EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (SKATTELY LANDE)

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner er en liste der justeres 2 gange om året for tiden. Hvis det land som du ønsker at stifte selskab i, står på denne liste, kan det betyde at du kan få problemer med at overføre penge til og fra disse lande og Danmark. Listen er en EU liste og relaterer sig alene til EU lande eksklusiv Storbritannien og det er netop De Britiske Jomfruøer der bl.a. tilføjes i denne omgang.

Beskatning: De Britiske Jomfruøer, Costa Rica, Marshalløerne og Rusland føjet til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

EU fortsætter med at fremme fair skattekonkurrence og bekæmpe skadelig skattepraksis. Rådet besluttede her til morgen, at tilføje

 1. De Britiske Jomfruøer
 2. Costa Rica
 3. Marshalløerne og
 4. Rusland til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.
 5. Med disse tilføjelser består EU-listen nu af 16 jurisdiktioner:
 • Amerikansk Samoa
 • Anguilla
 • Bahamas
 • De Britiske Jomfruøer
 • Costa Rica
 • Fiji
 • Guam
 • Marshalløerne
 • Palau
 • Panama
 • Rusland
 • Samoa
 • Trinidad og Tobago
 • Turks- og Caicosøerne
 • De Amerikanske Jomfruøer
 • Vanuatu

Rådet beklager, at disse skattejurisdiktioner ikke er samarbejdsvillige, og opfordrer dem til at forbedre deres retlige rammer med henblik på at løse de påpegede spørgsmål.

Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister

“I dag besluttede vi at tilføje 4 jurisdiktioner til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner: De Britiske Jomfruøer, Costa Rica, Marshalløerne og Rusland. Vi opfordrer alle landene på listen til at forbedre deres retlige rammer og arbejde hen imod overholdelse af de internationale standarder for beskatning. Samtidig lykønsker jeg Nordmakedonien, Barbados, Jamaica og Uruguay med en vellykket opfyldelse af deres tilsagn, og med at de kunne fjernes fra statusdokumentet.”

Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister

Begrundelse for at tilføje De Britiske Jomfruøer, Costa Rica, Marshalløerne og Rusland

Denne reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (bilag I) omfatter lande, der enten ikke deltager i en konstruktiv dialog med EU om skatteforvaltning eller ikke har opfyldt deres tilsagn om at gennemføre de nødvendige reformer. Reformerne skal gøre det muligt at overholde en række objektive kriterier for god forvaltning på skatteområdet, der omfatter gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af internationale standarder med det formål at forhindre udhuling af skattegrundlaget og overskudsflytning.

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, der er det EU-rådsorgan, som udarbejder ajourføringerne af listen, arbejder tæt sammen med internationale organer såsom forummet om skadelig skattepraksis for at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet i hele verden.

Hvad angår Marshalløerne er der bekymring for, at denne jurisdiktion, som har en selskabsskattesats på nul eller kun en nominel sats, tiltrækker overskud uden reel økonomisk aktivitet (kriterium 2.2 på EU-listen). Der blev især peget på, at Marshalløerne ikke håndhæver kravene om økonomisk substans. Marshalløerne har allerede været opført på listen én gang i 2018.

De Britiske Jomfruøer er opført på listen, fordi de ikke i tilstrækkelig grad overholder OECD’s standard for udveksling af oplysninger efter anmodning (kriterium 1.2). Det er første gang, denne jurisdiktion opføres på listen.

For første gang siden listen blev udarbejdet, er Costa Rica opført, fordi landet ikke har opfyldt sit tilsagn om at afskaffe eller ændre de skadelige aspekter af sin ordning for fritagelse af udenlandsk indkomst (kriterium 2.1).

Rusland er opført på listen, efter at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har screenet Ruslands nye lovgivning, der blev vedtaget i 2022, med hensyn til kodeksens kriterier for god forvaltning på skatteområdet og konstateret, at Rusland ikke havde opfyldt sit tilsagn om at håndtere de skadelige aspekter af en særlig ordning for internationale holdingselskaber (kriterium 2.1). Desuden blev dialogen med Rusland om beskatning standset efter den russiske aggression mod Ukraine.

Statusdokument (bilag II)

Udover listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner godkendte Rådet det sædvanlige statusdokument (bilag II), der afspejler EU’s løbende samarbejde med sine internationale partnere og disse landes tilsagn om at ville revidere deres lovgivning, så den overholder de aftalte standarder for god forvaltning på skatteområdet. Formålet er at anerkende det løbende konstruktive arbejde på beskatningsområdet og fremme den positive tilgang, som de samarbejdsvillige jurisdiktioner følger for at gennemføre principperne om god forvaltning på skatteområdet.

Barbados, Jamaica, Nordmakedonien og Uruguay opfyldte deres tilsagn og kunne derfor fjernes fra statusdokumentet (bilag II).

Hongkong og Malaysia fik forlænget fristen for at afslutte reformen af deres ordninger for fritagelse af udenlandsk indkomst for så vidt angår kapitalgevinster.

Qatar fik også forlænget fristen, fordi landet står over for forfatningsmæssige reformbegrænsninger til at kunne afslutte sin reform til tiden.

Bilag II indeholder også to nye tilsagn i forbindelse med arbejdet i Det Globale Forum: Både Aruba og Curaçao gav tilsagn om at forbedre afgørelserne fra Det Globale Forum, der vedrører dem, med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

Belize og Israel gav også dette tilsagn, men de var allerede opført i bilag II i forbindelse med andre kriterier.

Albanien gav tilsagn om at ville ændre eller afskaffe sin potentielt skadelige ordning.

Resten af bilag II forbliver uændret.

Baggrund

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner blev oprettet i december 2017. Den er et led i EU’s eksterne strategi for beskatning og skal bidrage til de løbende bestræbelser på at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet i hele verden.

Jurisdiktionerne vurderes på grundlag af en række kriterier, som Rådet har fastlagt. Disse kriterier omfatter gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af internationale standarder med det formål at forhindre udhuling af skattegrundlaget og overskudsflytning. Arbejdet med listen er en dynamisk proces. Siden 2020 har Rådet ajourført listen 2 gange om året. Den næste revision af listen er planlagt til oktober 2023.

Listen findes i bilag I til Rådets konklusioner om EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Konklusionerne indeholder også et statusdokument (bilag II), der angiver de samarbejdsvillige jurisdiktioner, der har foretaget yderligere forbedringer af deres skattepolitik eller dertil relaterede samarbejde.

Rådets afgørelser udarbejdes af Rådets Gruppe vedrørende Adfærdskodeksen, som også er ansvarlig for at overvåge skatteforanstaltninger i EU’s medlemsstater.

Scroll to Top