Nyt krav til pålidelighedsvurderinger ved udbud

Fra årsskiftet skal offentlige ordregivere indhente vejledende udtalelser om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I udtalelserne vurderes det, om tilbudsgivere har truffet foranstaltninger, som gør, at de kan vinde en kontrakt, som er sendt i udbud, selv om tilbudsgiverne er omfattet af en eller flere af udbudslovens udelukkelsesgrunde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal fra 1. januar 2023 vurdere dokumentation for pålidelighed fra virksomheder, som byder på en offentlig opgave, hvis de er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Ordregivere får pligt til at indhente en vejledende udtalelse hos styrelsen om vurdering af pålidelighed, når:

  • Ordregiver har vurderet, at en virksomhed, der byder på opgaven, er omfattet af en udelukkelsesgrund. Virksomheden skal have udsigt til at få tildelt kontrakten, blive prækvalificeret eller allerede have fået tildelt kontrakten.
  • Ordregiver har meddelt og begrundet udelukkelsen over for virksomheden.
  • Virksomheden har ytret ønske om at ville dokumentere sin pålidelighed og har afgivet sin dokumentation til ordregiver.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en guide til ordregivere om den nye pligt samt en skabelon, der kan benyttes til at samle relevante oplysninger til anmodningen om den vejledende udtalelse. Styrelsen har desuden udarbejdet en guide til virksomheder om deres ret til at dokumentere deres pålidelighed samt en skabelon til brug herfor. I begyndelsen af det nye år venter styrelsen at udgive en egentlig vejledning om de nye regler.

For yderligere information:

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

• Læs mere om vurdering af budgiveres pålidelighed Enhed for Vurdering af Pålidelighed

• Se guide og skabelon om pålidelighedsvurdering udarbejdet til ordregivere Guide & skabelon for ordregivere

• Se guide og skabelon om dokumentation udarbejdet til virksomheder Guide & skabelon for virksomheder

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fotokredit: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Fotograf ikke nævnt.

Scroll to Top