Rekontruktør

Genoptagelse af Selskaber Oversendt til SKIFTERETTEN, Likvidator eller Kurator KRÆVER REKONTRUKTØR ELLER KONKURS-RÅDGIVNING

Når et selskab er blevet overdraget til Skifteretten, en likvidator eller kurator, indebærer det, at selskabet er under afvikling eller konkursbehandling. Genoptagelse af selskabets aktiviteter kan ske ved hjælp af en rekontrulktør og Advokat og Revisor Samvirket har 4 rekonstruktører der bl.a. kan udarbejde regnskaber, tilføre kapital og lave aftaler med skifteretten, likvidatorer og kuratorer. Minimumskravet er at der er den lovpligtige kapital til stede. Der kan være mange årsager til likvidationen eller konkursen, en af de hyppigste er manglende overholdelse af deadlines for regnskaber, at der er en lovformlig accepteret ledelse eller at der er stillet en privat konkursbegæring f.eks. via krav fra en fagforening, eller via skattestyrelsen eller gældsstyrelsen.

Proces for Genoptagelse VED KONKURSRÅDGIVNING ELLER REKONSTRUKTØR

For at påbegynde processen med genoptagelse, skal følgende skridt overvejes og typisk følges:

1. Vurdering af Selskabets Status

 • Det første skridt er at vurdere selskabets aktuelle status og de årsager, der har ført til dets overdragelse til likvidator eller kurator. Vi kan genoptage ethvert selskab og sikrer at banken genopretter evt. udslettede kundefodhold, eller lave en ny Bankoprettelse. Endelig kan man drive virksomheden videre i et andet selskab og/eller med eller uden en udenlandsk bank.

  Hvis der er penge at hente kan man indhente disse via en EXPERIAN RKI AUTORISERET ADVOKAT INKASSO (H) såfremt at fakturaerne efter forældelsesloven ikke er forældede.

2. Kommunikation med Likvidator/Kurator

 • Den næste fase er, at vi etablerer en dialog med den Skifteretten eller den udnævnte likvidator eller kurator for at forstå de specifikke juridiske og økonomiske rammer, som selskabet opererer under. Vi skal typisk overfører en betaling til en likvidator eller kurator, men kan afslutte dennes behandling meget hurtigt, hvorefter vi oversender begæring til Skifteretten samt Erhvervsstyrelsen for at selskabet kan genoptages til normal drift.

3. Opfyldelse af Lovkrav

 • Der skal foretages en gennemgang af alle relevante lovkrav, herunder dem der omhandler reetablering af selskabet og afviklingen af eventuelle gældsforpligtelser samt re-etablering af af selskabets mindstekrav for kapital der for ApS er kr. 40.000,-

4. Udarbejdelse af en Plan

 • Udarbejdelse af en detaljeret plan for genoptagelsen, som skal godkendes af kuratoren, likvidatoren, kreditorerne, og eventuelt af Skifteretten.

5. Finansiel Restrukturering

 • En finansiel restrukturering kan være nødvendig for at sikre selskabets levedygtighed på lang sigt.

  Selskabslovens minimumskapitalkrav skal i den forbindelse være opfyldt. Dvs., at der som minimum ved genoptagelse af et anpartsselskab fx skal være 40.000 kr. Selskabskapitalen kan aldrig nedsættes til under kapitalkravet for selskabsformen, som er: 400.000 kr. for et A/S og P/S.

6. Godkendelse og Registrering

 • Til sidst skal planen for genoptagelse godkendes af de relevante myndigheder og registreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Juridiske Overvejelser

Det juridiske aspekt af genoptagelse er centralt i processen. Selskabet skal navigere i en række juridiske processer, som kan omfatte:

 • Annullering af Likvidation/Konkurs
  • Det kræver Skifterettens godkendelse, som typisk en retskendelse at annullere en likvidations- eller konkursproces.
 • Forhandling med Kreditorer og Gældsstyrelsen
  • Selskabet skal måske forhandle betalingsordninger med sine kreditorer eller opnå en akkord.
 • Overholdelse af Selskabslovgivning
  • Selskabet skal sikre, at det overholder alle aspekter af selskabslovgivningen for at kunne fortsætte sin drift.

Økonomisk Genopbygning

Den økonomiske genopbygning er en kritisk del af genoptagelsesprocessen. Denne kan inkludere:

 • Rekapitalisering
  • Tilførsel af ny kapital, enten gennem investeringer eller lån, for at stabilisere selskabets finansielle stilling.
 • Budgettering og Cash Flow Management
  • Omhyggelig planlægning af budgetter og cash flow er essentielt for at sikre, at selskabet kan opretholde sin drift og forpligtelser.
 • Forretningsplan
  • En stærk og realistisk forretningsplan er afgørende for at tiltrække investorer og for at genopbygge tilliden hos interessenter.

KONKURSRådgivning

Som rådgiver vil jeg understrege vigtigheden af en grundig forberedelse og klar strategi, når man ønsker at genoptage et selskab, der er blevet overdraget til likvidator eller kurator. Der er ikke nogen egentlige deadlines, men det afhænger af Skifteretten, Likvidator eller Kurator. Det er afgørende at overveje alle juridiske og økonomiske aspekter, inden man træffer beslutninger, og at sikre sig støtte fra en erfaren jurist og økonomisk rådgiver gennem processen. Det er også vigtigt at kommunikere åbent og ærligt med alle interessenter for at genoprette tilliden til selskabet.

Hvad gør man hvis man skal starte forfra med et nyt selskab?

Man kan nemt stifte et nyt selskab, men det kan være sværere at få bankoprettelse eller momsregistrering, hvor Skattestyrelsen kan stille krav på op mod 1 million for at give en momsregistrering. Man kan stifte selskab i Danmark og /eller som et et eller flere offshoreselskaber.

Man skal også huske at man ikke kan gen-indrive fakturaer i et nyt selskab, da disse tilhører boet.

Kontakt os hvis du gerne vil re-etablere via en rekonstruktør eller vi søger genoptagelsen for dig. Vi er på 32177777 lokal 240.

Kilde: aors.dk
Fotokredit: Jan Wilhelmsen

Scroll to Top