Advokater

LÆK FRA Kommissorium AFSLØRER STRATEGIER OG UNDERSØGELSER FOR ADVOKATBRANCHEN UNDER OVERVÅGNING

Potentielt historisk opgør om kammeradvokatordningen: Regeringen iværksætter omfattende analyse

Regeringen tager nu et afgørende skridt for at ændre kammeradvokatordningen, der i dag giver advokatfirmaet Poul Schmith en særstatus. En ny ekspertgruppe skal analysere mulighederne for at åbne op for konkurrence på juridisk bistand til staten. Dette skridt kan føre til en markant ændring af ordningen og skabe mere konkurrence i advokatbranchen. Dette skriver AdvokatWatch.

Ekspertgruppe skal analysere konkurrenceudsættelse

I løbet af de kommende måneder vil en ekspertgruppe undersøge mulighederne for hel eller delvis konkurrenceudsættelse af den juridiske bistand, som staten i dag får gennem kammeradvokatordningen. Ifølge et ikke offentliggjort kommissorium, som AdvokatWatch har fået indsigt i, skal gruppen aflevere deres analyser og anbefalinger i november. Dette kommer efter flere års debat om Poul Schmiths dominerende position og statens øgede forbrug af juridiske ydelser.

Øget konkurrence og potentiale for provenu

Kammeradvokatordningen blev en del af regeringsgrundlaget i december 2022, og nu er regeringen klar til at implementere planen. Ekspertgruppen skal udarbejde konkrete modeller for, hvordan konkurrencen om juridisk rådgivning til staten kan øges. De skal især fokusere på større enkeltsager og hele sagsområder, der kan outsources til andre advokatfirmaer. Analysen skal afdække:

  • Modeller for konkurrenceudsættelse: Geografisk og emnemæssig opdeling af kammeradvokatordningen, herunder juridisk rådgivning og retssager.
  • Konsekvenser ved konkurrenceudsættelse: Øget konkurrence i advokatbranchen, forsyningssikkerhed, interessekonflikter, kvalitet og ensartethed.
  • Separat konkurrenceudsættelse: Afgrænsning af større enkeltsagskomplekser som rådgivning, retssager og voldgiftssager.
  • Nedbringelse af forbrug: Bedre kontraktstyring for at frigive provenu for staten.
  • Øget konkurrenceudsættelse af kuratorhverv: Muligheder for at øge konkurrence om kuratoropgaver i konkursboer på foranledning af offentlige myndigheder.

Kilde: Dette skriver AdvokatWatch og Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer:
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Kilde: Kommissorium for ekspertgruppe om statens indkøb af advokatydelser

Scroll to Top