Ny registreringsafgift

Eksempler på beregning af registreringsafgift på nye køretøjer herunder lav-emissionsbiler præciseret.

Virksomheder, der forventer at afgiftsberigtige køretøjer den 18. december 2020 eller senere.

Bemærk, at dette er en ny version af nyhedsbrevet, hvor beskrivelsen af lav-emissionsbiler er præciseret.

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget lov nr. 203 af 13. februar 2021 som bl.a. indeholder nye regler for registreringsafgift. Disse regler træder dog først i kraft den 1. juni 2021, men med virkning fra 18. december 2020.

I dette nyhedsbrev kan du se eksempler på beregningen af registreringsafgiften for nye køretøjer. Eksemplerne tager udgangspunkt i de nye regler i loven, der som udgangspunkt har virkning for køretøjer, der afgiftsberigtiges den 18. december 2020 eller senere.

Motorstyrelsen har udarbejdet vejledende beregningseksempler for syv køretøjstyper: konventionelle personbiler (udleder 50 g CO2 eller mere pr. kilometer), lav-emissionsbiler (udleder mere end 0 g CO2 pr. kilometer, men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer, fx visse plug-in-hybridbiler) og nul-emissionsbiler (udleder 0 g CO2 pr. kilometer, typisk elbiler), varebiler, motorcykler, veterankøretøjer og autocampere.

Kilder: Du kan finde loven på retsinformation.dk. For en nærmere beskrivelse af indholdet i den nye lov, henvises til Motorstyrelsens nyhedsbrev af 9. februar 2021 om ændringer af afgifter på motorområdet


Du kan finde loven på retsinformation.dk.

Beregning af registreringsafgift på nye køretøjer

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, bliver anset som nyt, indtil det har kørt 2.000 kilometer, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker at det kan sælges som fabriksnyt.

Vær opmærksom på, at de nye regler om registreringsafgift først træder i kraft 1. juni 2021, hvor reglerne får virkning fra og med den 18. december 2020. Motorstyrelsen administrerer efter gældende regler, til de nye regler træder i kraft 1. juni 2021. Herefter vil Motorstyrelsen lave en ny beregning af de afgiftsberigtigelser, der er foretaget i perioden fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Nedenfor kan du se vejledende beregninger på forskellige køretøjer efter de nye regler, som træder i kraft 1. juni 2021.

Beregning af ny konventionel personbil

Konventionelle personbiler er personbiler, der udleder 50 g CO2 eller mere pr. kilometer.

Ny personbil med en brutto afgiftspligtig værdi på 350.000 kr., CO2-udledning på 116 g pr. km, registreret i 2021
Fradrag til den afgiftspligtige værdi
Ingen fradrag 
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)350.000 kr.
25 % af afgiftspligtig værdi op til 65.000 kr.16.250 kr.
85 % af afgiftspligtig værdi mellem 65.000 kr. og 202.200 kr.116.620 kr.
150 % af afgiftspligtig værdi over 202.200 kr.221.700 kr.
Bruttoafgift354.570 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 0 til 125 g á 250 kr.29.000 kr.
CO2-tillæg 125 til 160 g á 500 kr.0 kr.
CO2-tillæg over 160 g á 950 kr.0 kr.
Samlet CO2-tillæg29.000 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 354.570 kr. + samlet CO2-tillæg 29.000 kr.)383.570 kr.
Bundfradrag-21.700 kr.
Endelig registreringsafgift361.870 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift711.870 kr.

Beregning af ny lav-emissionsbil (personbil)

Lav-emissionsbiler er personbiler, der udleder mere end 0 g, men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer, fx visse plug-in-hybridbiler.

Ny lav-emissionsbil med en brutto afgiftspligtig værdi på 350.000 kr., CO2-udledning på 39 g pr. km., batterikapacitet 5,5 kWh, registreret i 2021
Fradrag til den afgiftspligtige værdi
Batterikapacitet (1.700 kr. x 5,5 kWh)9.350 kr. 
Sum af fradrag/tillæg til værdien9.350 kr. 
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)340.650 kr.
25 % af afgiftspligtig værdi op til 65.000 kr.16.250 kr.
85 % af afgiftspligtig værdi mellem 65.000 kr. og 202.200 kr.116.620 kr.
150 % af afgiftspligtig værdi over 202.200 kr.207.675 kr.
Bruttoafgift340.545 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 0 til 125 g á 250 kr.9.750 kr.

CO2-tillæg 125 til 160 g á 500 kr.
0 kr.
CO2-tillæg over 160 g á 950 kr.0 kr.
Samlet CO2-tillæg9.750 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 340.545 kr. + samlet CO2-tillæg 9.750 kr.)350.295 kr.
Bundfradrag-21.700 kr.
Registreringsafgift før indfasning328.595 kr.
Indfasning af registreringsafgift (45 %)147.868 kr.
Ekstra bundfradrag (lav-emission)-50.000 kr.
Endelig registreringsafgift97.868 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift447.868 kr.

Beregning af ny nul-emissionsbil (personbil)

Nul-emissionsbiler er personbiler, der udleder 0 g CO2 pr. kilometer, typisk elbiler.

Ny nul-emissionsbil med en brutto afgiftspligtig værdi på 500.000 kr., batterikapacitet 45 kWh, registreret i 2021
Fradrag til den afgiftspligtige værdi
Batterikapacitet (1.700 kr. x 45 kWh)-76.500 kr.
Sum af fradrag/tillæg til værdien-76.500 kr.
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)423.500 kr.
25 % af afgiftspligtig værdi op til 65.000 kr.16.250 kr.
85 % af afgiftspligtig værdi mellem 65.000 kr. og 202.200 kr.116.620 kr.
150 % af afgiftspligtig værdi over 202.200 kr.331.950 kr.
Bruttoafgift464.820 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 0 til 125 g á 250 kr.0 kr.
CO2-tillæg 125 til 160 g á 500 kr.0 kr.
CO2-tillæg over 160 g á 950 kr.0 kr.
Samlet CO2-tillæg0 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 464.820 kr. + samlet CO2-tillæg 0 kr.)464.820 kr.
Bundfradrag-21.700 kr.
Registreringsafgift før indfasning443.120 kr.
Indfasning af registreringsafgift (40 %)177.248 kr.
Ekstra bundfradrag (nul-emission)-170.000 kr.
Endelig registreringsafgift7.248 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift507.248 kr.

Beregning af ny varebil (50 %)

Afgiftssatsen på 50 % omfatter også de varebiler, der efter gældende regler afgiftsberigtiges med en afgiftssats på 30 %. Med de nye regler vil der ikke længere være en kategori af varebiler, hvor der beregnes registreringsafgift med en sats på 30 %.

Ny varebil med brutto afgiftspligtig værdi på 108.160 kr., CO2-udledning på 112 g pr. km, registreret i 2021
Fradrag til den afgiftspligtige værdi
Ingen fradrag 
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)108.160 kr.
0 % af afgiftspligtig værdi op til 75.000 kr.0 kr.
50 % af afgiftspligtig værdi over 75.000 kr.16.580 kr.
Bruttoafgift16.580 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 112 g á 250 kr.28.000 kr.
Samlet CO2-tillæg28.000 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 16.580 kr. + samlet CO2-tillæg 28.000 kr.)44.580 kr.
Bundfradrag-30.000 kr.
Endelig registreringsafgift14.580 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift122.740 kr.

Beregning af ny varebil (50 % maks. afgift)

Med de nye regler indføres en maks. afgift på 47.000 kr. for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3 ton og ikke over 4 ton, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersiden i venstre side (pick-ups og kassevogne). Afgiften kan for disse vare- og lastbiler højst udgøre 47.000 kr. – også efter beregning af tillæg for CO2-udledning.

Ny varebil med brutto afgiftspligtig værdi på 249.366 kr., og CO2-udledning på 194 g pr. km, registreret i 2021
Fradrag til den afgiftspligtige værdi
Ingen fradrag 
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)249.366 kr.
0 % af afgiftspligtig værdi op til 75.000 kr.0 kr.
50 % af afgiftspligtig værdi over 75.000 kr.87.183 kr.
Bruttoafgift87.183 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 194 g á 250 kr.48.500 kr.
Samlet CO2-tillæg48.500 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 87.183 kr. + samlet CO2-tillæg 48.500 kr.)135.683 kr.
Bundfradrag-30.000 kr.
Registreringsafgift efter bundfradrag105.683 kr.
Maks. afgift47.000 kr.
Endelig registreringsafgift47.000 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift296.366 kr.

Beregning af ny motorcykel (ikke eldrevet)

Ikke eldrevet motorcykel med brutto afgiftspligtig værdi på 37.520 kr., registreret i 2021
Fradrag/tillæg til den afgiftspligtige værdi
Ingen fradrag 
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)37.520 kr.
Afgift (25 %) af afgiftspligtig værdi op til 20.000 kr.5.000 kr.
Afgift (85 %) af afgiftspligtig værdi mellem. 20.000 kr. og 68.000 kr.14.892 kr.
Afgift (150 %) af afgiftspligtig værdi over 68.000 kr.0 kr
Bruttoafgift19.892 kr.
Registreringsafgift19.892 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift57.412 kr.

Beregning af veteranbil

Veteranbil med aktuel afgiftspligtig værdi på 450.000 kr., og afgiftspligtig værdi som ny på 340.000 kr.
Fradrag/tillæg til den afgiftspligtige værdi
Loft på 75 % afgiftspligtig værdi som ny255.000 kr.
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)255.000 kr.
Afgift (25 %) af afgiftspligtig værdi op til 65.000 kr. 16.250 kr.
Afgift (85 %) af afgiftspligtig værdi mellem 65.000 kr. og 202.200 kr.116.620 kr.
Afgift (150 %) af afgiftspligtig værdi over 202.200 kr.79.200 kr.
Registreringsafgift212.070 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift467.070 kr.

Beregning af autocamper

På autocampere, hvor der betales registreringsafgift som personbil med fradrag for boandel, indføres der nyt skalaknæk, og tillægget for CO2-udledning udgør 250 kr. pr. g CO2, uanset hvor mange g CO2, autocamperen udleder.

Ny autocamper med brutto afgiftspligtig værdi på 430.000 kr., CO2-udledning på 190 g pr. km, registreret i 2021
Fradrag/tillæg til den afgiftspligtige værdi
Regulering til afgiftspligtig værdi 
Fradrag for værdi af beboelsesdel200.000 kr.
Afgiftspligtig værdi (inkl. moms, men uden registreringsafgift)230.000 kr.
25 % af afgiftspligtig værdi op til 65.000 kr.16.250 kr.
85 % af afgiftspligtig værdi mellem 65.000 kr. og 202.200 kr.116.620 kr.
150 % af afgiftspligtig værdi over 202.200 kr.41.700 kr.
Bruttoafgift174.570 kr.
Tillæg til afgiften
CO2-tillæg 190 g á 250 kr.47.500 kr.
Samlet CO2-tillæg47.500 kr.
Registreringsafgift (bruttoafgift 174.570 kr. + samlet CO2-tillæg 47.500 kr.)222.070 kr.
Bundfradrag-21.700 kr.
Registreringsafgift, § 5a, stk. 2, 2. pkt.200.370 kr.
Minimumsafgift*, § 5a, stk. 2, 3. pkt.188.055 kr.
Endelig registreringsafgift200.370 kr.
Pris. inkl. registreringsafgift630.370 kr.

* Lov nr. 203 af 13. februar 2021 ændrer ikke reglerne for beregningen af minimumsafgift for autocampere, der således sker som hidtil. Minimumsafgiften beregnes som 45 % af den del af autocamperens fulde afgiftspligtige værdi, dvs. inkl. værdien af beboelsesdelen, som overstiger 12.100 kr. 

Scroll to Top