Skattefradrag, Skattesaeger, Skatterevisor

GENVEJ TIL AT SE HVAD DU SKYLDER ELLER HVOR MEGET DU FÅR TILBAGE AF SKAT

VI er kommet til de årlige køsystemer på skat.dk – her skal de fleste i dag og i weekenden tjekke årsopgørelse, som ER tilgængelig i DAG fredaG.

Du kan dog slippe for køsystemet, med Skatteapp. Via denne APP kan du se på din telefon, hvad der står på din opgørelse. Det fleste er jo spændte på om de skal betale eller have penge tilbage.

Det er altså et alternativ til skat.dk at man kan benytte Skatteapp.

Som vanligt er det den 13. marts at Skattestyrelsen gør danskernes årsopgørelser for 2022 tilgængelige. Vi forventer at der både i dag og over hele weekenden vil være køsystem på skat.dk, men i det omfang at Skatteapp kan klare trafikken kan man se de under SkatteApp / Tidlig Årsopgørelse under Skatteguiden.

Små 300.000 danskere bruger denne guide.

Hvormange OG HVORMEGET FÅR MAN ELLER SKAL BETALES?

Det lader til at hver tredje dansker betale penge tilbage i skat (30,2%). De resterende 69,8% af danskerne står til at få penge retur. Det siger Skatteguiden og bemærker at dette svarer til, at hver eneste skattepligtige dansker i gennemsnit får 6.057 kr. tilbage i overskudsskat. Dem som skal betale slipper i den gennemsnitlige tilbagebetaling af restskat med 6.802 kr.

HVORFOR SKAL årsrapporten KONTROLLERES?

Alt for mange danskere glemmer fradrag på sin selvangivelse. Dertil kommer at der laves mange fejl i deres indberetninger så der opstår et tilgodehavende eller en gæld. Det betyder, at de risikerer at betale for meget i skat. Men der er gode grunde til at gå årsrapporten grundigt igennem.

Der er flere fordele ved at tjekke sin selvangivelse i Danmark:

  1. Sikre, at oplysningerne er korrekte: Ved at tjekke sin selvangivelse kan man sikre sig, at de oplysninger, der er angivet, er korrekte. Det kan hjælpe med at undgå eventuelle fejl og uoverensstemmelser, som kan resultere i bøder og andre strafbare handlinger.
  2. Mulighed for at få tilbagebetalt for meget betalt skat: Hvis man opdager, at man har betalt for meget i skat, kan man få tilbagebetalt dette beløb. Det kan være en fordel at undersøge, om man har mulighed for at få tilbagebetalt skat.
  3. Undgå at betale for lidt skat: Det er også vigtigt at sikre, at man ikke betaler for lidt i skat. Hvis man betaler for lidt, kan det medføre store tilbagebetalinger senere hen, og man risikerer også at skulle betale renter og bøder.
  4. Tidligere mulighed for at rette fejl: Hvis man opdager fejl eller mangler i selvangivelsen, har man mulighed for at rette disse inden fristen. Det giver mulighed for at undgå unødvendige strafbare handlinger og problemer senere hen.
  5. Få bedre overblik over sin økonomi: Ved at gennemgå sin selvangivelse kan man få et bedre overblik over sin økonomi og planlægge sine fremtidige økonomiske beslutninger bedre.

Man skal nøje kontrollere fradrag, at alt er husket. generelt er din selvangivelse opdateret med kendte fradrag, men alligevel er det ikke altid man f.eks. har fradrag for diæter, børnepenge, rejser, brug af egen bil, hotelomkostninger. Derfor risikerer man at snyde sig selv. Man kan nedbringe skatten ved at medtage glemte fradrag. Det kan enten være, at man mangler at indberette nogle fradrag, hvorved man kan nedbringe sin skat og spare penge. Eller også kan det være, at man kan risikere at sparke en gæld foran sig, hvis man ikke opdager en restskat, der skal betales.

nye lån, eller Låneomlægninger glemmes ofte

Dertil kommer at mange danskere har har optaget omlagt, afviklet eller indfriet lån sidste år. Pengeinstitutterne indberetter automatisk renteudgifter, men det er danskernes eget ansvar at rette forskudsopgørelsen i løbet af året ved eventuelle ændringer i ens lån. Det er ikke alle opmærksomme på, og det kan betyde store udsving for resultatet af årsopgørelsen, enten positivt eller negativt.

Ifølge Skatteguidens beregninger, så er realkreditrenterne i gennemsnit steget med 23%, og derfor kan danskerne se frem til et øget rentefradrag med 23%. Beregningerne er baseret på analyser af 200.000 tidlige årsopgørelser for 2021 og 2022.

Hvad hvis man glemmer noget?

Glemmer du at indberette diæt, hotelomkostninger, rejse- og kørselsfradrag, ja så husker Skattestyrelsen dig ikke på dette også selvom de var på selvangivelsen sidste år. De er ikke automatisk med i årsopgørelsen.

Hvad kan vi anbefale?

Få din revisor eller os til at tjekke din selvangivelse og rette evt. fejl og give dig de skattegoder der kan være i glemte fradrag og konkrete afskrivningsmuligheder. F.eks. skal man være opmærksom på støtte til skift fra olie og brænde eller pillefyr, til varmepumpe, sol og vind opvarmning til brugsvarme i beboelser.

Som selvstændig er men ofte nødt til at kontakte revisor for korrektioner ved årsregnskaber.

Skal man opgive Kryptovaluta på selvangivelsen og forskudsopgørelse?

Ja det skal man jf. statsskatteloven af 10/04/1922 som stadig er gældende. Denne lov er særegen men tilskriver at vi skal opgive kryptovaluta, aktier, ejendom i udlandet og alt andet indenfor formuegoder eller ydelser eller gratis ydelse der stilles os til rådighed, f.eks. bil, gratis bolig og meget andet.

I Danmark er kryptovaluta betragtet som en form for formue, også kaldet et formuegode, og derfor er der skatteregler, der gælder for beskatning af kryptovaluta. Her er nogle af de vigtigste regler:

  1. Beskatning af gevinster og tab: Gevinster og tab på kryptovalutaer skal IKKE beskattes på samme måde som gevinster og tab på andre investeringer, såsom aktier og obligationer. Dette betyder, at hvis man sælger en kryptovaluta med fortjeneste, skal man betale skat af den.
  2. På kryptovaluta er skatten på 53% og fradraget er alene på 27% fordi kryptovaluta ikke henhører under hverken aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven hvorfor kryptovaluta henhører under spekulation.
  3. Kryptovaluta og moms: Kryptovalutaer er momsfri i Danmark, hvilket betyder, at der ikke skal betales moms på køb eller salg af kryptovaluta, medmindre du som virksomhed sælger f.eks. kryptovaluta til virksomhed og private.
  4. Skattefritagelse: Der er ikke en skattefritagelse for gevinster på kryptovalutaer, hvis man har ejet dem i mindst tre år. Dette er en hyppig antagelse, som altså ikke er sand.
  5. Spørg os…

Kilde: Skattestyrelsen samt Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: SKATTESTYRELSEN

Scroll to Top