Kompensationsplan for ansøgninger og Genåbningsplan for cafeer, værtshuse, restauranter, skoler, kirker og kritiske offentlige myndigheder

Nu på mandag sker genåbningen i etaper. Det har Regeringen og Folketingets partier opnnået enighed om, hvad der skal genåbne. Det danske samfund blev lukket ned den 11. marts for at forhindre smittespredning.

Siden er skoler og dagtilbud genåbnet op for nogle grupper af børn, og fra næste uge kan der så blive åbnet en god del mere af samfundet.

Regeringen har efter forhandlinger med Folketingets partier præsenteret, hvem der kan få lov at åbne i anden fase af genåbningen af erhvervsliv, skoler, museer m.v.

Endvidere skulle næste sommer være sikret med Fodbold-EM og Tour de France i København

Hvem åbner hvornår?

 • Straks: Uden tilskuere på den Professionelle sport såsom Superligaen vende tilbage med det samme og det samme gælder Udendørs idræts- og foreningsliv
 • 11 maj: Butikker og storcentre under retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 • 18 maj: Biblioteker kan åbne kun for udlån og aflevering af bøger.
 • 18 maj: Caféer, værtshuse og restauranter kan servere under retningslinjer med krav til blandt andet åbningstid og fysisk afstand.
 • 18 maj: Undervisningsområdet åbner. De store skoleklasser og klubber m.v. Eksamener og undervisning Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde genoptages også 18. maj. STU, EUD og FGU åbner ligeledes. Det samme gælder efterskoler.
 • 18 maj: Kirker og trossamfund
 • 18 maj: Zoologiske haver for bilister (ikke får gående f.eks. ZOO i København
 • 18 maj: Kritiske offentlige institutioner som forsvar, politi, socialområdet, tilsyn herunder Arbejdstilsynet og alle andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder. Tillige åbner nogle af Danmarks forsvarsmæssige militære operationer igen.
 • Forsamlingsforbudet på 10 opretholdes dog 1 måned mere.

Fra den 8. juni bliver det muligt for en række kulturinstitutioner at åbne, og derudover hæves forsamlingsforbuddet fra 10 personer til 30-50 personer. Der er endnu ikke sat konkrete datoer på for, hvornår de forskellige ting præcis åbner:

 • fra 8. juni: Kultur og aktiviteter: Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier. Udendørs forlystelsesparker. Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. Sommeraktiviteter for børn og unge.
 • fra 8. juni: Dele af den offentlige sektor der er særligt udsat for ‘sagspukler’
 • fra 8. juni: Offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse
 • fra 8. juni: Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • fra 8. juni: Højskoler mv.
 • fra 8. juni: Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • Det fremgår af aftalen, at hvis udviklingen er bedre end ventet, kan der overvejes en større genåbning i fase 3. Her vil følgende være inkluderet:
 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser
 • Fuld åbning af DR og TV2

Fase 4 begynder at træde i kraft i midten af august. Følgende ting vil åbne:

 • Fra 15. August: Alle øvrige uddannelser.
 • Fra 15. August: Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Fra 15. August: Fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller.
 • Fra 15. August: Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august, står der i planen.

Der er stadig ikke taget en beslutning om, hvornår grænserne igen bliver åbnet. I aftalen mellem Folketingets partier står der, at der vil blive meldt noget ud inden 1. juni.

Oversigt over Corona kompensation

Tilskud til arbejdstagere og arbejdsgiverePris/kr.:
Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere10 Mia
Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter40 Mia
Dagpenge og sygedagpenge0,2 Mia
Midlertidig løn kompensationsordning3,8 Mia
Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere1,7 Mia
Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling0,1 Mia
Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer0,1 Mia
Garanti ordninger herunder statsgaranterede lån
Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb)60,73 Mia
Rejsegarantifonden 1,54 mia. kr.1,54 Mia
EKF (likviditets kaution)1,3 Mia
Garantier til SAS fra den danske stat1 Mia
Øvrige likviditets- og finansieringsmuligheder
Øgede lånemuligheder for elever og studerende1,56 Mia
Forlængelse af betalingsfrister for moms, arbejdsmarkedsbidrag og a-skat mv.165 Mia
Samlet pris286,7 Mia
For kompensationer se vore guides under NYT og herunder:

Tabellen er en sammenfatning Regeringens lovpakker i forbindelse med Corona.
Vi mangler fortsat en styrket lovpakke vedr. selvstændige og mindretalsaktionærer.

Vi yder en individuel professionel Konkursrådgivning, beslutningsstøtte og SuperVision til virksomheder med likviditetsproblemer eller hvor virksomheden er oversendt til tvangsopløsning som følge af manglende regnskaber, ledelse eller på foranledning af banker med virksomhedspant eller skat. Vi har en dansk aut. revisor i Flensburg og vort eget kontor i Hannover, Tyskland. Dertil kommer 25 kompetente partnere i Advokat & Revisor Samvirket. Vi kan også indlede en gældssanering for private danskere der har en gæld som ikke kan ses betalt.

Du kan også læse mere om vor generelle Revisorer & skatterådgivning samt vore Advokater. Vi yder tilsammen også: Erhvervsrådgivning og Exportrådgivning eller Stifter nye danske selskaber, flytter danske selskaber til udlandet eller vi kan f.eks. oprettelse Offshore Selskaber i EU og resten af verden.

Vores COVID Team kan hjælpe dig med:

 1. at lave låneansøgninger til banken under henvisning til statsgarantien, der således kommer først i kø
 2. at udfærdige korrekte opsigelser for medarbejdere du ikke længere ønsker
 3. at lave betingede ansættelseskontrakter og nedsættelser af tid for hver medarbejder du ønsker at beholde, hvor en medarbejder f.eks. normalt har haft 160,33 timer nu kun skal arbejde 80 timer. De 80,33 timer udbetales således som supplerende dagpenge.
 4. At lave korrekte opsigelser for sæsonarbejdere, løsarbejdere og medarbejdere der har ferie med løn
 5. at udfærdige frivillig aftale for medarbejdere, således de kan arbejde i flere afdelinger, flere adresser og i andre funktioner end det normale før Corona Pandemien
 6. for Corona syge eller medarbejdere i karantæne gives refusion fra dag 1. Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, så arbejdsgiveren ikke hæfter for løn de første 30 sygedage.

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget fremsat otte nye initiativer. Disse initiativer skal være en lempelse for COVID tab som følge af bl.a. lukninger af en lang række forretninger. og for at sikre den danske økonomi og danske virksomheder. Finansministeren foreslog to nye initiativer, der skulle sikre yderligere kompensation til danske virksomheder og selvstændige og med en forhandling i nat blev et enigt Folketing enige om at fremlægge 8 nye tiltag.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid. Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende yderligere midlertidige kompensationsordninger: 

Som udgangspunkt kun du kun søge om lønkompensation én gang i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni. Men opstår behovet for yderligere hjemsendelser, kan du søge igen. Perioden behøver ikke være ovenstående, men kan være forskellig begge gange. Hvis du forventer at medarbejdere skal starte INDEN 08. juni. søger du om en kortere periode. Har du søgt for 3 måneder og du beder en medarbejder starte før udløb af perioden skal der ske tilbagebetaling af den for meget udbetalte kompensation. Antallet af hjemsendte skal til enhver tid opfylder mindst 30% af arbejdsstyrken eller mindst 50 ansatte.

Ved afskedigelser efter indtræden i kompensationsordningen, udtræder du af ordningen og du modtager et tilbagebetalingskrav for lønkompensation fra datoen for varsling af afskedigelser. Afskedigelser skal derfor ske INDEN indtrædelse i ordningen. Kompensation for ferie og afspadsering gives IKKE. Husk at medarbejdere selv skal betale 5 dages ferie/afspadsering. Følgende dokumentationskrav skal opfyldes:

 1. Lønkompensation udbetales alene på baggrund af oplysninger om det antal medarbejdere, som skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes, herunder medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og love-erklæring på de indsendtes oplysninger rigtighed.
 2. Medarbejderne skal i ansøgningen registreres på virksomhedens CPR-nummer og angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. Lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.
 3. Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. Dokumentationen omfatter attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt, ellers kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.
 4. Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere med angivelse af CPR nummer i den angivne periode, hvor ordningen gælder. Husk at de omtalte beløb for henholdsvis 23.000 og 26.000 er erstattet af et kompensationsbeløb på 30.000.

Følgende Fakta ark er gældende for ovenstående:Trepartsaftale om midlertidig loenkompensation for loenmodtagere paa det private arbejdsmarkedDownloadFaktaark_Trepartsaftale skal hjaelpe loenmodtagereDownload

Kompensationsordning for selvstændige.

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2. 

Derudover blev regeringen og partierne også enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. 
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 
 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs aftalen om COVID-19 initiativer her
Læs faktaark om COVID-19 initiativer her

Virksomheder er sikret mod konkurs med betaling af husleje og omsætningstab og medarbejdere har fået mulighed for sygedagpenge og kompensationer sikret under regeringens samlede lovpakke

Således skulle der være lagt op til at både medarbejdere kan beholdes som modtager kompensation og at konkursbegæring m.v. kan undgås.

Læs de øvrige faciliteter som nu er til din rådighed.


Læs også seneste specifikke Corona Pandemi interne links:


Scroll to Top