Danskerne har 1 billiard i banken men 55% får ingen renter

Danskerne har 921 milliarder i banken – halvdelen er uden renter

Renten oftest er nul i danske banker og der er endda op til 0,65% minus rente, det vil sige det koster for velhavere, at have penge i danske banker. Nogle banker vil indføre minusrenter for private for hver krone og andre fra et vist beløb f.eks. 200.000,- 500.000 eller 1 million kroner. Det kender man fra erhvervslivet som betaler denne typer af minusrenter. Årsagen er omkostningerne på op til 0,65% i Nationalbanken som er baseret på et rammebløb.

På trods af dette faktum har danskerne penge i banken som aldrig før, og det danske indlånsmarked er domineret af, at de danske bankkunder er gode til at spare mere op.

Tillige skønnes væksten af kontanter i banken at stige, især med de nye låneomlægninger til 0,5% lån, vil der formentligt tillige komme 0 procent lån og evt. minusrente lån. 

Bankkunderne er loyale over sin bank og bliver tillige ved med, at lægge flere penge til side, og en stigende del af pengene står til nul procent i rente. Det viser en halvårlig opgørelse fra Nationalbanken på deres hjemmeside.

55% af danskerene får ingen rente

Således udgjorde de danske samlede opsparinger i de danske banker ca. 921 milliarder kroner. Det bemærkelsesværdige er, at lidt over halvdelen af pengene eller præcist 55 procent der kan omregnes til 507 milliarder kroner IKKE er rentebærende.

Det betyder at der på mere end en halv milliard kroner ikke udtabetales renter til ejerne. De har med andre ord NUL procent i rente, udover op til 10.000 kr. pr. år i omkostninger for at have en bankkonto og et depot med aktier eller værdipapirer, selvom disse danskere må betegnes som velhavere, så er der mange der vælge bedre banker eller fintech i Danmark eller udlandet.

Dertil kommer, at der ofte er minusrenter på op til 0,5% foreløbig på grund af Nationalbankens Foliorente som udgør 0 procent. Det betyder at det er dyrt for bankerne at have penge i banken og at denne regning sendes direkte videre til forbrugerne i mange banker. Herunder ser du med kilde fra Nationalbbanken pr. dags dato folierenten, indskudsbevisrenten, udlånsrenten og diskonto renten som alle er historisk lave.

Nationalbankens rentesatser:

Rentetype Årsrente Gælder fra:  
Foliorente 0,00 pct. 1. juni 2012  
Indskudsbevisrente            -0,65 pct. 8. januar 2016  
Udlånsrente 0,05 pct.              20. januar 2015  
Diskonto 0,00 pct. 6. juli 2012

 

Der er med andre ord tale om en stigning fra 875 milliarder kroner for et år siden. Dengang var andelen af penge til nul procent i rente på 51 procent.

Udviklingen kan ifølge Nationalbanken hænge sammen med, at det er svært at finde alternativer som aktier eller obligationer.

Det gælder særligt, hvis ens tidshorisont for at investere er kort, da risikoen for tab dermed kan være større.

Negative renter

Flere banker anbefaler også, at kunderne lader deres penge stå på deres konti, hvis de skal bruge pengene inden for tre år. Man kan dog undre sig over denne udmelding. for på 3 år, er der betydeligt mere sikre pengemarkeder, hvor dine penge står til højere rente og til en betydeligt højere sikkerhed end i danske banker.

Privatkunder kan dog glæde sig over, at de har bedre renter end erhvervskunder, der over en bred kam må betale for at have deres penge stående. Således er erhvervskunderne der hvor bankerne med negative renter, forhøjede kassekredirenter, forhøjede gebyrer og tillige fjernelse af forrenting af indeståender, dem som betaler for bankernes syigende gebyrer ved at have penge til rådighed i bankerne.

Det er en konsekvens af, at Nationalbanken de seneste år har haft negative renter på en del af de penge, som bankerne har stående hos netop Nationalbanken.

Dermed taber bankerne penge på at have penge stående, og en del af regningen er blevet sendt videre til virksomheder, mens de private kunder indtil videre er gået fri.

Det mindretal af de private bankkunder, der får forrentet deres penge i banken, har ifølge Nationalbanken ofte særlige aftaler med banken, der giver bedre vilkår. Vor erfaring siger dog, at det er under 1 % af den samlede kontohaverbestand i Danmark.

Få bedre rente ved at skifte bank eller anvende en Fintech virksomhed som bank

Man kan dog med fordel skifte bank til f.eks. en tysk bank hvor renterne er højere eller til en Fintech bank hvor der er indlånsrente.

Du behøver ikke have dine penge i Danmark, for det er større sikkerhed og højere renter til dig i udenlandske banker. Det er helt lovligt.


Kilde: (C) 2019 Nationalbanken, Danmarks Radio og MetropolInternational.com


 

Scroll to Top