Målrettet markedsføring på Facebook var ulovlig siger Forbrugerombudsmanden

Sagen vedrører en omsiggribende markedsføringssag om selekteringsvalg af målgrupper vedrørende Facebook markedsføring.

Det var firmaet Sky Connect ApS som havde anvendt markedsføring vedrørende der hjemmeside ’Favoritlån’ som nu er ulovlig, vurderer Forbrugerombudsmanden.

Det er vor vurdering at mange andre virksomheder anvender lignende ulovlig markedsføring via de samme eller andre salgskanaler som f.eks. Google Adwords.


”Uetisk, social uansvarlig og i strid med almene samfundshensyn”

Sådan formulerer Forbrugerombudsmanden sig om firmaet Sky Connect ApS der havde lavet målrettede markedsføring af lån på Facebook. Målretningen bestod af reklamer på Facebook til gruppen mænd mellem 28 og 45 år, som havde vist interesse for ’online games’ og ’online poker’. Forbrugerombudsmanden har ikke tidligere vurderet denne type af selektiv markedsføring som ulovlig.

Fremover er uetisk og social uansvarlig markedsføring der ikke tager hensyn til almene samfundshensyn risikere at blive blive vurderet ulovlig.

Forbrugerombudsmanden henviser særligt til markedsføringsloven:

“erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”

Markedsføringsloven §3, stk 1

I lovbemærkningerne til Markedsføringsloven er der beskrevet en en bestemmelse om beskyttelse af forbrugerne mod en markedsførings praksis, som

  • krænker almene samfundshensyn
  • forbrugerens integritet
  • privatlivets fred
  • social ansvarlighed
  • eller en type af markedsføring som er påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde uetisk.

”Med den teknologiske udvikling og omfattende dataindsamling har virksomheder fået bedre værktøjer til at målrette deres markedsføring mod udvalgte grupper af forbrugere. Jo mere viden virksomhederne har om de forbrugere, som de målretter deres reklamer mod, desto større krav stiller markedsføringsloven til, at virksomhederne ikke markedsfører sig i strid med almene samfundshensyn, som social ansvarlighed og etisk adfærd…”

“Hvis en virksomhed målretter sin markedsføring af lån til hasardspillere, er det efter min opfattelse i strid med god markedsføringsskik, fordi det er i strid med almene samfundshensyn.”

Siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

Forbrugerombudsmanden har således lagt vægt på at Sky Connect ApS var bevidste om, at der i deres selektering kunne være personer med spilleproblemer og spillegæld og alligevel har udnyttet den selekteringsmulighed med målrettet annoncering som af Facebook.

Også Google Adwords tilbyder den samme form for selektering, så dommen her er platformsuafhængig og det samme gør sig gældende hvis annoncetekster m.v. henvender sig til specifikke grupper af personer hvor annonceringen kan risikere at fremstå uetisk, uansvarligt og uden samfundshensyn.

Fremtidig annoncering bør følge Markedsføringsloven efter denne afgørelse

Havde Sky Connect ApS slået selekteringen fra havde de samme personer set annoncerne.

Derfor kan der diskuteres om ikke dommen rammer mange samfundsgrupper som f.eks. annoncering til gravide, alkoholikere, cannabis brugere, rygere, børn, pensionister samt personer med forskellige sygdomme som depression, cancer, diabetes m.v. Men sådanne sager er endnu ikke afgjort, så sagen her er retningsgivende for hvad Forbrugerombudsmanden vil acceptere.

Mange konkurrerende spilfirmaer kan dog ånde lettet op, da markedensføringen skal være uetisk, og det fremgår således ikke at denne form for markedsføring der foregår overalt på jorden fra konkurrerende firmaer skule være ulovlig når blot man følger den nye markedsføringslov.


Scroll to Top