Bitcoins og kryptovalutaer er spekulation med: 54% skat på gevinst og 27% ligningsfradrag på tab

Bitcoins, Ether, Ripple og de 7 andre kryptovalutaer på TOP 10 af verdens største kryptovalutaer har fået en enorm udbredelse.

Disse disruptive kryptovalutaer fortsætter dog også med at storme frem. På trods af massive tab gennem tiderne på kurserne. Anvendelsesmulighederne er nu også udvidet med f.eks. modtagelse af Bitcoins som betalinger på WEB i lighed med kreditkort og Bitcoin cash automater skyder frem i næsten alle lande. Dertil kommer at flere og flere banker accepterer kryptovaluta og er med til at give hele Open Source penge bevægelsen frit løb.

Herhjemme har de 2-4 største banker dog sagt fra, og forbudt sine medarbejdere, at eje eller mine kryptovaluta. Men uofficielt har flere danskere vekslet kryptovaluta i stor stil også i de store banker. Med en sådan holdning rykker flere og flere jo ud af landet og/eller tvinges til at lave kriminelle handlinger, såsom at undgå at betale den skat man skal betale. Omvendt arbejder de fleste storbanker og store virksomheder nu med BLOCKCHAIN som ene og alene blev kendt på grund af Bitcoin.

Bitcoins er IKKE en valuta siger Skatterådet og Bitcoins henhører IKKE under Kursgevinstloven

Der har dog hidtil været megen usikkerhed om de skattemæssige behandlinger af investeringer i sådanne virtuelle kryptovalutaer.

Skatterådet har imidlertid nu med sin afgørelse fastslået hvordan reglerne er, for beskatning af gevinster og ligningsmæssige fradrag for tab.

Tidligere så man, at Skatterådet fastslog, at Bitcoins, Ether, Ripple og andre kryptovalutaer ikke må anses som en valuta. Derfor er kryptovalutaer IKKE indbefattet af Kursgevinstlovens regler. Men med de nye regler er der åbnet effektivt for fradrag for tab i 2017 på ca. 27%, det kan koste SKAT milliarder på både kort og lang sigt.

Kursgevinstloven indbefatter:

  1. gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve,
  2. gevinst og tab ved frigørelse for gæld og
  3. gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de regler, der gælder for det underliggende aktiv.

Uanset disse ovenstående indledninger består Bitcoins ikke at være en valuta i Danmark.

  • Se Kursgevinstloven: https://retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183750

Kryptovaluta som Bitcoins er spekulation og hører derfor under skatteloven

Derfor skal du nu opfatte kryptovaluta som henhørende under skattelovens regler. Det betyder til gengæld, at gevinster er skattepligtige (og ikke mindst, at tilsvarende tab er fradragsberettigede). Med andre ord henhøres skatteloven til, at der er tale om spekulation.

Investeringer i kryptovalutaer er således efter Skatterådet’s vurdering og beslutning, som hovedregel, skal anses som spekulation. En sådan begrundelse udmønter sig alene i Skatterådets begrundelse nemlig, at der er tale om spekulation, hvis der er mulighed for at opnå en fortjeneste, hvorfor SKAT fremover vil lægge til grund, at alle investeringer i kryptovalutaer skal beskattes som spekulation.

Er stigende antal danskere køber offshore selskaber, hvor eneste aktivitet ser ud til at være kryptovaluta, aktier og investeringer i forskellige indeks. Har man selskaber der investerer i aktier og bitcoins andre steder i verden, kan den del af overskuddet som du har, beskattes her i Danmark, på grund af reglen om, at der hvor ledelsen har hovedsæde finder beskatningen sted.

Derfor har et stigende antal danskere investeret i billige selskaber med en såkaldt stedfortrædende ledelse, også kaldet for nominees. En chartret ledelse er outsourcing og fuldt ud lovlig i alle EU lande, problemet opstår, hvis du glemmer at registere afkast, formue og de aktiver som er købt for formuen på din erhvervs selvangivelse eller din private selvangivelse. Så vanker der bøder.

Virksomheds Mining er dog et andet aspekt, hvor man vurderer private Kryptovaluta minere efter samme regel, mens investeringer i datafarme (Hosting Centre) med Bitmain eller GPU Teslakort giver fradrag efter virksomhedsloven eller selskabsloven. Vi vil dog anbefale et APS, hvor selskabskapitalen er min. 50.000,00 og evt. med apportindskud f.eks. servere og udstyr til mining.

Genesis Mining i Island er en af de største kryptominere, som er skudt op i Island i ofte ret simple træstrukturer som minder mere om en landbrugslade end et moderne datacenter.

Retstilstanden og beskatninger vedrørende Kryptovaluta eller virtuelle penge eller investeringssystemer er herefter, at ALLE

  • skatteindbetalinger skal foregå med 54% ca. fordi skattepligten omhandler beskatning som var det personlig indkomst (uden de 8% AM arbejdsmarkedsbidrag).
  • fradragsværdi for tab opgøres til 27 % fordi tab er fradragsberettigede, for personer som var det et ligningsmæssigt fradrag
  • Gevinster og tab skal opgøres efter FIFO modellen (FirstIn+FirstOut) og tillige beskattes efter realisationsprincippet (hvornår der sælges/købes)
  • Hvis du fraflytter Danmark (og dermed ophører med din skattepligt til Danmark) skal man skattemæssigt beskattes som hvor realisation af gevinster og tab fradrages og hvor værdien på fraflytningstidspunktet anses som skattebetaling

Finanstilsynets lovgivning om kryptovalutaer såsom Bitcoins, Ether og Ripple.

Der findes næppe nogen som er omfattet af Finanstilsynets pligter, medmindre du udgiver investeringer til andre og at du selv modtager penge fra investorer. I så tilfælde, skal du være registreret under Finanstilsynets love og regler.

Man skal være opmærksom på at der foreligger andre regler for virksomheder og tillige for foreninger.

Flere og flere virksomheder er begyndt at investere i kryptovalutaer, da der dermed er kun 22% i skat, men man løber en risiko for, at SKAT kan hævde at denne virksomhed kan karakteriseres som hobbyvirksomhed, hvis det ikke er andre aktiviteter, der udgør størstedelen af virksomhedens aktiviteter.


Ring 32177777 lokal 240 hvis du ønsker mere information om beskatning i andre stater end i Danmark


Verdens mest kendte bitcoin historie: I 2009 købte Kristoffer Koch (Fra Norge) for 150 kroner bitcoins. Det gav ham 5.000 Bitcoins. Men han glemte alt om dette indtil April 2013 da der var mange avisskriverier. I hans e-wallet så han efter forgæves login forsøg, fordi han ikke kunne huske sit password, at de 5.000 bitcoins til 150 kr. nu var $886,000  værd. Kilde: The Guardian m.fl.


Scroll to Top