Nyt om love, domme og selskabsstiftelser m.v.

Nyheder indenfor iværksætteri, domme, stiftelser, skatteprocenter, offshore selskaber m.v.

Danmark haR IGEN EU’s største overskud PÅ 3,3% AF BNP OG DERTIL KOMMER NUL INFLATION

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2022 (oktober-indberetning) Dagens gode nyhed er at Danmark havde i 2022 et overskud på de offentlige finanser (ØMU-saldoen) på 94,6 mia. kr. svarende til 3,3 pct. af BNP. Danmark er derfor atter vinder blandt EU-landene målt i forhold til BNP. Danmark har haft overskud på de offentlige finanser siden …

Danmark haR IGEN EU’s største overskud PÅ 3,3% AF BNP OG DERTIL KOMMER NUL INFLATION Læs mere »

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse STIGER I 2024

Skatterådet har netop fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, og borgere kan se frem til en mindre stigning i satserne i det kommende år. Omkring 1,2 mio. borgere benytter sig hvert år af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads. Derudover modtager mange også godtgørelse for erhvervsmæssig …

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse STIGER I 2024 Læs mere »

520 MILLIONER KRONER SKAL ADVOKATSELSKABET BETALE MEN DE KOMMER IKKE TIL AT BETALE

Bech-Bruun betaler rekordstor erstatning til staten FOR FEJLAGTIG ADVOKAT-RÅDGIVNING I en historisk dom har Højesteret pålagt advokatfirmaet Bech-Bruun at betale en erstatning på 400 millioner kroner plus renter til Skattestyrelsen. Eller i alt 520 millioner kroner. Dette er den største erstatning for uforsvarlig advokat rådgivning, som et dansk advokatfirma nogensinde er blevet dømt til at …

520 MILLIONER KRONER SKAL ADVOKATSELSKABET BETALE MEN DE KOMMER IKKE TIL AT BETALE Læs mere »

Hvad er Investorfradragsloven?

InvestorFradragsloven er nogle skatteincitamenter for Innovativ Investering. Loven, er også kendt som “lov om skattemæssige fradrag for investorer”, og er en afgørende del af Danmarks skattelovgivning. Denne lov er designet til at fremme og støtte investering i innovative og vækstorienterede virksomheder og projekter. Formålet med loven er at give skatteincitamenter til enkeltpersoner og virksomheder, der …

Hvad er Investorfradragsloven? Læs mere »

Ny valuta- og pengemarkedsstatistik

Nationalbanken offentliggør i dag en ny valuta- og pengemarkedsstatistik. Statistikken, som baserer sig på daglige indberetninger fra de 9 største pengeinstitutter i Danmark, viser omsætningen i det danske valuta- og pengemarked måned for måned, fordelt på forskellige finansielle instrumenter og sektorer. De daglige indberetninger fra pengeinstitutterne anvender Nationalbanken til at understøtte den finansielle stabilitet, overvåge …

Ny valuta- og pengemarkedsstatistik Læs mere »

konkurrencen i advokatbranchen HAR UDFORDRINGER SIGER Konkurrencerådet

I 2021 fremlagde Konkurrencerådet en analyse af advokatbranchen, som viste, at konkurrencen inden for advokatbistand til virksomheder og staten er udfordret. Der er nu foretaget opdaterede beregninger, som peger på fortsat stigende avancer og koncentration på disse markeder. Det understøtter, at konkurrencen kan styrkes. Advokatbranchen spiller en vigtig rolle i samfundet og for økonomien. Men …

konkurrencen i advokatbranchen HAR UDFORDRINGER SIGER Konkurrencerådet Læs mere »

Forsikringsrådgiver

Tusinder af boligejere i problemer med ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringer viser sig at være utilstrækkelige for mange danske boligejere. Disse forsikringer, tegnet af huskøbere for at dække skjulte skader, synes ikke at opfylde forventningerne. Med kun en tredjedel af skadesanmeldelserne udløsende dækning, står mange boligejere tilbage med uventede omkostninger og frustrationer. Hvad er en ejerskifteforsikring? En ejerskifteforsikring er designet til at beskytte huskøbere mod …

Tusinder af boligejere i problemer med ejerskifteforsikring Læs mere »

Millionbøde for at overtræde konkurrenceloven

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group for at bryde konkurrenceloven. Rosendahl har forhindret sine forhandleres såkaldte ”passive salg” af designprodukter som blandt andet Kay Bojesens abefigurer og Kähler vaser. Desuden har Rosendahl i flere tilfælde anvendt vejledende eller bindende videresalgspriser, som er ulovligt. Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger: …

Millionbøde for at overtræde konkurrenceloven Læs mere »

Uændret højt antal konkurser (OKTOBER)

Der var 269 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er uændret ift. september. Konkurserne medførte 1.742 tabte job. I perioden august-oktober var antallet af konkurser i aktive virksomheder 3,7 pct. lavere end i maj-juli, mens jobtabet i faktiske tal var 7,0 pct. højere. I oktober udgjorde konkurser blandt …

Uændret højt antal konkurser (OKTOBER) Læs mere »

Rekontruktør

Genoptagelse af Selskaber Oversendt til SKIFTERETTEN, Likvidator eller Kurator KRÆVER REKONTRUKTØR ELLER KONKURS-RÅDGIVNING

Når et selskab er blevet overdraget til Skifteretten, en likvidator eller kurator, indebærer det, at selskabet er under afvikling eller konkursbehandling. Genoptagelse af selskabets aktiviteter kan ske ved hjælp af en rekontrulktør og Advokat og Revisor Samvirket har 4 rekonstruktører der bl.a. kan udarbejde regnskaber, tilføre kapital og lave aftaler med skifteretten, likvidatorer og kuratorer. …

Genoptagelse af Selskaber Oversendt til SKIFTERETTEN, Likvidator eller Kurator KRÆVER REKONTRUKTØR ELLER KONKURS-RÅDGIVNING Læs mere »

Scroll to Top