2021 Pensionsydelse og ekstraarbejde – flere og flere pensionister bliver selvstændige

I takt med at vi er mere aktive som pensionister i for til for 20 år siden, er der sket en pæn stigning i antallet pensionister som har både private jobs og har ekstra-indkomster med der gælder særlige regler som skal overholdes da man ellers vil opnå et reduceret pensionstillæg.

Mange har efter et liv på arbejdsmarkedet kastet sig ud i forskellige erhverv som selvstændige eller begynder at investere sine penge i aktier, bitcoins og commodities. Man kan således både tjene penge ved siden af sin folkepension idet at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocenten. Der er dog mange andre faktorer man skal tage hensyn til f.eks. kan det have betydning for din bolig ydelse og visse tillæg.

Den lykkelige grænse er selvfølge hvis du tjener mere end 599.200,- (2021 priser) og det er der rigtig mange der gør, der således er selvstændige og kan klare sig selv. Grundbeløbet af pension og tillæg kan nemlig blive nedsat  fra 344.600 kroner om året i indtægt. Selve pensions grundbeløbet bortfalder dog helt, årsindkomster er højere end 599.200 kroner om året. Begge beløb er efter AM-bidrag i 2021 priser.

De kunder som vi kender til og som vi har rådgivet er f.eks. påbegyndt virksomhedsopstart indenfor udlejning af værelser, ejendomme, kantareller, urter, bitcoin, kryptovaluta, vinsalg, golfudstyr, webshops og meget andet. bemærkelsesværdigt sker meget salg på DBA.DK, Ebay i Tyskland/Sverige og England samt Facebook, der som en ny salgskanal har momentum. Det er jo altid godt at holde sig i form og de fleste vi laver selvangivelser m.v. for hygger sig med at pakke pakkerne og løbe på posthuset med dem selv.

Hvad kan man tjene som pensionist og hvor mange timer må man arbejde?

Du må gerne arbejde også over beløbet 599.200, men når du modtager folkepension.Din pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener. De her nævnte beløb er efter AM-bidrag.

  • Der er ikke grænser for hvor mange timer du må arbejde. Man må arbejde så meget man vil blot den samlede indtægt ikke overstiger de nævnte beløb.
  • Indkomst grænsen er 122.004 kroner om året i 2021. Så sker der ikke en nedsættelser af din pension eller pensionstillæg eller tillægsprocent.

    Kilderne til din indkomst kan komme fra ”personligt arbejde” som f.eks. er løn, fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension, den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension, Indkomst fra din virksomhed, foredrag, honorarer, mødediæter, bestyrelsesmøder m.v.
  • Bundfradraget på 122.004 kroner om året for kalenderåret 2021.
  • Særlige Regler: Det år du går på folkepension, bliver bundfradraget tilpasset det antal måneder, du er på folkepension. Går du for eksempel på folkepension i august, er dit bundfradrag for 5 måneder eller i alt 50.835 kroner.

Har pensionister mulighed for skattefri indkomst?

  • Ja. Du må nemlig gerne tjene 11.700 kroner skattefrit om året, hvis du arbejder i private hjem for private personer.
  • Den årlige indkomst på 11.700 skattefrit skal lægges oveni de 122.004 kroner
  • Både de 11.700 og de 122.005 påvirker ikke beregningen af dit pensionstillæg.

Læs mere om reglerne for at tjene 11.700 kroner skattefrit her

Kan jeg tjene penge skattefrit på udlejning af bolig og sommerhus?

Ja. Du må tjene 29.900 skattefrit på udlejning af værelser eller din bolig og hele 42.700 kroner hvis du udlejer dit sommerhus. Disse indtægter er altså 100% skattefri og påvirker ikke din pension.

Hvad hvis jeg tjener mere?

Folkepension er sammensat af et grundbeløb og et pensionstillæg. Det er dog en del forskelligt, hvilken indtjening du må have før ar grundbeløbet og evt. pensionstillægget bliver reguleret.

Men som pegefingerregel kan du tjener over 344.600 kroner om året som som nævnt herover bortfalder grundbeløbet hvis du  du overstiger 599.200 kroner om året. Husk at beløbet er efter AM-bidrag. (2021)

Hovedsæde for Udbetaling Danmark hvor bl.a. pension udbetales. Bygningen kaldes også for ATP bygningen og ligger i Hillerød. Fotokredit: Google Inc.

Hvilken skat betales af folkepension og AM-Bidrag?


Størrelsen på dine pensioner og tillæg er meget forskelligt. Udbetalingen afhænger af om du er gift, enlig, samlevende, samboende, har gratis bolig og hvilke andre indtægter du modtager.

Man betaler skat af folkepension, Man betaler ikke skat af AM-bidrag. Arbejdsindtægt udover nævnte beløb beskattes af hele din løn.

HUSK: at forskudsopgørelsen beregner hele din pension. Derfor skal forskudsopgørelsen løbende opdateres så den afspejler din seneste lønindkomst.

Ring 32177777 for mere information.

Scroll to Top