2.800 ejendomme forbliver landbrug efter klager TIL VURDERINGSSTYRELSEN.

Borgernes nye oplysninger til Vurderingsstyrelsen resulterer i, at flere tusinde landejendomme fortsat vil blive beskattet som landbrug. Det betyder, at ejerne af mere end hver tredje ejendom har fået medhold i deres indsigelse. Vurderingsstyrelsen vurderer Danmarks ca. 2,3 mio. ejendomme. Vi sikrer retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, og på det grundlag beregner vi den løbende ejendomsskat. Vi arbejder for at skabe tillid til vurderingen og tryghed om beskatning af ejendomme.

Nye oplysninger fra borgerne betyder, at cirka 2.800 ejendomme på landet fortsat bliver beskattet som landbrug. Det viser en foreløbig opgørelse fra Vurderingsstyrelsen, der indtil nu har truffet afgørelse i godt to tredjedele af de sager, hvor ejendomsejere har gjort indsigelser mod en ny juridisk kategorisering, der danner grundlag for beskatning fremover.

Dermed har ejerne af flere end hver tredje ejendom indtil videre fået medhold i deres indsigelse mod den kategorisering, som de fik et forslag til i et brev i foråret. Det oplyser Christoffer Marquardt Pahle, der er kontorchef i Vurderingsstyrelsen.

»Borgerne kender deres ejendom bedst, og når de bidrager med deres nye oplysninger til os, kan vi som myndighed træffe mere korrekte afgørelser. Det har stor betydning – ikke bare for den enkelte, men faktisk også for hele samfundet, fordi ejendomsbeskatningen dermed bliver så retvisende som muligt. I denne sammenhæng betyder det, at mange ejendomme altså forbliver som landbrug,«

Det siger siger Christoffer Marquardt Pahle.

De nye oplysninger handler eksempelvis om, hvilket dyrehold, der rent faktisk er på ejendommen – eller om omfanget af dyrkede afgrøder på jorden.

Ifølge Christoffer Marquardt Pahle er Vurderingsstyrelsen i gang med en af de største forandringer af ejendomsbeskatning i Danmark. Den juridiske kategorisering af ejendomme på landet er et nødvendigt led i denne forandring.

»Vi har forberedt os grundigt på kategoriseringen gennem flere år, men omfanget af borgernes nye oplysninger er kommet bag på os. Vi bruger derfor mange ekstra kræfter på at gøre det her så godt som muligt, selv om mange lige nu måske oplever det som langsomt,«

siger Christoffer Marquardt Pahle.

Han forventer, at størsteparten af i alt godt 10.000 sager, hvor der er gjort indsigelser, vil blive afgjort inden for nogle uger.

Når Vurderingsstyrelsen har truffet afgørelse om den juridiske kategorisering, har ejendomsejerne mulighed for at klage. Klagefristen er seks uger fra den dato, der står på afgørelsen. Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen.

For at skabe tryghed har Folketinget lavet en særlig overgangsordning for ejere af ejendomme på landet, der skal skifte beskatningskategori fra landbrug til beboelse.

Den sikrer, at hvis en ejendom skifter kategori fra landbrug til ejerbolig – eller omvendt – kan ejeren fastholde den nuværende beskatning. Det betyder, at ejerne fremover kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig være i overgangsordningen, så længe de bliver boende.

Det er som udgangspunkt kun, hvis man sælger jord fra og kommer under 2 hektar, man kan ryge ud af overgangsordningen.

Ifølge Vurderingsstyrelsens foreløbige opgørelse har omtrent 3.500 ejendomsejere søgt om at blive en del af overgangsordningen. Fristen for at søge er seks uger fra den dato, der står i afgørelsen.

Har du en klage, kan vi bidrage med krav og fastholdelser af f.eks. rabatter som skyldes gift på grunden, vandede arealer, søer, eller andre forhold til kan forringe kvaliteten af boligen f.eks. støj, lavninger m.v.

Kilde: Vurderingsstyrelsen
Fotokredit: Vurderingsstyrelsen

Scroll to Top