Erhvervslivets milliardlån udfases med udvidelse af perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) blevet enige om en udfasning af likviditetstiltagene på skatteområdet i forbindelse med corona-pandemien. 

”Regeringen ønsker at hjælpe de virksomheder, som kan være i en svær situation, nu hvor tilbagebetalingen af lånene forfalder. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal af Folketingets partier har fundet en model, som justerer tilbagebetalingsplanerne og giver virksomhederne mere luft til at håndtere udfordringerne det kommende halve år,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Helt konkret betyder aftalen, at partierne er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022. 

Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned. 

”Under pandemien har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier stillet knap 600 mia. kroner til rådighed for virksomhederne i form af øget likviditet. Hensigten har hele tiden været, at vi skal tilbage til en almindelig situation, hvor virksomheder, der har brug for likviditet, går i deres bank og får et lån. Den ambition deler Finans Danmark, og derfor har vi givet hinanden håndslag på, at bankerne vil tilbyde virksomhederne lån på rimelige vilkår,” siger Morten Bødskov. 

Samtidig lægger regeringen op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til udgangen af i år. Det skal give mulighed for at yde lån i op til 6 år for en række af de virksomheder, der på grund af corona-pandemiens økonomiske konsekvenser ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår. 

Regeringen og aftalepartierne er enige om at hastebehandle lovforslaget, og med aftalen anser regeringen og aftalepartierne de statslige likviditetsordninger for udfaset.

Faktaark om udfasning af likviditetstiltag

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk

Klager over Skat? for bedste støtte i dine Skatteklager

Hvis du er uening i en afgørelse fra Skattestyrelsen kan vi hjælpe. Se mere her og ring 32177777. Spørg os – så får du råd.

  • https://metropolinternational.com/skattesager/
Scroll to Top