Privatlovspolitik

Schrems II dom: Datatilsynets vejledning handler om tredjelands-overførsler

Datatilsynet har endelig udgivet den længe ventede cloud-vejledning, der blandt andet ser på mulighederne for tredjelandsoverførsler efter Schrems II dommen. En vejledning uden gennemgang af SCHREMS II dommen ville være vildledende. Derfor er der et afsnit om dommen og en gennemgang af overførsler til USA, samt de problemstillinger, der følger med, når man vælger en cloud-leverandør fra det usikre tredjeland. Generalt anbefaler vi dansk Server Hosting istedet for Cloud Computing, som i mange tilfælde er billigere med højere oppetider. F.eks. har mange datacentre i Danmark 100% oppetid over 5 år også. »Cloudservices er meget udbredte – og med god grund. Men det kan være svært for især mindre virksomheder at finde ud af, hvordan man kan gøre dette inden for reglerne, særligt …

Schrems II dom: Datatilsynets vejledning handler om tredjelands-overførsler Se mere…

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse

Nu kommer det til at koste helt almindelige virksomheder hvis ikke der er styr på GDPR. Ovenstående offentliggør nu en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af reglerne om databeskyttelse. Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om beregning af bøder i sager om virksomheders overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven. Vejledningen skal bidrage til større gennemsigtighed om, hvordan tilsynet fastsætter størrelsen af den bøde, der indstilles – såvel for tilsynet, anklagemyndigheden og domstolene som for virksomhederne og offentligheden i øvrigt. Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget efterhånden som Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på området, og i takt med at praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles. Download GDPR Bøde vejledningen …

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet fastsætter bøder for manglende GDPR overholdelse Se mere…