Green Bonds er grønne klimaobligationer

Hos Metropol fokuserer vi på at hjælpe den offentlige og private sektor med at håndtere klimaændringer gennem aktive investeringer og innovativ finansiering og ved at tage fat på lovgivningsmæssige og politiske hindringer for grøn vækst.

Vi laver løsninger til private og offentlige virksomheder der tiltrækker investorer fra hele verden, dog primært EU/EØS og USA/Canada.

Foruden Projektfinansiering hvor du f.eks. kan få finansieret opførsel og produktion af cement, beton, ejendomme, sol, vind og hav varmepumper kan vi etablere GREEN BONDS ud fra dine projekter.

Siden 2010 var vi med da de første Green Bonds blev solgt og vi har løbende tilpasset vort produkt til forskellige markeder i EU, USA, Canada og Australien.

Især vore nordiske projekter har siden 2018 fundet genklang på det nordiske marked med en samlet finansieringssum på 18 milliarder kroner fordelt på kroner i de enkelte lande.

Via vore partnere har vi medvirket i obligationer for ca. 91 milliarder kroner (EU+US+Canada+Afrika) og vi samarbejder med nogle af de største banker.

I vort samlede samarbejde benytter vi også og andre aktører på markedet herunder har vi et GmbH selskab i Hannover, Tyskland, som bl.a. har til formål at høste erfaringer fra det tysktalende marked.

Især samarbejdspartnere MED investorer giver gevinst når et givent projekt skal startes. Der kan f.eks. være bankgarantier og krav om brug af forskellige finansielle instrumenter, hvilket vi kan levere gennem vort kontaktnet.

Green Bonds er IKKE et modefænomen

For at forstå omfanget af grønne obligationer er den samlede finansierings sum i hele verden pt. ca. $34 billiarder med mere end 200 obligationstyper i 50 forskellige valutaer (2019).

Det kan sige noget om bredden og de mange lande som indgår under Green Bonds generelt.

Vi har dog ingen markedsandele i dette da vi alene rådgiver og formidler obligationer.

Vore partnere er endvidere medlemmer af de forskellige regulerende forvaltninger og foreninger samt Green Bond Principles der er udgivet af International Capital Markets Association (ICMA).

Med vore løsninger kan man lave finansieringer af forskellige typer af projekter som samlet set giver fuld finansiering af dine anlægsprojekter, herunder også ejendomme og byggeprojekter med en grøn profil.

Med hjælp fra Verdensbanken, over realkredit til den lokale bank har vi bygget projekter indenfor:

  1. Sol og Vindmølle-industrien med slidstyrke på vinger, kommunikation mellem møllerne, coating og varme og el lagring samt Bio Ethanol projekter
  2. Life Science industrien indenfor glas, mobiler, pakninger, devicedesign
  3. Agrikultur med biobeskyttelse af afgrøder og økologisk produktion samt Cannabisindustrien og farvegeneret LED løsninger
  4. Affalds og Biomasseanlæg samt
  5. Fiskeopdræt og Østersanlæg

Dertil kommer vort kontaktnet for private investorer der er tilknyttet os som kunder og forretningsforbindelser. Disse private investorer er en gruppe af velhavere og mange af disse vil gerne investere grønt.

Green Bonds er den grønne finansieringsmodel med obligationer

Hos Metropol Finance fokuserer vi på at hjælpe den offentlige og private sektor med at håndtere klimaændringer gennem aktive investeringer og innovativ finansiering og ved at tage fat på lovgivningsmæssige og politiske hindringer for grøn vækst.

Vi laver løsninger til private og offentlige virksomheder der tiltrækker investorer fra hele verden.

Foruden Projektfinansiering hvor du f.eks. kan få finansieret opførsel af grønne ejedomme, sol, vind, energi lagring samt luft, jord og hav varmepumpe løsninger.

Vores ambition er at skabe grønne og bæredygtige løsninger der i sidste ende giver en samfundsmæssig positiv effekt.

Overgangen til kulstoffrie løsninger kræver både indsigt i jura, politik og finansieringsmuligheder. Målet er en miljømæssigt bæredygtig økonomi vi omsætter i vore løsninger for Green Bond netværket.

Vi kan identificere, udvælge og rapportere om støtteberettigede lån og investeringer.

Mere om Metropol’s løsninger til Grønne Obligationer (GREEN BONDS)

Green Bonds er Grønne obligationsfinansierede projekter der omfatter investeringer fra en eller flere af Metropol’s partnere. Klimadefinitioner, virkninger og -målinger for klimarelaterede aktiviteter er derfor på dagsordenen, også selvom vi skaffer en ren privat investering.
Verden er blevet grønnere og virksomhederne vil investere grønt.

Rammen omhandler virkninger på makroniveau, herunder potentialet for grænseoverskridende virkninger og livscyklusanalyser. Vi tillægger således betydning til den bæredygtighedsramme, som fastlægger gennemsigtige standarder for miljøpræstationer, herunder en overvejelse af hele forsyningskædens bæredygtighed.

I de sidste 30 år har vi udformet både juridiske kontrakter og definitioner der er brede og omfatter alle partnere. Vi har således lavet en WIN-WIN løsning hvor vi som partner kan tilbyde projektledelse for således at blive berettiget til finansiering med Green Bonds grønne obligationer.
Vore værktøjer til afrapportering og præliminære godkendelser vurderer både effekt, return on investment, årsrapporter, CO2-emissioner og den miljømæssige belastning. Om du er lysegrøn eller mørkegrøn gør ikke det store når blot vi kan dokumentere nuancen af grøn i vor investeringsplan.

Vor projektklassificering og projektledelse omfatter dog også projekter for byggeindustrien og fossile brændstoffer såsom energieffektivitetsforbedringer i denne branche. Vore løsninger med grønne obligationer giver adgang til et etableret gennemsigtigt finansmarked for Green Bonds. Bankgarantier der kan stilles med de samme penge som Green Bonds indbringer.

Du behøver således ikke flere investeringsrunder, bro-finansiering og/eller flere finansielle partnere, hvorfor vi er en af markedets mest attraktive partnere indenfor grøn finansiering.

Ring 32177777 lokal 240 for Michael Rasmussen mere information.

Scroll to Top