Kinas udgør en økonomisk trussel for SIG SELV OG EUROPA

CNN, citerende flere højtstående kinesiske tjenestemænd, rapporterer, at selv Kinas omfattende befolkning på 1,4 milliarder personer ville være utilstrækkelig til at besætte alle de ledige boliger, der findes over hele landet. Der var en tid, hvor Kinas boligøkonomi og byggeriet af millioner af boliger var en af de grundlæggende drivkræfter i den nationale økonomi.

Men siden 2021 har en kombination af dårlig regulering, en for optimistisk forudsigelse af behovet for nye boliger, og en efterfølgende kollaps af nogle af branchens største aktører, nulstillet denne økonomiske grundpille. Og det kan påvirke Danmark helt enormt fordi både væksten er faldende, ejendomsfirmaer går konkurs og der er en stigende antipati mod Kina, fordi der er agressive over for egen befolkning, Taiwan, Filippinerne og andre lande. Dertil kommer at Kina ikke tager afstand fra Ruslands invasion af Ukraine.

Det er ikke så let at svare på, hvor mange ledige boliger der findes i Kina, da der er forskellige måder at definere og opgøre ledighed på. Nogle kilder bruger begrebet “spøgelsesbyer”, som er boligområder, der er bygget, men ikke beboet. Andre kilder bruger begrebet “usolgte boliger”, som er boliger, der er færdigbygget, men ikke solgt. Endelig er der også boliger, der er solgt, men ikke beboet, fordi de bruges som investeringer eller spekulationer.

CNN anslår jf. Asien-afdelingen i det britiske analyseselskab Capital Economists, Mark Williams, at der findes omtrent 30 millioner usolgte boliger i Kina. Disse boliger kan huse op mod 80 millioner mennesker. Ifølge estimater fra selskabet er der oven i det næsten 100 millioner boliger i Kina, som er blevet købt, men ikke er beboet. Disse boliger kan huse godt 260 millioner mennesker.

Det Hong Kong-baserede rådgivningsfirma Rhodium Group anslået, at der lige nu er 3 milliarder kvadratmeter bolig, der står helt tomme og ubenyttede hen. Det svarer til omkring 30 millioner boliger, hvis man antager et gennemsnitligt boligareal på 100 kvadratmeter.

Tallet ligger sandsynligvis et sted mellem 30 og 130 millioner boliger, som kan huse mellem 80 og 340 millioner mennesker. Det er et meget stort antal, som allerede nu har haft store konsekvenser for den kinesiske økonomi og ejendomsmarkedet som helhed. Man kan sige boligbyggeriet er gået i stå og da det var en del af Kina’s vækstmotor forudser jeg at denne boligboble vil slå igennem i dette år med recession i Kina, også grundet antipati, faldende export og en stiv statslig organisation.

Selv i et land som Kina, hvor officiel kritik sjældent er tolereret, lyder alarmklokkerne nu fra forskellige tjenestemænd, og det med god grund.

De nøgne tal illustrerer problemets omfang klart: Den samlede mængde af ubesatte boliger – herunder både dem, der allerede er bygget og dem, der er delvist solgt eller planlagt – er så overvældende, at selv hvis hele Kinas befolkning blev fordelt i dem, ville der stadig være tomme rum. Visse estimater antyder endda, at en befolkning på 3 milliarder mennesker ikke ville være nok til at fylde dem, selvom de mere moderate skøn “kun” peger på 1,4 milliarder.

Det er astronomiske beløb, der er investeret i disse ejendomme, som risikerer at forblive øde og i sidste ende omdanne store kinesiske byer til spøgelsesbyer. Dette kan potentielt underminere den økonomi, der ellers har været robust.

Hvad vil det betyde for et lands økonomi, når millioner af mennesker har bundet deres økonomiske fremtid og opsparinger i ejendomme, der enten bliver værdiløse eller, i værste fald, aldrig ser dagens lys?

Kinas boligmarked fremstår som en potentiel økonomisk tidsindstillet bombe, der truer med at destabilisere landets ellers solide økonomi. Dårlig forvaltning og en overvurdering af efterspørgslen efter nye boliger har ført til et overskud af ubesatte ejendomme. Dette skaber ikke bare et problem i form af “spøgelsesbyer,” men risikerer også at underminere den finansielle sikkerhed for millioner af mennesker, der har investeret deres livs opsparing i disse boliger. Der er en stigende bekymring blandt højtstående embedsmænd, hvilket indikerer alvoren af denne situation.

Fotokredit: Imagine China (C) 2023

Hvad vil der ske med Danmarks økonomi hvis Kinas økonomi STAGNERER?

Hvis Kinas økonomi skulle stagnere, vil det uden tvivl have betydelige globale konsekvenser, herunder for Danmarks økonomi. Kina er en af de største økonomier i verden, og mange lande er dybt integreret med den kinesiske økonomi gennem handel, investeringer og produktion. Her er nogle af de mulige indvirkninger på Danmarks økonomi:

Handel og Eksport

  1. Fald i Eksport: Danmark eksporterer en række varer til Kina, herunder fødevarer, teknologiske produkter, og medicinalvarer. En kollaps i Kinas økonomi vil sandsynligvis føre til et fald i efterspørgslen på disse varer, hvilket ville ramme danske eksportvirksomheder hårdt.
  2. Global Økonomisk Afmatning: En kollaps i Kinas økonomi kan føre til en global økonomisk afmatning, hvilket vil påvirke Danmarks handelsrelationer med andre lande.

Finansmarkedet

  1. Markedernes Volatilitet: Finansielle markeder vil sandsynligvis opleve forhøjet volatilitet, da investorer vil søge “sikre havne” som guld eller statsobligationer.
  2. Renter: I en usikker økonomisk situation vil der være en tendens til at søge mod mere sikre investeringer, hvilket kan påvirke renteniveauerne globalt og i Danmark.

Investeringer

  1. Direkte Investeringer: Dansk erhvervsliv har betydelige investeringer i Kina. En økonomisk nedgang vil påvirke rentabiliteten af disse investeringer.
  2. Teknologioverførsel: Sammenbrud i Kina kan føre til forsinkelser eller aflysninger af teknologiske samarbejder mellem Danmark og Kina.

Social og Politisk Påvirkning

  1. Arbejdsløshed: Et fald i eksport og investeringer kan føre til stigende arbejdsløshed i Danmark.
  2. Statsbudget: Reduceret økonomisk aktivitet vil sandsynligvis føre til faldende skatteindtægter og dermed lægge pres på statsbudgettet.

Geopolitisk Indflydelse

  1. Global Balance: Kinas økonomiske kollaps vil skabe geopolitiske spændinger, og Danmark, som en del af EU og NATO, kan blive draget ind i en mere kompleks international situation.

Kina kan få andre landes økonomi helt ned

En potentiel kollaps af Kinas økonomi ville af ovenstående årsager have dybtgående konsekvenser for den globale økonomi og ville påvirke Danmark på flere niveauer – fra handel og investeringer til finansielle markeder og politisk stabilitet. Selv om det er svært at forudsige det præcise omfang og natur af virkningerne, vil det utvivlsomt føre til økonomisk usikkerhed og potentielt kræve komplekse politiske løsninger.

Kina Offshore Selskaber samt Singapore selskabsstiftelse

Vi stifter selskaber i Kina og kan fra Singapore tilbyde selskaber der er med filial og virke i de fleste byer i Kina. Vi har konstant (365 dage om året) os selv, venner eller forretningsforbindelser i Kina, da mange danske producerer varer i Kina. Kontakt os derfor, hvis du vil producere i Kina.

Vi har f.eks. hjulpet møbeldesignere, elektronik producenter, chipdesignere, computer producenter, scanner producenter, tøjvirksomheder og producenter af køkken og VVS produkter.

Derudover har vi assisteret med retssager (alle er vundet) indenfor IP rettigheder, patenter og varemærke overtrædelser.

Gennem 30 år har vi hjulpet virksomheder med produktion eller køb af solceller og på det seneste SmartCity Batterier til boligblokke og villaer m.v. Ellers har det været produktion af UPS Nødstrømssystemer vi har hjulpet med i de seneste par år.

Kilder: Handelsstatistikker, Danmarks Statistik, Dansk Industri, “Dansk eksport til Kina” samt diverse økonomiske analyser og rapporter fra Advokat og Revisor Samvirket.
Fotokredit: Imagine China

Scroll to Top