Regeringens indefrysningsordning er trådt i kraft til virksomheder og private: Betal din ekstraregning for el og gas senere.

Den 1. november 2022 træder indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt.

Regler for virksomheder

Tilmelding til ordningen for el og gas sker hos dit eget energiselskab.

Ordningen blev vedtaget af regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 23. september som en del af aftalen om vinterhjælp. I den seneste måned har ministerier, styrelser og energiselskaber arbejdet målrettet for at kunne tilbyde kunderne denne mulighed. Selvom ordningen træder i kraft for regninger fra den 1. november 2022, kan det dog variere, hvornår det enkelte energiselskab er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen, da implementeringen af ordningen har krævet væsentlige og omfattende ændringer i selskabernes IT-systemer. Borgere og virksomheder må derfor udvise en vis tålmodighed, særligt i de første dage af november.

Det skal understreges, at ordningen under alle omstændigheder gælder for regninger fra den 1. november 2022, og at alle energiselskaber vil have åbnet for tilmelding senest den 15. november. Det betyder, at selvom dit energiselskab først åbner for tilmelding til ordningen senere, så vil du stadig kunne få indefrosset din ekstraregning fra den 1. november og frem.

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, om de muligheder der ligger i ordningen, og på dit energiselskabs hjemmeside om, hvornår og hvordan tilmelding kan ske.  

Det vil også være muligt at få indefrosset en del af fjernvarmeregningen fra 1. januar 2023. Ordningen starter senere, fordi fjernvarmeselskaber typisk afregner kvartalsvist, men vil fortsat gælde i et år. Mere information herom følger, når datoen nærmer sig.

Fakta om indefrysningsordningen

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 23.  september 2022 en aftale om indefrysningsordningen, der er en del af en større aftale om vinterhjælp. Læs hele aftalen

Med indefrysningsordningen kan husstande og virksomheder midlertidigt få indefrosset en del af energiregningen, hvis energiprisen når over en fastsat grænse. For el og gas træder ordningen i kraft den 1. november 2022. For fjernvarme træder ordningen i kraft den 1. januar 2023.

Ordningen gælder for regninger for en 12 måneders periode. Det indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet, og kunden har haft en afdragspause på et år.

Virksomheder kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet set for el og gas og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.

Energiintensive virksomheder får derudover mulighed for at søge en særlig indefrysningsordning for el og gas, så de i alt kan få indefrosset et beløb svarende til 186 mio. kr. Her dækkes op til halvdelen af merudgifterne til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige el- og gaspris i 2021.

Fra virksomhedsguiden har vi hentet følgende information:

Mulighed for indefrysning af virksomheders energiudgifter

Ordningen giver virksomheder mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse. Hold dig opdateret på ordningen for indefrysning af virksomheders energiudgifter.

Om indefrysningsordningen for virksomheder

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme kan blive . Ordningen giver mulighed for at få indefrosset op til 15 mio. kr. i el- og gasudgifter samlet  og op til 3,75 mio. kr. i fjernvarmeudgifter.

Den enkelte virksomhed vil kunne bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af virksomhedens energiudgifter, der overstiger de fastlagte lofter, og afdrage lånet til energiselskabet over en årrække. Ordningen giver mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på 1 år og en efterfølgende afdragsperiode af det indefrosne beløb på op til 4 år. Staten dækker energiselskabernes likviditetsbehov som følge heraf.

Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde øje med, at den holder sig under de pågældende lofter på samlet 15 mio. kr. i el- og gasudgifter  og op til 3,75 mio. kr. i fjernvarmeudgifter, og melde sig ud af indefrysningsordningen, inden de evt. overskrides.

Fra aftale til konkret lovgivning

Ordningen blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 23. september 2022. Der arbejdes på lovgivning på området, og du kan derfor ikke tilmelde dig ordningen endnu.

Virksomhedsguiden opdateres, så snart lovgrundlaget for indefrysningsordningen er på plads, så du altid har det aktuelle overblik over ordningen.Kilde: Erhvervsstyrelsen
Fotokredit: adobe.stocks.com

Scroll to Top