Kun 15 lande er skattely siger Finansministeriet, modsat pressen

Herover ses Singapore der er nr. 1-3 som verdens rigeste land. Singapore er ikke et skattely men har på 20 år har opnået en enorm vækst og rigdom der er skabt ved at sænke og fjerne selskabsskatter. Singapore har nul beskatning på arv, generationsskifte og udenlandske indtægter. Singapore er et godt sted som brohoved for asiatiske aktiviteter. Læs mere om Singapore som er det land der har flest førstepladser jf. World Economic Forum.

Finansministeriets 2019 redegørelse bekræfter sammen med EU at der alene findes 15 Skattely Lande.

Det er ikke lige det indtryk man får fra danske presse. Listen er opstået i et fællesskab kompileret af EU’s finansministre som i marts 2019 blev enige om hvem der skal på EU’s sorte liste over skattely.

EU-standarderne (krav) er fremsat af EU uden at have haft kontakt til de omtalte lande. De har således ikke haft mulighed for i dette år at opnå compliance til disse krav.

Landende på listen omfatter i øvrigt kun fattige eller arabiske lande der kun har ringe evner i regeringsføring m.v.

I modsætning hertil står f.eks. verdens største skattely Delaware, hvor mere end halvdelen af de børsnoterede selskaber i USA har sæde og tillige mere end 69% af verdens største selskaber. Delaware der som USA’s første stat og stifter af senatet og repræsentanternes hus, har samme med Nevada haft denne status siden 1922.

De 15 Skattely Lande på EU’s sortliste alfabetisk

 1. Amerikansk Samoa
 2. Amerikanske Jomfruøer
 3. Aruba
 4. Barbados
 5. Belize
 6. Bermuda
 7. Dominica
 8. Fiji
 9. Forenede Arabiske Emirater
 10. Guam
 11. Marshall Øerne
 12. Oman
 13. Samoa (ikke at forveksle med nr. 1 Amerikansk Samoa)
 14. Trinidad
 15. Tobago samt Vanuatu.

Metropol’s holdning til disse skattely lande

Metropol’s aktiviteter består i at stifte selskaber til advokat- og revisonsselskaber. Det skal pointeres at Metropol’s partnere eller ansatte ALDRIG har solgt selskaber i disse lande og aldrig kunne disse lande være attraktive for virksomheder. Disse markeder er tillige for små og med en for ringe en købekraft.

Skattely er gjort til ulovlige af pressen, men er rent faktisk lovlige og er en del af Danmarks rygrad og uden offshore selskaber i vore Danske virksomheder ville Danmark ikke være en velfærdsstat

Danmark, som er et reelt skattely selv, står heller ikke på listen. Danmark forhindrer beskatning i de 27 andre EU lande ved, at man kan overføre skattefrit mellem et EU datterselskab og et dansk holdingselskab. Skattehetzen er med til at skade dansk eksport der koster danske arbejdspladser, hvilket har adresse til den danske presse der frasiger sig at se på kilder, f.eks. er statsøkonomernes beregninger slet ikke fremlagt. De 500 største selskaber, der hver især har imellem 1 og 162 selskaber i offshore destinationer, der kaldes for skattely af pressen.

Danmark som Skattely Land forties af pressen

I gennemsnit har den danske erhvervselite (de 500 største danske selskaber) 46,3 offshore selskaber i gennemsnit. De benævnes i pressen som skattely lande, men er det ikke ifølge EU’s og Finansministeriets liste over Skattely Lande. De lande pressen nævne kommer ikke fra listen fra Finansministeriet eller Skat. Vi taler om at danske virksomheder har virksomheder i de af pressen udnævnte skattelylande såsom Singapore, Hong Kong, Luxembourg, Panama, Nevada og Delaware.

I dag er der ingen politiker eller journalist der kalder offshore selskaber for ulovlige. Men sådan var det ikke for få år siden. Der talte man om skandaler og svig som aldrig før, selv om hvert enkelt selskab er 100% lovligt.

Pressen burde holde op med at forfølge selskaber i Danmark som udvider sit salgspotentiale med offshore selskaber, det er ikke forbudt, og vil aldrig blive forbudt. Desuden har titusindvis af danske firmer selskaber eller ejerskaber i udlandske offshore selskaber og det giver ekstra indtægter og tillige ekstra arbejdspladser i Danmark. Danmark investerer ofte i Skattely lande og tjener godt på det, det samme gælder de samlede danske pensionsselskaber.

Det er desuden meget svært for Danmark eller EU at forbyde salg over internettet, etablering af virksomheder i udlandet. Danskerne, pressen og de politiske partier bør acceptere at der er lavere selskabsskatter i udlandet, men det betyder jo ikke at de danske virksomheder foretager sig noget ulovligt eller uetisk. Er det uetisk at flytte sin virksomhed ud af landet? Nej. Det kan være en nødvendighed for at konkurrere på lige vilkår og for at overleve i en branche, hvorfor over 1.000 virksomheder, hvert år, flytter sin produktion eller del af sin virksomhed væk fra Danmark.

Over 100.000 danskere og virksomheder har allerede forladt Danmark

Det koster os hvert år arbejdspladser, skatteindtægter og mangel på innovation i sidste ende. Det betyder også et farvel til velfærd, hvis regeringerne i Danmark ikke vedligeholder et lavt skattetryk for virksomhederne i lighed med de rige skattelave stater der vækster hver år i årtier, også med 2 cifret vækst i væksten og bruttonationalproduktet. Om det er Panama eller  Singapore eller Hong Kong som skal være forbillede, må vi lade være op til partifarve. Men Danmark bør erkende, at vi er i en reel konkurence med andre lande og altid har været det. Tag bare Kina der fører valutakrig mod resten af verden.

Hvis man vil rigdom, to cifret vækst i bruttonationalproduktet og rigtig velfærd i et samfund, bør selskabsskatterne sænkes, så vi kan få de over 100.000 personer og virksomheder som har forladt Danmark tilbage. Der er Panama, Delaware og Singapore (der har flest førstepladser på næsten alt jf. World Economic Forum) gode eksempler.

Lave erhvervsskatter er et eventyr alle misunder – det er nok eneste vej til at bibeholde vor velfærdsstat

Flere politiske partier kan anbefale sænkelse af erhvervskatter helt til 0 efter statsøkonomernes løfter på rigdom, kæmpe stigninger i bruttonationalproduktet og den Danske velfærdsstat. At droppe erhvervsbeskatningen eller nedsætte den til f.eks. 10%, vil føre Danmark ind i en helt ny æra af velfærd, rigdom og to cifrede vækstrater idet rådgivere til regeringspartier og økonomerne mener, at det ville være en markant fordel for Danmark som jo har hovedparten af sit indtægtsgrundlag i A-skatter og moms m.v. og slet ikke i selskabsskatter.

Med mere end rigtig god grund har danske selskaber mere end 10.000 offshore selskaber. Det er en tradition der skaber arbejdspladser. Det drejer sig ikke kun om de 500 største danske selskaber. Hvis ikke vi har offshore selskaber kan vi ikke styrke vor eksport eller opretholde en velfærdsstat. Den danske eksport er forudsætning for velfærdsstaten.

Alle lande som sænker erhvervsskatterne oplever et sandt paradis i velfærd og vækstrater alle kan være misundelige på. Danmark må som et lille land satse på konkurrence og skat har og vil altid være noget enhver direktør vil tænke på.

Omtaler af skattely og nedgørelse af virksomehder giver virksomhedsflugt fra Danmark

Den i de seneste 5 år verserende pressehetz vurderes at haft en erhvervsskadelig omsætning svarende til 60.000 arbejdspladser. (Dette skøn er der ingen enighed om, for der er ikke lavet undersøgelser om det) men det har naturligvis en skade at køre flere års hetz på noget der 100% lovligt. Pressen er en af årsagerne til kapitalflugt og virksomhedslederne har denne ret og vil anvende denne ret før eller siden. F.eks. er det 100% lovligt at flytte firma og hovedsæde og tusindvis af virksomheder vil gøre det i de kommende år.

Kun vi kan glæde os over de mange virksomheder der henvender sig til os, for at erobre nye markeder, men virkeligheden er også at de herefter rådgives af sine advokater og revisorer til at flytte produktioner og selskaber til andre og mere konkurrencedygtige lande. Danmark evner ikke at konkurrere med verdens højeste skattetryk og moms.

Alle danskere (privat+erhverv) har ret til at have offshore selskaber og udenlandske banker, det er 100% lovligt

Offshoreselskaber har tillige ret til at sælge og købe i Danmark. Det er helt lovligt. Tag f.eks. Blackstone Group Inc. (en af verdens største kapital fonde, som bl.a. er medejer af Legoland). Blackstone Group Inc. køber igennem sit danske selskab 360 North 125 ejendomme i København for milliard beløb og fører pengene til et skattely på Cayman Island hvor skatten er fraværende. Dette er 100% lovligt uanset om det er danskere der betaler husleje til Cayman Island. Det er ikke muligt at lovgive sig ud af dette. EU ønsker ej heller ikke en sådan lovgivning, da den strider mod EU’s kerneværdi som er fri konkurrence, frie strømme af arbejdskraft og varer over enhver grænse.

Vi lever i en international verden og ja, Amazon tager kunder fra danske boghandlere og ja snart vil de levere vore dagligvarer. Og ja snart ejer Blackstone mere end tåleligt. En sådan udvikling fører beklageligvis til færre butikker og mere postordre, hvilket nemlig.com og Årstiderne.dk er et klasseksempel på. Dette samme gælder Mærsk som har en stor bid af verdensmarkedet for skibstransport.

Metropol er naturligvis glade for, at der sker en øget opmærksom på offhore selskaber i EU og udlandet, da det forøger omsætning hver dag der er hetz mod vore danske virksomheder og offshore selskaber. Så vi kan kun takke for denne interesse for at etablere bank og virksomhed i udlandet. Men pressen ser dette som noget skidt, mens andre ser det som det frie valg vi har som borgere og virksomhedsejere. Det er en ret enhver har og det er ikke ulovligt at have penge stående i udenlandske banker, hverken som privatperson eller virksomhed.

Igennem de sidste 5 år har pressen ellers givet udtryk for, at enhver som har lavere skat og moms end i Danmark er skattely. Man kan jo netop derfor konstatere, at pressen ikke ved at Danmark, netop tjener på dette, og tillige skaber arbejdspladser og vedligeholder den skrantende velfærdsstat som Danmark stadig er.

Pressen er af uvidenhed direkte af forkert opfattelse når den snakker nationaløkonomi og oftest uden kilder for sine påstande, når den udøver en form for racisme mod nogle af Danmarks største skattebetalere. Vi burde jo være stolte af vore 500 største virksomheder. De har alle offshoreselskaber.

Selvfølgelig skal de overholde lov og orden som os andre, men mig bekendt er der udover bankerne ikke brødne kar i store virksomheder som er dem som bidrager mest med den beskedne indkomst der er på erhvervsskatter. Eneste store arbejdsplads med milliardomkostninger til skatteyderne på grund af skandaler hedder Skat som heller ikke har evnet, eller kun i ringe omfang har fokuseret på:

 • Multinationale selskabers skatteundragelser
 • Transfer Pricing (Kapitalflugt)
 • Holding Zero Tax Constructions (Google/Apple m.fl.)
 • Contract Tax Agreements
 • Skattefrie erhvervsdrivende Fonde
 • Forskellen på årsregnskabsperioder imellem udenlandske og danske selskaber der benyttes til udskydelse og/eller senere afskaffelse af skatter
 • Momsforskelle i EU staterne
 • Ejere af IP rettigheder og disses juridiske og skattemæssige ophav
 • Standardafskrivningslove for skatter og afgifter i mere end hvert enkelt land og over hvilken tid der kan afskrives (for nogle lande uendeligt i praksis).

EU bruger trusler og pisk fremfor samarbejde

EU’s sortliste over skattely tæller således nu 15 lande. Hurra for det. Det betyder dog ikke at den oppustede debat om hvem der er skattely er ophørt. Disse 15 lande har enten ikke formået eller ønsker ikke at støtte EU’s gorillametoder som uden chanche for at forbedre sig blot laver lister uden samtykke eller samarbejde med landende. I stedet for ultimative krav burde man jo lave et samarbejde med disse fattige lande og også Emiraterne. Mange af landende har end ikke skattesystemer til indkævning af erhvervsskatter, det kunne danske virksomheder sagtens fremstille.

Det kan også komme som en overraskelse af 14 af landende på EU’s og Danmarks Skattely Liste, aldrig er nævnt i den danske presse og er nye ord for enhver der læser nyheder.

EU kræver således straf for dem som ikke gør som EU vil, hvilket ellers kun kendes fra diktaturstater. EU kan ikke li sådanne metoder. I større skala er EU i lighed med USA afstraffende overfor lande der tjener for meget eller har for mange fordele ved international samhandel eller som er politisk uforenelige. Landende på EU Skattely listen giver tillige ingen indtægter til EU og Emiraterne har historisk aldrig kunne trues til noget.

Der er iøvrigt flere stater indenfor det geografiske Europa som ikke står på listen selvom de effektivt bidrager til kapitalflugt, herunder Irland, Bulgarien, Ungarn, Holland, Gibraltar og San Marino m.v. (siden 2010).

Samtidigt er Danmark er EU’s største skattely (målt pr. indbygger i EU landende) fordi vi har skattefrie Holdingselskaber der snyder de andre 27 EU lande for skat. Derudover er vi medskyldige i kapitalflugt fordi vi har en lovlig måde at tømme EU for beskatning ved at fører udbytter til Danmark og dernæst Delware eller andre steder uden skat.

Skattely Lande listen er værdiløs fordi næsten ingen danske virksomheder kan findes i disse lande

Listen i sig selv er værdiløs, fordi det historisk ikke tidligere er lykkedes at skaffe skatteindkomst i et rimeligt omfang og fordi man fremover heller ikke vil kunne få indtægter fra en sådan liste, ganske enkelt fordi, der ikke er ret mange danske virksomheder i de lande som listen omtaler.

Skattely lande listen rammer danske virksomheder

I UAE er en del danske virksomheder i Dubai som vil blive berørt. Dubai var ellers årsag til finanskriser over hele verden for år tilbage med kæmpe bankkonkurser og aktiefald på 50% for bankaktier. Det er et betydeligt finanscenter, men eftersom der ikke bygges i så heftig grad mere, er det mere i de andre arabiske lande.

Sortlisten har synliggjort i bred offentlighed, at disse lande ikke spiller efter reglerne som er bestemt af EU. De enkelte EU-lande kan derudover nu iværksætte defensive foranstaltninger over for de sortlistede lande. Pisk og trusler har aldrig virket og vil formentligt aldrig virke på skattelylande heller. De er nok mere end taknemmelige for den internationale reklame for deres lande i hele Europa.

Skattely sortlister

Udover opdateringen af sortlisten er EU-landene nu blevet enige om endnu et gennemsigtighedskriterium, som landene fremadrettet skal efterleve, for at undgå sortlistning. Det indebærer, at landene skal implementere afrapportering af land-for-land-oplysninger herunder hvem der er i ledelsen og bestyrelsen. Disse forefindes dog allerede i de fleste registre i verden. Så her er intet vundet. Tillige findes der imellem staterne allerede, for de fleste lande, informationsudvekslingsaftaler der sikrer at Skat og Politi i Danmark kan få udleveret lister over direktører i selskabsregistre fra udlandet.

Der ventes dog i de kommende år at der bliver tilføjet yderligere et nyt kriterium, som indebærer, at tredjelande skal udveksle oplysninger om selskabers direktører og ejerskabsforhold. Disse informationer er dog allerede tilgængelige idet at direktører, hvis intet andet er opgivet er ejere og ofte er selskaber ejet af selskaber der ligger i lande som Danmark ikke har aftale med. I udlandet er der oftest ikke er ejerskabsregistre som vi kender fra Danmark.

Samlet set er de nye kriterier og den geografiske udvidelse et skridt i en retning der giver få og tvivlsomme resultater, i kampen mod skatteundgåelse. Men man skal måske mere fokusere på, at familie og virksomhedsflugten fra Danmark ikke forsætter med at stige.


(C) 2019 Copyright & Kilde: Metropolinternational.com og Skatteministeriet.dk


Scroll to Top