Taiwan TAX

Hvad sker der når Kina går ind i Taiwan?

Hvad sker der på markedet for aktier, huslån, renter og Krypto valuta når Kina går ind i Taiwan? Kinas øverste ledelse er klar med deres hensigt. De ønsker en genforening. Konsekvenserne af en hypotetisk kinesisk indgriben i Taiwan kan have dybtgående effekter på globale finansmarkeder, herunder obligationer, huslån, huspriser, krypto valuta og aktiebørser. Dette scenario indebærer en kompleks samspil af geopolitisk usikkerhed, handelsforstyrrelser og potentiel ændring i investorernes risikovillighed, hvilket kan føre til en række økonomiske og finansielle konsekvenser.

Obligationer og huslån

I tilfælde af geopolitiske spændinger eller konflikter, som en kinesisk indgriben i Taiwan, kan investorer typisk søge mod sikrere aktiver, herunder statsobligationer. Dette kan medføre et fald i renterne, da efterspørgslen efter disse sikre aktiver stiger. Lavere renter på statsobligationer kan føre til lavere renter på huslån, da disse ofte er knyttet til renten på langsigtede statsobligationer. Dog kan den øgede usikkerhed også gøre det dyrere for låntagere, da långivere kan kræve en højere risikopræmie.

Huspriser

Huspriserne kan blive påvirket negativt, især i regioner tæt på konflikten eller i økonomier, der er stærkt afhængige af handel med Kina og Taiwan. Den øgede geopolitiske risiko og potentiel økonomisk usikkerhed kan mindske købernes købsvillighed og føre til et fald i huspriserne. Dog kan effekten på huspriserne variere afhængigt af det lokale marked og den overordnede økonomiske situation.

Kryptovaluta

Kryptovaluta-markedet kunne opleve øget volatilitet som følge af en kinesisk indgriben i Taiwan. På den ene side kan kryptovalutaer se en stigning i efterspørgslen som et alternativt sikkerhedsmiddel, væk fra traditionelle finansielle systemer, der kan blive betragtet som risikofyldte under geopolitiske kriser. På den anden side kunne den øgede usikkerhed og potentielle strammere reguleringer også føre til en nedgang i investorernes tillid og dermed en faldende pris på krypto-valutaer.

Aktiebørser

40% fald ligesom i finanskrisen startende i 2008 er ikke utænkeligt. Banker m.v. vil falde først og naturligvis selskaber der handler med og/eller er afhængige af Kina. Lidt på samme måde som Rusland kan man forvente strafaktioner fra et samlet EU/USA

Aktiebørserne kan forventes at reagere negativt på den øgede usikkerhed og risiko for økonomisk tilbageslag, der følger med en militær konflikt. Markederne hader usikkerhed, og en eskalering af spændingerne mellem Kina og Taiwan kunne udløse et globalt markedsfald, da investorerne flytter deres kapital til mindre risikable aktiver. Teknologisektoren, som er stærkt afhængig af forsyningskæder i Asien, kunne være særligt udsat.

Det er vigtigt at understrege, at de økonomiske konsekvenser af en kinesisk indgriben i Taiwan er usikre og vil afhænge af en række faktorer, herunder varigheden af konflikten, den internationale reaktion, og hvordan de globale markeder tolker disse begivenheder.

Hvad mener Kina om genforening med Taiwan?

Kinas hensigt om at “genforene” Taiwan med fastlandet har været en central del af landets politik siden slutningen af den kinesiske borgerkrig i 1949, hvor Kina blev delt i to med etableringen af Folkerepublikken Kina (PRC) på fastlandet og Republikken Kina (ROC) på Taiwan.

Begrebet “genforening” refererer til Kinas ønske om at bringe Taiwan, som det betragter som en afvigende provins, tilbage under sin suverænitet.

Den første officielle udmelding, der kan betragtes som en indikation på Kinas intention om at forene Taiwan med fastlandet, kom med etableringen af Folkerepublikken Kina i 1949.

Siden da har den kinesiske regering gentagne gange udtrykt sin hensigt om at opnå genforening, enten gennem fredelige midler eller, om nødvendigt, ved brug af magt. Disse intentioner er blevet gentaget i forskellige officielle dokumenter, taler og politiske udtalelser over årene.

I 1979 tog Kina et vigtigt skridt ved at foreslå en politik kaldet “Ét land, to systemer”, som oprindeligt var designet for genforening med Taiwan. Denne politik blev først anvendt til Hongkong og Macau, men den blev også foreslået som en model for Taiwan, hvor øen ville få lov til at beholde sit eget økonomiske og administrative system som en del af Kina.

Kinas “Ét Kina-princip” er et andet vigtigt element i dets tilgang til Taiwan. Dette princip fastholder, at der kun er én Kina, inklusive Taiwan, og at Folkerepublikken Kina er den eneste lovlige regering, der repræsenterer hele Kina. Som sådan er anerkendelsen af “Ét Kina-princip” en central forudsætning for diplomatiske forbindelser med Kina.

Det skal bemærkes, at mens Kina fremfører genforening som et mål, opfatter Taiwan og en stor del af den internationale samfund situationen anderledes. Taiwan, med sin egen regering og en stærk følelse af national identitet, ser sig selv som en suveræn stat, selvom det kun er et begrænset antal lande, der officielt anerkender det som sådan. Spændingerne mellem Kina og Taiwan har været en kilde til betydelig geopolitisk usikkerhed i regionen, og udsigterne til en fredelig løsning er fortsat komplekse og udfordrende.

I konteksten af Kinas potentielle forsøg på “genforening” med Taiwan gennem militære midler, ville en række lande sandsynligvis modsætte sig en sådan handling, både politisk og potentielt gennem direkte støtte til Taiwan. Den specifikke reaktion ville afhænge af de faktiske omstændigheder, herunder omfanget og naturen af Kinas handlinger, samt den internationale politiske situation på tidspunktet. Nogle af de lande og regioner, der mest sandsynligt ville reagere, inkluderer:

USA

USA har traditionelt været en af Taiwans stærkeste støtter, selvom det officielt anerkender “Ét Kina”-politikken. USA har lovet at hjælpe Taiwan med at forsvare sig selv gennem Taiwan Relations Act og har solgt militært udstyr til øen. En væsentlig konflikt mellem Kina og Taiwan kunne potentielt trække USA ind, især hvis det opfattes, at Taiwans sikkerhed og demokrati er truet.

Japan

Japan har øget sit fokus på sikkerheden i Taiwanstrædet, idet det anser stabiliteten der som afgørende for sin egen nationale sikkerhed. Japans geografiske nærhed og strategiske interesser i at opretholde en fri og åben indopacifik region gør det sandsynligt, at landet ville søge at modarbejde en tvungen genforening.

Australien

Australien har også udtrykt bekymring over situationen i Taiwanstrædet og har interesser i at opretholde reglerne for international orden, herunder territorial suverænitet. Australiens stigende fokus på sikkerhedssamarbejde med andre demokratier i regionen, såsom gennem AUKUS (en sikkerhedspagt mellem Australien, Storbritannien og USA) og Quad (et strategisk forum bestående af Australien, Indien, Japan og USA), indikerer, at landet kunne spille en rolle i oppositionen mod en tvungen genforening.

EU og Europæiske Lande

Selvom EU’s og de enkelte europæiske landes direkte militære engagement ville være mindre sandsynligt, kunne de tilbyde politisk og økonomisk støtte til at modarbejde en tvungen genforening. EU har udtrykt stærk støtte til regler baseret international orden og kunne indføre sanktioner eller anvende andre diplomatiske midler for at udtrykke deres modstand.

Andre regionale aktører

Andre lande i Asien-Stillehavsregionen, såsom Sydkorea, Filippinerne og medlemmer af ASEAN, kunne også modsætte sig en tvungen genforening, afhængigt af deres egne sikkerhedsinteresser og relationer med både Kina og USA.

Reaktionen fra disse og andre lande ville ikke kun være drevet af geopolitiske overvejelser, men også af principperne om suverænitet, territorial integritet og international lov. Det er dog vigtigt at bemærke, at den internationale politik er dynamisk, og de specifikke reaktioner ville afhænge af en række faktorer, herunder de diplomatiske forbindelser på det tidspunkt, og den generelle globale sikkerhedssituation.

Sammenlagt er der ingen tvivl om en sådan handling, vil medføre geopolitiske omvæltninger og børserne reagerer straks med børsfald i lighed med sidste krise i 2008 der lagde grundet utallige konkurser og aktiefald selv i banker m.v. på 40% for de danske banker.

Som investor er det med andre ord et sælg alt signal. De fleste vil jo dermed tage gevinster hjem. Dertil kommer at mange geninvestere i guld eller kryptovaluta eller simpelthed lige tager en kaffepause på nogle måneder.

Mange kinessiske selskaber er i forvejen gennem de sidste 10 år flygtet til ingapore Singapore. Dette sker for at indgå kontrol med virksomheder, datainspektion fra Kina samt fr at sikre virksomheders patenter og varemærker uden for Kina. I tilfælde af en invasion af Taiwan, vil styre i Kina givetvis også udstede dekreter mod kinesiske virksomheder i udlandet, hvilket jo ikke alene er omfattet af Singapore.

Lad os alle håbe at Dragens år ikke vil vække Kinas interesse for at indtage Taiwan, som siden 1949 har været et frit folk.

Skattesystemet i Taiwan er struktureret for at opkræve skatter fra både virksomheder og private borgere, med forskellige satser og regler afhængigt af indkomsttypen og kilden. Når det kommer til investeringer og indtægter fra kilder uden for Taiwan, gælder særlige regler, som kan påvirke beskatningen af aktier, kryptovaluta, familiefonde, fonde, investeringsforeninger, og foreninger. Her er en oversigt over skattesatserne for disse kategorier både inden for og uden for Taiwan:

KategoriSkat i TaiwanSkat udenfor Taiwan
Virksomhedsskat20%Afhænger af dobbeltbeskatningsaftaler
Personlig indkomstskatProgressiv, op til 40%Afhænger af dobbeltbeskatningsaftaler
Skat på aktier0-28% på kapitalgevinster (afhængig af ejertid og om aktierne er noteret)Generelt ikke beskattet, medmindre knyttet til en fast driftssted i Taiwan
KryptovalutaBehandles som “anden indkomst” med skat op til 45%Generelt ikke beskattet, medmindre knyttet til en fast driftssted i Taiwan
FamiliefondeIngen specifik skat; indkomsten beskattes som personlig indkomstAfhænger af fondens struktur og jurisdiktion
FondeBeskatning afhænger af fondens struktur og indkomsttypeAfhænger af fondens struktur og jurisdiktion
InvesteringsforeningerBeskatning afhænger af indkomsttypeAfhænger af investeringsforeningens jurisdiktion
ForeningerSkattefri hvis de opfylder visse betingelser for almennyttigt arbejdeAfhænger af aktiviteternes natur og jurisdiktion

Bemærk:

  • Skat på aktier: Taiwan har foreslået ændringer i beskatningen af kapitalgevinster fra aktier, som kan variere baseret på ejerforhold og hvorvidt aktierne er noteret på en børs.
  • Kryptovaluta: Skattereglerne for kryptovaluta kan ændre sig hurtigt, og det anbefales at konsultere med en skatteekspert for de seneste opdateringer.
  • Dobbeltbeskatningsaftaler: Taiwan har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med mange lande, som kan reducere eller eliminere beskatning af indkomst opnået uden for Taiwan.

Denne tabel er en generel oversigt, og det er vigtigt at konsultere med en skatterådgiver eller revisor for at forstå de specifikke skatteimplikationer for din situation, især da skattelovgivningen kan ændre sig, og internationale forhold kan komplicere beskatningen yderligere. Ring gerne 32177777 eller udfyld formularen.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Ⓒ 2024 Copyright by AORS.DK – kan deles frit ved link til denne artikel.

Scroll to Top