NY kæde overtræder konkurrenceloven

Denne sag omhandler den frivillige butikskæde Ønskebørn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu afgjort sagen og konstateret, at de har har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på baby- og børneprodukter blandt medlemmerne. Konkurrencerådet har afgjort sagen, som herefter fortsætter ved domstolene med henblik på, at Ønskebørn får en bøde.

“Ønskebørn er en frivillig kæde, hvor medlemmerne er selvstændige virksomheder. Medlemmerne skal – selv om de har kædesamarbejdet til fælles – som udgangspunkt selvstændigt tage stilling til deres priser, udvalg, rabatter og andre centrale konkurrenceparametre.”

“Ved at aftale priser og rabatter har Ønskebørn begrænset den indbyrdes konkurrence blandt de konkurrerende medlemmer. Det kan være gået ud over de forbrugere, som har købt barnevogne og andet børneudstyr hos Ønskebørn.”

Siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz

Dermed har Konkurrencerådet nu afgjort, at Ønskebørn A/S har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser, herunder markedsføring af priser for baby- og børneprodukter.

Koordineringen af priser er sket gennem udmeldinger fra kædekontoret til kædens medlemmer. I perioden fra 6. oktober 2016 til 21. november 2018 har koordineringen omfattet hvad Ønskebørn betegner som ”egne varer” og ”eksklusivitetsvarer”. Herudover har Ønskebørn to gange i foråret 2020 på tilsvarende vis koordineret priser på ”andre varer”.

Konkurrencerådet har afgjort, at udmeldingerne var udtryk for kædens holdning, og at de var egnede til at ensrette og koordinere medlemmernes adfærd.

Konkurrencerådet har desuden besluttet, at sagen skal indbringes for Sø- og Handelsretten med påstand om, at Ønskebørn skal pålægges en bøde.

Konkurrencen- og Forbrugerstyrelsen foretog i november 2020 en uanmeldt kontrolundersøgelse af Ønskebørn. Her kom styrelsen i besiddelse af materiale, der indikerede, at kæden havde overtrådt konkurrenceloven.

Ønskebørn er det kædeselskab, som organiserer samarbejdet mellem de selvstændige virksomheder i Ønskebørn-kæden. Medlemsvirksomhederne samarbejder blandt andet om indkøb gennem kædeselskabet.

Ønskebørn-kæden er en landsdækkende frivillig kæde, der forhandler baby- og børneprodukter. Kæden består i et kædesamarbejde med 20 aktionærer, som har 26 selvstændige fysiske butikker i Danmark.

Ønskebørnkædens varekategorier

  • ”Egne varer” er produkter som for eksempel barnevogne med tilbehør af mærket STORK, som Ønskebørn får produceret og samlet af underleverandører. I samme kategori får Ønskebørn udviklet produkterne Wishkids og PetitLux, som sælges som private label i Ønskebørn-butikkerne.
  • ”Eksklusivitetsvarer” er typisk en bestemt model eller farve af et produkt, som en leverandør laver i eget navn. Det kan for eksempel være en barnevogn, som en leverandør producerer i eget navn, men i en særlig farve, der kun sælges gennem Ønskebørn-kæden.
  • ”Andre varer” er varer, som vil kunne findes tilsvarende hos andre forhandlere af baby- og børneprodukter. Dette kan for eksempel være barnevogne, som også kan købes hos andre forhandlere.

Kilde: Konkurrencerådet
Fotokredit: Konkurrencerådet

Scroll to Top