Aldrig set før: over 3 millioner ansatte

Økonomer glæder sig over en bred kam over, at beskæftigelsen har rundet tre millioner. Over 3 mio. lønmodtagere i august. Dette er rigtig godt nyt for Danmark, vi håber dermed vi tage noget af de nedafgående internationale tendenser og dertil kommer at inflationen er god, så god at vi har de laveste prisstigninger i EU.

– Det er på alle måder historisk, og der er ingen tvivl om, at den stærke beskæftigelse er årets helt store positive overraskelse, vurderer Tore Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Udviklingen i den danske beskæftigelse ser dog ikke ud til at vare ved, vurderer flere økonomer.

Minister: Det er afgørende for vores samfund

Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er der tale om “magiske tre millioner”. Det siger hun i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Vi har nu rundet de magiske tre millioner. Aldrig nogensinde før har så mange i Danmark haft et job. Det er afgørende for vores samfund, at så mange har et arbejde og bidrager.

– Det er positivt for den enkelte, der er kommet i arbejde, og for hele samfundet, da det viser, at der er rigtig god gang i de danske virksomheder og dansk økonomi generelt. Og så glæder jeg mig særligt over, at mange af dem, der tidligere har været på kanten af arbejdsmarkedet, nu har fået fodfæste.  

– Vi er ikke i mål endnu. Vi skal have et mere rummeligt arbejdsmarked. Flere unge uden job og uddannelse skal have en plads på arbejdsmarkedet, flere indvandrere skal i job og flere skal opkvalificeres og efteruddannes. Det skal sikre, at virksomhederne og velfærdssamfundet kan få den arbejdskraft, de har brug for.

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2023

I august var der 3.000.600 personer med lønmodtagerjob. Fra juli til august steg antallet af lønmodtagere med 4.300 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Flere lønmodtagere både i det private og det offentlige i august

I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer i august. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 900 personer i august, svarende til en stigning på 0,1 pct.  

37.000 flere lønmodtagere siden august 2022

Siden august 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i august 2023 var der 37.000 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. I sektoren virksomheder og organisationer var der 29.100 flere lønmodtagere i august 2023 i forhold til august 2022. I offentlig forvaltning og service var der i august 7.900 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.   

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til august 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

August 2022 

Juli 2023* 

August 2023* 

Udviklingaug. 2022- aug. 2023

 

antal

udviklingi pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2963591

2996272

3000584

0,1

36993

1,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42673

42616

42764

0,3

91

0,2

Råstofindvinding

4079

4049

4120

1,8

41

1,0

Industri

325109

328481

329151

0,2

4042

1,2

Energiforsyning

11962

14316

14427

0,8

2465

20,6

Vandforsyning og renovation

13429

14144

14196

0,4

767

5,7

Bygge og anlæg

185529

184929

185672

0,4

143

0,1

Handel

457072

457836

458179

0,1

1107

0,2

Transport

143950

148588

148730

0,1

4780

3,3

Hoteller og restauranter

130798

132627

132669

0,0

1871

1,4

Information og kommunikation

125155

124769

124750

0,0

-405

-0,3

Finansiering og forsikring

87089

90275

90711

0,5

3622

4,2

Ejendomshandel og udlejning

44318

43921

44040

0,3

-278

-0,6

Videnservice

175924

180971

181390

0,2

5466

3,1

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162350

161354

160457

-0,6

-1893

-1,2

Offentlig administration, forsvar og politi

156047

160531

161888

0,8

5841

3,7

Undervisning

230487

229968

230069

0,0

-418

-0,2

Sundhed og socialvæsen

543121

549694

550053

0,1

6932

1,3

Kultur og fritid

60077

62003

61858

-0,2

1781

3,0

Andre serviceydelser mv.

63918

64827

64958

0,2

1040

1,6

Uoplyst aktivitet

504

371

500

..

..

..

*Foreløbige tal.Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

August 2022 

Juli 2023* 

August 2023* 

Udviklingaug. 2022- aug. 2023

 

antal

udviklingi pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2963591

2996272

3000584

0,1

36993

1,2

Offentlig forvaltning og service

870106

877124

878011

0,1

7905

0,9

Virksomheder og organisationer1

2092981

2118777

2122070

0,2

29089

1,4

Uoplyst sektor

504

371

503

..

..

..

*Foreløbige tal.1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juli nedjusteret med 1.000 personer samlet set. Justeringerne ses særligt i brancherne offentlig administration, forsvar og politi samt undervisning. I offentlig administration, forsvar og politi er antallet af lønmodtagere nedjusteret med 1.800 personer i juli. I undervisning er antallet af lønmodtagere opjusteret med 1.500 i juli. Revisionerne er normale for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.


Kilde: dst og beskæftigelsesministeriet
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top