Hvordan vælges Offshore selskab og Offshore Bankkonto

En af de helt store udfordringer når man vil etablere nye forretningsområder og idéer er hvilken selskabsform som er den mest idéelle… Nogle vælger den danske model, andre vælger en Offshore model – eller en kombinations af disse 2. Imidlertid er der flere hensyn at tage når man stifter dansk eller udenlandsk offshore selskab. Den europæiske befolkning (som udgør 11% af hele verden) varierer efter hvem man spørger… men EU selskaber er normalt indenfor EU’s medlemslande. Befolkningen inden for grænserne var 740 mio i 2010 i henhold til FN’s opgørelse.

Offshore selskabers overvejelser fordelt på EU og uden for EU:

 1. Selskabets juridiske regler for det land man vælger
 2. Selskabets skatteregler og sambeskatningsregler
 3. Selskabets adresse f.eks. kan man med fordel etablere selskab i Panama men have adresse i New York og Bank i Dubai.
 4. Offshore selskaber kan være datterselskaber til en dansk Holding selskab og dermed være skattefrie og indtægter kan skattefrit hjemtages til Danmark
 5. Europæisk konsolidering med Danmark som hovedsæde og datterselskaber i alle EU lande
 6. Europa kan med et offshore selskab udbygge din indtjening
 7. Ejendomme uden for Danmark har den største værdistigning f.eks. i Tyskland
 8. Aktieindtægter som fra Daytrading eller værdipapirhandel er uden for Danmark Skattefrit
 9. Selskabets og markedernes sprogbrug. Der er f.eks. 250 millioner tysktalende uden for Danmark
 10. Toldregler for varer som f.eks. vin/spiritus, software, sko, varer til undervisningsbrug, bøger m.v.
 11. Momsregler for de enkelte lande fra 0% uden for EU til 15% indenfor EU. Danmark er højest med 25% hvilket udelukker visse typer af varer og ydelser som sælges online.
 12. Skatteregler for de enkelte lande f.eks. 10% i Bulgarien og 0% i Andorra
OFFSHORE SELSKABER
OFFSHORE SELSKABER I NYE OG GAMLE EU LANDE

Offshore selskaber kan drage nytte af websites med nye sprog

Den Europæiske Union (EU), som i øjeblikket udelukker mange europæiske lande (dvs. Norge, Rusland og Schweiz), anerkender 23 officielle sprog fra 2007. De otte mest indbygget talte sprog i EU er:
 1. 19% Tysk
 2. 13% Fransk
 3. 12% Engelsk
 4. 11% Italiensk
 5. 9% Polsk
 6. 9% Spansk
 7. 7% Rumænsk
 8. 5% Hollandsk
Disse tal ændrer sig dog markant, når der tages hensyn til sprogkundskaber. Nedenstående liste viser de otte bedste europæiske sprog af det samlede antal borgere i EU:
 1. 49% Engelsk
 2. 35% Tysk
 3. 26% Fransk
 4. 16% Italiensk
 5. 15% Spansk
 6. 10% Polsk
 7. 7% Russisk
 8. 6% Hollandsk
Dermed er tysk den oftest talte modersmål og engelsk det hyppigst talte ikke-modersmål samlet i Den Europæiske Union, med tysk den anden mest almindelige sprog generelt.

WebDesign uden grænser

Metropol kan henvise til eksperter og oversættere i EU som kan etablere dit website på et lokalt sprog f.eks. med et .DE og .UK domænenavn. Dermed opnås adgang til et marked med over 84% dækning af alle talte sprog i Europa. Det er osse muligt at lave det på dit eksisterende domæne således at kunder f.eks. i Tyskland automatisk får præsenteret tyske sprog.

Skatteregler for offshore selskaber

De gældende Danske skatteregler siger imidlertid at så længe at ledelsen befinder sig i Danmark er selskabet skattepligtigt til Danmark. Så man kan altså være dansk skattepligtig af selskaber uanset hvor i verden de etableres sålænge at offshore selskabets ledelse består af danske CPR numre. De udenlandske regler er ret simple og ikke restriktive i forhold til de danske, som også retsmæssig indebærer en massiv overvågning af af herboende personer hvadenten de har et CPR nummer, CVR nummer eller er repræsenteret via et fremmed lands ambassade. Er du uvis på hvordan den statslige overvågning foregår kan vi rådgive dig sikkerhedsmæssigt således du ikke på forhånd benytter dig af gæt, antagelser eller formodninger.

Investeringer og køb af ejendomme, aktier og andre aktiver i udlandet

Der kan være mange fordele ved køb og salg i andre lande med f.eks. investering i virksomhedsaktier (almindelige er skattepligtige) og aktiver som f.eks. køb og genudleasing af bilflåde for store koncerner, køb og lease back for ejendomme, softwarelicenser, IP rettigheder såsom varemærker, patenter og generelle rettigheder. Disse har 100% fradragsret i danske virksomheder. Du kan med andre ord placere en del af virksomhedens overskud i udlandet i en kortere eller længere periode. Metropol International medvirker gerne til udarbejdelse af en for sælgers vedkommende juridisk bindende kontrakt.

Banker og bankers oplysningspligt til Danmark

Det er almindeligt kendt at du kan have banker på tværs af landegrænser. Bankerne konkurrerer på vilkår for virksomheder som er etableret i andre lande hvor du f.eks. kan få langt bedre sikkerhed og forrentning af din overskudslikviditet ved at placere den i en af verdens største banker uden for Danmark. Danske banker er generelt ikke sikre idet de ikke befinder sig på TOP30 af verdens største banker. Derfor kan det være en fordel at skifte bank. Banker uden for EU kan generelt ikke oplyse til ens hjemland og hvilke konti man har hvorimod Schweiz som de fleste tror er bankhemmelighedens hjemland, betaler skat for indestående af dine konto såfremt man er privatperson, har skat når man skal trække penge ud af landet og har indgået flere oplysningspligtige aftaler. Endvidere taler mange historier fra pressen om det modsatte af bankhemmelighed. Såfremt man påtænker at etablere sig uden for Danmark kan man med fordel vælge en stor international bank der dermed vil give en højere sikkerhed og forrentning af overskudslikviditeten. Flere steder kan man også lave en BLEND aftalte, d.v.s. at man forrenter driftskonti’s minimums gennemsnitslikviditet, hvormed man ikke længere behøver at have 2 konto for at opnå en bedre og sikker forrentning af sine penge. F.eks. kan flere bank tilbyde indtil 5% forretning hvilket er meget for en storbank. I dag kan du have bank og firma adresse hvor du ønsker, dog er der i mange lande ikke muligt at have adresse uden for landets grænser, ligesom det heller ikke for nogle er muligt at have udenlandske direktører eller såkaldt nominee direktører. Spørg os – så får du råd…

Ring 3217 7777 lokal 288.

Bankers registreringsnummer REGNR også kaldet banknumre

Her kan du se de forskellige banknumre og tilhørende registreringsnumre REGNR.

Scroll to Top