Nye regler fra Finanstilsynet for udbydere af kryptovaluta og veksling

Der er frist til den 10/20/2020 for ovenstående firmaer til at lade sig registrere hos Finanstilsynet. Fra denne dato henhører alle der er i den kategori under Hvidvaskloven og man kan allerede nu indsende sin ansøgning.


I rubrikken ”Virksomhedens formål” skal du skrive, at du udbyder veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer eller udbyder virtuelle tegnebøger.

Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer samt udbydere af virtuelle tegnebøger er nemlig ikke nævnt direkte i skemaet endnu. Det skyldes, at disse virksomheder først omfattes af hvidvaskloven den 10. januar 2020.

Det betyder også, at du først vil modtage din registrering den 10. januar 2020. Finanstilsynet vil dog påbegynde behandlingen af din anmeldelse inden den 10. januar.

Du kan ikke drive virksomhed med udbud af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer og udbud af virtuelle tegnebøger fra og med den 10. januar 2020, hvis du ikke har ladet dig registrere hos Finanstilsynet.

Når du har ladet dig registrere, bliver du omfattet af hvidvasklovens krav. Det betyder bl.a., at du skal

  • lave en risikovurdering i forhold til hvidvask og terrorfinansiering for din virksomhed
  • have politikker, forretningsgange og kontroller til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • foretage kundekendskabs procedurer i forhold til alle dine kunder, herunder eventuelt skærpede kundekendskabs procedurer
  • løbende overvåge dine forretningsforbindelser
  • foretage undersøgelser af alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering
  • foretage underretninger til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis du er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Du kan læse meget mere i hvidvaskloven og i Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven, som du finder her:

  1. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209981
  2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203495

Et glimrende Hvidvask Seminar udgivet af Finanstilsynet.dk finder du her:


Har du behov for hjælp og støtte til at overholde Hvidvaskloven og bl.a. GDPR Privatlivspolitikker er du velkommen til at ringe på 32177777 for mere information.


Scroll to Top