Gældsstyrelsen kan nu trække 60% i alle indkomsttyper

Gældsstyrelsen implementerer opdaterede retningslinjer for indkomsttræk fra borgere med gæld til staten

I løbet af de næste par måneder vil et betydeligt antal danske borgere modtage skriftlig kommunikation fra Gældsstyrelsen. Denne kommunikation vil informere borgerne om ændringer i de eksisterende regler for, hvad der i fagterminologien kaldes lønindeholdelse. Disse ændringer er resultatet af en politisk aftale, der blev indgået i Folketinget i juni 2022, hvor en majoritet af parlamentarikerne stemte for at give Gældsstyrelsen udvidede beføjelser til at inddrive udestående gæld ved at foretage træk i skyldneres indkomst.

Nye Justeringer i Reglerne

ÆndringTidligere SituationNy Situation
Øvre grænse for højindkomstgruppen40% af nettoindkomsten60% af nettoindkomsten
Træk for lavindkomstgruppenHøjere procentdelLidt lavere procentdel
Gældstyper der kan trækkes forKun udvalgte gældstyperAlle former for gæld

Gældsstyrelsen er allerede i gang med implementeringen af disse ændrede retningslinjer. For personer, der tjener en højere indkomst, er den øvre grænse for, hvor stor en andel af deres nettoindkomst (det vil sige indkomsten efter skat), der kan blive trukket, nu hævet fra 40% til 60%.

Dette vil øge det beløb, som kan inddrives fra denne gruppe. Parallelt hermed er der en marginal reduktion i beløbet, der trækkes fra borgere med de laveste indkomster.

Dog vil der fremadrettet kunne foretages træk for alle typer gæld, i modsætning til tidligere, hvor kun bestemte former for gæld var inkluderet.

Udtalelser og Kommunikation

“Anne-Sofie Jensen, der er direktør for Gældsstyrelsen, udtaler: “Med implementeringen af de nye regler kommer visse borgere til at opleve en forøgelse i det beløb, vi trækker fra deres indkomst månedligt. På den positive side vil dette også accelerere hastigheden, hvormed de kan blive gældfrie. Vi er bevidste om, at de nye regler vil have en betydelig indvirkning på de berørte borgere. Derfor har vi prioriteret at kommunikere disse ændringer til dem så tidligt som muligt,”

Anne-Sofie Jensen, Direktør i Gældsstyrelsen.

I august og september måned har Gældsstyrelsen sendt informationsbreve til omkring 80.000 borgere for at orientere dem om, at der snart vil blive indført nye retningslinjer. En opfølgende kommunikation vil finde sted i oktober og november, hvor det specificeres, hvilke beløb de enkelte borgere skal forvente at blive trukket i indkomsten fremover på grund af de nye regulativer.

Økonomiske Konsekvenser

Gældsstyrelsen estimerer, at de nye retningslinjer vil medføre et årligt merprovenu på 325 millioner kroner, når de er fuldt ud implementeret.

For mere information om lønindeholdelse, herunder eksempler på træk i løn, kan man besøge hjemmesiden.

For yderligere detaljer, er du velkommen til at kontakte Gældsstyrelsen på telefonnummer 70 15 73 04.

Konklusion

Denne artikel beskriver den nylige ændring i reglerne for lønindeholdelse, som Gældsstyrelsen er i færd med at implementere. Ændringerne, der blev politisk vedtaget i juni 2022, har til formål at styrke Gældsstyrelsens beføjelser til at inddrive offentlig gæld fra borgere. De nye retningslinjer vil påvirke både høj- og lavindkomstgrupperne, men med fokus på at fremskynde processen med at gøre borgerne gældfrie.

Har du behov for gældssanering eller gældsrådgivning så kontakt os på +45 32177777 lokal 234.

Kilder: Gældsstyrelsen
Fotokredit: Gældsstyrelsen

Scroll to Top