Regeringen er i dag klar med udvidelsen af Corona hjælpepakken på kr. 170 milliarder kroner for at undgå tvangslukninger og konkurs

På morgenens pressemøde præsenterede Skatteminister Morten Bødskov (S) tre nye lånepakker til virksomheder for at undgå tvangslukning og konkurs for SMV og store virksomheder

Pakken omfatter 170 milliarder kroner som skal ydes i form af lån til virksomheder for at undgå f.eks. tvangslukninger. Pakkerne kender vi fra de øvrige som omhandler lån i moms og a-skat, mens men tillige kan udskyde betalinger af A-SKAT og AM-Bidrag.

Fotokredit (C) Copyright: folketinget.dk

De 170 milliarder kroner går til lån til de virksomheder, som har svært ved at kunne betale skat og moms. Derfor er hjælpepakken ikke sikret at kunne hjælpe virksomheder der er gået i stå eller krise. For de betaler jo ikke moms og kun i et begrænset omgang A-Skat og AM-Bidrag. Dette er f.eks. konsulenter, kultur, musik, restaurant og hotelområdet.

Aftalen som regeringen præsenterede på morgenmødets pressekonference omfatter både SMV og store virksomheder, men altså endnu ingen hjælp til virksomheder som er gået i stå sidste år og som derfor ikke har indbetalt moms/a-skatter eller AM-bidrag. Netop fraværet af en sådan ordning, forventes at betyde masse konkurser og likvidationer for virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med få ansatte i brancher som har det hårdt.

Lånene fordeler sig på 3 forskellige lånepakker, der hver især muligvis forlænges efter udløbsfristen:

Momslåneordning der indbefatter udskydelse og genudskydelse af moms

Specielt SMV virksomheder er nødlidende og de kan vente med at betale den moms, som der skulle have betalt 1. marts. Bemærk at det gælder både den moms, som normalt skal betales 1. marts i år, men også den moms, som nogle virksomheder har i efterslæb fra udskudt moms i de tidligere hjælpepakker.

Man kan dog ikke udskyde udskydelser 2 gange, hvorfor SMV virksomheder nu har mulighed for at låne det samme beløb, som svarer til den moms, de skal betale.

Lånet som ydes er rentefrit. Pengene skal betales tilbage senest 1. februar 2022.

Rammen for den nye låneordning for SMV virksomheder og iværksættere udgør 64 milliarder kroner, som Staten lægger ud som lån, men altså til at betale gammel gæld, hvorfor vi kan karakterisere denne form for hjælp som en gældsfornyelse. Det vil givetvis hjælpe mange, men altså ikke dem som ikke skal betale moms og a-skatter. Forudsætningen for momsindbetalinger er jo at man tjener penge.

A-skattelåneordning der indbefatter udskydelse og genudskydelse af ASkat

Den låneordning som allerede findes udvides. Regeringen vil således også udvide den låneordning, som allerede findes for A-skat. Udvidelsen omfatter således, at SMV virksomhederne nu også kan låne de beløb, som de allerede har betalt i A-skat og AM-bidrag. Dette gælder allerede her fra januar.

Lån gives tillige for de betalinger, der skulle være faldet i februar og marts. Store virksomheder kan søge om at låne efter den udvidede A-ska låneordning. Alle disse lån i denne ordning skal være tilbagebetalt den 1. februar 2022, som i momslåneordningen.

Rammeaftalen for denne ordning giver SMV og STORE virksomheder mulighed for lån på i alt 78 milliarder kroner.

Udskydelse af betalinger af A-skat og AM-bidrag

I Maj 2021 burde alle virksomheder have betalt både A-skat og AM-bidrag. Det er disse frister, der omfatter både skatter og arbejdsmarkedsbidrag, der nu udskydes 18 uger.

I lighed med A-Skatte låne ordningen kan store virksomheder udskyde de betalinger som der skulle betales den kommende 31/05/2021. Istedet udskydes disse til den 10/10/2021. Den tilsvarende frist for SMV virksomheder som jo er 10/05/2021 flyttes til 27/09/2021.

Regeringen forventer at omkostninger kan blive på op til 28 milliarder kroner.

Scroll to Top