WORLDCOIN, EN NY VERDEN FRA SAM ALTMAN, OPFINDEREN AF CHATGPT

Worldcoin er et projekt, der blev grundlagt for mere end tre år siden med ambitionen om at skabe et nyt identitets- og finansielt netværk ejet af alle. Projektet består af tre hjørnesten: World ID, Worldcoin tokens og World App. Worldcoin består af en privatlivsbevarende digital identitet (World ID) og, hvor loven tillader det, en digital valuta (WLD), der modtages simpelthen for at være menneske. Hvis projektet lykkes, tror vi, at Worldcoin kunne øge økonomisk mulighed drastisk, skalere en pålidelig løsning til at skelne mennesker fra AI online samtidig med at bevare privatlivet, muliggøre globale demokratiske processer og på sigt vise en potentiel vej til AI-finansieret UBI1.

OpenAI stifteren Sam Altman er nu på gaden med et nyt projekt, nemlig WorldCoin. Som de skriver på hjemmeside:

“Mere end tre år siden grundlagde vi Worldcoin med ambitionen om at skabe et nyt identitets- og finansielt netværk ejet af alle; udrulningen begynder i dag. Hvis det lykkes, tror vi, at Worldcoin kunne øge økonomisk mulighed drastisk, skalere en pålidelig løsning til at skelne mennesker fra AI online samtidig med at bevare privatlivet, muliggøre globale demokratiske processer og på sigt vise en potentiel vej til AI-finansieret UBI.”

Fra Worldcoin hjemmesiden.

Worldcoin består af en privatlivsbevarende digital identitet (World ID) og, hvor loven tillader det, en digital valuta (WLD), der modtages simpelthen for at være menneske. Vi håber, at hvor reglerne er mindre klare, såsom i USA, vil der blive taget skridt til, så flere mennesker kan drage fordel af begge dele.

Du kan nu downloade World App, den første protokol-kompatible tegnebog og reservere din del. Efter at have besøgt en Orb, en biometrisk verifikationsenhed, vil du modtage et World ID. Dette giver dig mulighed for at bevise, at du er en rigtig og unik person online samtidig med at du forbliver helt privat. Da den globale distribution af Orbs er ved at blive skaleret op, kan du finde den nærmeste og booke tid til verifikation med World App og på worldcoin.org.

Worldcoin er et forsøg på global skala-tilpasning; rejsen vil være udfordrende og resultatet er usikkert. Men at finde nye måder at dele den kommende teknologiske velstand på bred basis er en kritisk udfordring i vores tid. Vi håber du vil være med.”

HVAD ER Worldcoin?:

En ny identitet og et nyt finansielt netværk: Worldcoin blev grundlagt med missionen om at skabe en globalt inkluderende identitet og finansielt netværk, der ejes af størstedelen af menneskeheden. Hvis det lykkes, kan Worldcoin øge de økonomiske muligheder betydeligt, skalere en pålidelig løsning til at skelne mennesker fra AI online, samtidig med at privatlivets fred bevares, muliggøre globale demokratiske processer og vise en potentiel vej til AI-finansieret UBI.

Worldcoin består af et privatlivsbevarende digitalt identitetsnetværk (World ID) bygget på bevis for personlighed og, hvor lovgivningen tillader det, en digital valuta (WLD). Ethvert menneske er berettiget til en andel af WLD blot for at være menneske. World ID og WLD suppleres i øjeblikket af World App, den første frontend til World ID og Worldcoin Protocol, udviklet af bidragyderteamet hos Tools for Humanity (TFH).

“Bevis for personlighed” er en af kerneideerne bag Worldcoin, og henviser til at etablere et individ er både menneskeligt og unikt. Når det er etableret, giver det individet mulighed for at hævde, at de er en rigtig person og forskellig fra en anden virkelig person uden at skulle afsløre deres virkelige identitet.

I dag er bevis for personlighed et uløst problem på globalt plan, hvilket gør det vanskeligt at stemme online eller distribuere værdi i stor skala. Problemet er endnu mere presserende, da stadig mere kraftfulde AI-modeller yderligere vil forstærke vanskeligheden ved at skelne mennesker fra bots. Hvis det lykkes som en del af Worldcoin, kan World ID blive et globalt bevis på personskabsstandard.

Nogle af de centrale antagelser bag Worldcoin er:

1. Bevis for personlighed er en manglende og nødvendig digital primitiv. Denne primitive vil blive vigtigere, efterhånden som stadig mere kraftfulde AI-modeller bliver tilgængelige.

2. Skalerbart og inkluderende bevis på personlighed giver for første gang mulighed for at tilpasse incitamenterne hos alle netværksdeltagere omkring at tilføje rigtige mennesker til netværket. Bitcoin udstedes for at sikre Bitcoin-netværket. Worldcoin udstedes for at udvide Worldcoin-netværket, med sikkerhed arvet fra Ethereum.

3. I en tid med stadig mere kraftfuld AI er den mest pålidelige måde at udstede et globalt bevis på personlighed gennem brugerdefineret biometrisk hardware.

Følgende dynamiske hvidbog deler ræsonnementet bag gennemførelsen af projektet samt den aktuelle tilstand og køreplan. Verdens-id

World ID er et privatlivsbevarende bevis på personlighed. Det giver brugerne mulighed for at verificere deres menneskelighed online, samtidig med at de opretholder deres privatliv gennem nul-viden beviser via en brugerdefineret biometrisk enhed kaldet Orb. Orb er designet ud fra erkendelsen af, at brugerdefineret biometrisk hardware muligvis er den eneste langsigtede levedygtige løsning til at udstede AI-sikkert bevis for personskabsverifikationer. World ID’er udstedes på Worldcoin-protokollen, som giver enkeltpersoner mulighed for at bevise, at de er menneskelige over for enhver verifikator (inklusive web2-applikationer), samtidig med at deres privatliv opretholdes gennem nul-viden-beviser. I fremtiden bør det også være muligt at udstede andre legitimationsoplysninger på protokollen.

World ID stræber efter at være personbundet, hvilket betyder, at et World ID kun bør bruges af den person, det blev udstedt til. Det bør være meget vanskeligt at bruge af en svigagtig skuespiller, der stjal eller erhvervede World ID-legitimationsoplysninger. Desuden bør det altid være muligt for en person at genvinde besiddelsen af et mistet eller stjålet verdens-id. Worldcoin Token

Mens netværkseffekter i sidste ende vil komme fra nyttige applikationer, der bygges oven på den økonomiske og identitetsmæssige infrastruktur, udstedes tokenet til alle netværksdeltagere for at tilpasse deres incitamenter omkring netværkets vækst. Dette er især vigtigt tidligt for at bootstrap netværket og omgå “koldstartproblemet”. Dette kan føre til, at Worldcoin-token (WLD) bliver det bredeste distribuerede digitale aktiv. Verden App

World App er den første frontend til World ID: den guider enkeltpersoner gennem verifikationen med Orb og forvalter en persons World ID-legitimationsoplysninger og implementerer de kryptografiske protokoller for at dele disse legitimationsoplysninger med tredjeparter på en privatlivsbevarende måde. Det er designet til at give friktionsfri adgang til global decentraliseret finansiel infrastruktur. Til sidst skal der være mange forskellige tegnebøger, der integrerer World ID.

Hvordan fungerer Worldcoin?

Worldcoin drejer sig om World ID, et privatlivsbevarende globalt identitetsnetværk. Ved hjælp af World ID vil enkeltpersoner være i stand til at bevise, at de er et ægte, unikt menneske til enhver platform, der integreres med protokollen. Dette vil muliggøre retfærdige nedkastninger, yde beskyttelse mod bots/sybil-angreb på sociale medier og muliggøre en mere retfærdig fordeling af begrænsede ressourcer. Desuden kan World ID også muliggøre globale demokratiske processer og nye former for styring (f.eks. via kvadratisk afstemning), og det kan i sidste ende støtte en vej til AI-finansieret UBI.

For at engagere sig i Worldcoin-protokollen skal enkeltpersoner først downloade World App, den første tegnebogsapp, der understøtter oprettelsen af et World ID. Enkeltpersoner besøger en fysisk billedbehandlingsenhed kaldet Orb for at få deres World ID Orb-verificeret. De fleste Orbs drives af et netværk af uafhængige lokale virksomheder kaldet Orb Operators. Orb bruger multispektrale sensorer til at verificere menneskelighed og unikhed for at udstede et Orb-verificeret verdens-ID, hvor alle billeder straks slettes på enheden som standard (uden udtrykkeligt samtykke til dataopbevaring). Potentielle anvendelser

Worldcoin kunne øge lige muligheder globalt betydeligt ved at fremme en fremtid, hvor alle, uanset deres placering, kan deltage i den globale digitale økonomi gennem universelt tilgængelig decentraliseret finansiel og identitetsinfrastruktur. Efterhånden som netværket vokser, skal dets anvendelighed også.

I dag er mange interaktioner i den digitale verden ikke mulige globalt. Den måde, hvorpå mennesker handler værdi, identificerer sig selv og interagerer på internettet, vil sandsynligvis ændre sig fundamentalt. Med universel adgang til finansiering og identitet bliver følgende fremtid mulig: Finansiere

At eje og overføre digitale penge: Afsendelse af penge vil være næsten øjeblikkelig og grænseløs, globalt. Tilgængelig for alle. Verden kunne forbindes økonomisk, og alle ville være i stand til at interagere økonomisk på internettet. COVID-hjælpefonden til Indien, hvor over 400 millioner dollars blev rejst på kort tid af enkeltpersoner over hele verden for at støtte landet som et tip om, hvad der kan være muligt. Samlet set har dette potentialet til at forbinde mennesker på globalt plan i modsætning til noget, der tidligere er set i menneskets historie.

Digitale penge er sikrere end kontanter, som lettere kan stjæles eller forfalskes. Dette er især vigtigt i krisesituationer, hvor øjeblikkelige grænseoverskridende finansielle transaktioner skal være mulige, såsom under den ukrainske flygtningekrise, hvor USDC blev brugt til at distribuere direkte bistand. Derudover er digitale penge et aktiv, som enkeltpersoner kan eje og kontrollere direkte uden at skulle stole på tredjeparter. Identitet

Hold bots ude: Bots på Twitter, spam-beskeder og robocalls er alle symptomer på manglen på lyd og friktionsfri digital identitet. Disse problemer forværres af hurtigt avancerede AI-modeller, som kan løse CAPTCHA’er og producere indhold, der overbevisende er “menneskeligt”. Efterhånden som tjenester øger forsvaret mod sådant indhold, bliver det vigtigt, at en inkluderende og privatlivsbevarende løsning til bevis for personlighed er tilgængelig som offentlig infrastruktur. Hvis hver besked eller transaktion indeholdt en “verificeret menneskelig” egenskab, kunne meget støj filtreres fra den digitale verden.

Styring: I øjeblikket er kollektiv beslutningstagning i web3 stort set afhængig af tokenbaseret styring (et token, en stemme), hvilket udelukker nogle mennesker fra at deltage og stærkt favoriserer dem med mere økonomisk magt. Et pålideligt sybil-resistent bevis på personlighed som World ID åbner designrummet for globale demokratiske styringsmekanismer, ikke kun i web3, men for internettet. For at AI maksimalt kan gavne alle mennesker snarere end blot en udvalgt gruppe, bliver det desuden stadig vigtigere at inkludere alle i sin styring. Skæringspunkt mellem økonomi og identitet

Tilpasning af incitamenter: Kuponer, loyalitetsprogrammer, henvisningsprogrammer og mere generelt værdideling med kunder er traditionelt tilbøjelige til svig, da incitamenterne for svigagtige aktører er høje. Friktionsfri og svindelresistent digital identitet hjælper med at tilpasse incitamenter og gavne både forbrugere og virksomheder. Dette kunne endda starte en ny bølge af virksomheder, der delvist ejes af brugerne.

Lige fordeling af knappe ressourcer: Afgørende elementer i det moderne samfund, herunder subsidier og social velfærd, kan gøres mere retfærdigt ved at anvende bevis for personlighed. Dette er især relevant i udviklingsøkonomier, hvor sociale ydelsesprogrammer konfronterer spørgsmålet om ressourcefangst – falske identiteter, der er ansat til at erhverve mere end en persons rimelige andel af ressourcerne.

I 2021 sparede Indien 5 milliarder dollars i tilskudsprogrammer ved at implementere et biometrisk baseret system, der reducerede svindel. En decentraliseret proof of personhood-protokol kan udvide lignende fordele til ethvert projekt eller organisation globalt. Efterhånden som AI skrider frem, vil retfærdig fordeling af adgang og noget af den skabte værdi gennem UBI spille en stadig vigtigere rolle i at modvirke koncentrationen af økonomisk magt. World ID kunne sikre, at hver enkelt person kun registrerer sig én gang og garantere retfærdig fordeling.

Kilde: Worldcoin
Fotokredit: Worldcoin

Scroll to Top