Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse

Nu kommer det til at koste helt almindelige virksomheder hvis ikke der er styr på GDPR. Ovenstående offentliggør nu en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om beregning af bøder i sager om virksomheders overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven.

Vejledningen skal bidrage til større gennemsigtighed om, hvordan tilsynet fastsætter størrelsen af den bøde, der indstilles – såvel for tilsynet, anklagemyndigheden og domstolene som for virksomhederne og offentligheden i øvrigt.

Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget efterhånden som Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på området, og i takt med at praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles.

Download GDPR Bøde vejledningen her:

Hvis ikke du har styr på GDPR eller mangler hjælp kan du få vores hjælp på telefon +45 321 77777

Scroll to Top