Konkurrencerådet HAR AFGJORT AT 49 KRAFTVÆRKER HAR OVERTRÅDT KONKURRENCELOVEN OG DERMED FÅET KUNSTIGT HØJE PRISER

Konkurrencerådet har afgjort, at virksomheden Effekthandel, samt 46 kraftvarmeværker og 3 regulérkraftværker har overtrådt konkurrenceloven. Værkerne, der alle er placeret i Vestdanmark, har ulovligt koordineret priser og bud, når de deltog i auktioner om el-reserver til det statsejede Energinet.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

“Værkerne har indgået en aftale om at overlade deres prissætning ved auktioner om reservekapacitet til Effekthandel. Der er dokumentation for, at aftalen er indgået med henblik på at hæve prisen på reservekapacitet. Det forhold, at priserne blev koordineret i og af Effekthandel, og at de 49 værker således ikke talte direkte med hinanden om priser og bud, ændrer ikke på, at de har deltaget i en ulovlige aftale, som begrænser konkurrencen mellem konkurrenter.”

Virksomheden Effekthandel og 49 værker, som leverer reservekapacitet til el-systemet, har ulovligt koordineret priser og bud på auktioner om den såkaldte mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve) i Vestdanmark.

I Vestdanmark sælges mFRR for hver time i døgnet på auktioner, og det er i forbindelse med disse auktioner, de ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler er indgået.

Vinderne af auktionerne skal stå klar i de vundne timer til at sende strøm ud i systemet, hvis der er brug for kapaciteten. Det skal ske, inden der er gået et kvarter. Deres kapacitet kommer i brug for at undgå ubalance i el-systemet, hvis der for eksempel sker udfald hos el-producenterne. Køberen af reservekapaciteten er det statsejede Energinet, som driver el-systemet og dermed har ansvaret for, at der altid er strøm i kontakterne.

De 49 værker har hver især indgået en aftale med virksomheden Effekthandel, om at Effekthandel sætter prisen på værkernes mFRR ved auktionen.

Af bevismaterialet i sagen fremgår det blandt andet, at de 49 værker er en del af en fælles puljeordning, hvor Effekthandel i fælles mails til deltagerne regelmæssigt har oplyst om den koordinerede ageren på markedet, og om at formålet med puljeordningen er at hæve priserne i markedet.

Hver måned har Effekthandel desuden fremsendt fælles mails til værkerne med oplysninger om de enkelte værkers indmeldte kapacitet samt en fordelingsnøgle over hvert enkelt værks udbetalinger for salg af mFRR.

Værkerne er blevet betalt, uanset om deres bud vandt på auktionen eller ej. Det skyldes, at Effekthandel har fordelt omsætningen fra auktionerne mellem værkerne ud fra deres indmeldte kapacitet. Effekthandel fik selv provision af værkernes indtjening på mFRR.

Overtrædelsen af konkurrenceloven har fundet sted i perioden fra september 2019 til i hvert fald august 2022.

Kilde: Konkurrencestyrelsen
Fotokredit: Konkurrencestyrelsen, fotografnavn ikke angivet

Scroll to Top