgå af deltage i kædesvig OG FAKTURA FABRIKKER

Når du handler med underleverandører, er det vigtigt, at du kontrollerer, om de er registreret for moms og evt. har ansatte. Ellers kan du risikere at deltage i kædesvig uden at vide det. Det kan både gå ud over din virksomheds økonomi, fx ved at du ikke kan trække momsen fra, og samtidigt skade din virksomheds omdømme. Handler du f.eks. med en fakturafabrik, sker der ofte det at du overdrages til Skattestyrelsens specialafdeling i Tåstrup der omhandler kædesvig og rockerkriminalitet.

Hvad kan man opnå fradrag for?

 • Husleje (hvis der er moms på fakturaen).
 • Køb af og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, fx maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor, fiskerfartøjer.
 • Arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet.
 • Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser.
 • Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter, der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice.
 • Blomster til udsmykning af fx restauranter og frisørsaloner. Ikke gaver.
 • Varme, el, gas og vand til virksomheden.
 • Reklameartikler og reklametryksager.
 • Rengøring.
 • Sikkerhedsudstyr og IT software
 • Telefon (fastnet).
 • Kontorartikler.
 • Revisor.

Der gælder særlige regler for moms af udgifter til bil.

Der gælder også særlige regler, hvis udgifterne vedrører moms af investeringsgoder såsom køb eller ombygning af fast ejendom, og ved køb af for eksempel maskiner og andet driftsinventar (aktiver) over 100.000 kr. Det er et investeringsgode, når du køber fast ejendom (herunder om- og tilbygning) eller får udført vedligeholdelse og reparation af fast ejendom for mere end 100.000 kr. årligt, Et investeringsgode er også, når du køber maskiner, inventar og andre driftsmidler (fx varebiler), hvor købsprisen overstiger 100.000 kr. uden moms, og når du køber ydelser (fx software, rettigheder mv.), hvor købsprisen overstiger 100.000 kr. uden moms.

Hvornår afregnes der moms?

Din virksomheds årlige omsætningMomsindberetningsperiodeMomsfrister
Under 5 millioner kr.HalvårligtSenest den 1. i den 3. måned efter periodens udløb. Fx skal 1. halvår indberettes og betales 1. september.
Mellem 5 og 50 millioner kr.KvartalsvistSenest den 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb. Fx skal 1. kvartal indberettes og betales 1. juni.
Over 50 millioner kr.Månedligt Senest den 25. i den følgende måned. Fx skal momsen for januar indberettes og betales den
25. februar.

Kontakt os på 32177777 lokal 240 hvis du er i tvivl.

Scroll to Top