Forum for Offentligt-Privat Samarbejde fortsætter

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentligt-privat samarbejde i Danmark, herunder styrkelse af de offentlige udbuds- og indkøbsprocesser. Regeringen har besluttet, at Forum for Offentligt-Privat Samarbejde skal fortsætte arbejdet med at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private samt frisætte velfærdsstaten. […]