EU Persondataforordningen

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017. Sagsgang: Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016 Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016 Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017 Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017 Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017 og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017 Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde fra 01.07.2017 Folketinget har i dag med et meget bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov. …

Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017 Se mere…

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner €

Med de vidtrækkende juridiske konsekvenser som EU Persondatafordningen har, står det klart at der fremkommer store bøder, for så vidt at loven overtrædes fra MAJ 2017. Det kan ud fra nedenstående komme på tale at genforhandlinger og/eller modificeringer af aftaler og/eller opsigelser af aftaler fordi disse måske ikke opfylder de nye krav og og der kan forekomme en risiko for at din virksomhed kan få bøder som følge af uafklarede aftaleforhold med leverandører eller uklare aftaler inden for server hosting, it outsourcing, backup og lokal netværksdrift. Persondataforordningen indeholder mange krav, og vi kan naturligvis sikrer en FASTTRACK certificering, dokumentation og klarmelding ud fra ovenstående. Det kan være dyrt at undlade at gøre noget og har du intet gjort fra MAJ 2017 overholder din virksomhed …

EU Persondataforordningen kræver at du er klar i 2017 ellers gives bøder på 4% af DIN omsætning eller 20 millioner € Se mere…