IMPONERENDE: Dansk økonomi vokser stadig og lægger afstand til krisen

For fjerde kvartal i træk var der fremgang for dansk økonomi, viser friske tal. Også beskæftigelsen fortsætter med at vokse. Kongetallet nemlig beskæftigelsen i Danmark er i fremgang. Det simpelthen så godt at Danmarks husholdningsregnskab voksede i et afdæmpet tempo i årets første tre måneder, men for fjerde kvartal i træk går det mere markant fremad. De samme toner ser vi i USA, hvor beskæftigelsen fortsætter med at imponere.

Det fremgår af Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af bruttonationalproduktet (BNP), som kom mandag morgen.

Der var en afdæmpet stigning i bruttonationalproduktet på 0,3 procent i første kvartal, når der korrigeres for prisstigninger og sæsonbevægelser.

Stigningen skyldes først og fremmest fremgang i industrien og forsyningsbranchen inden for el, gas, vand og varme, hvorimod bygge- og anlægsbranchen trak ned. Bygge og anlægsbranchen har længe tabt pusten, hvilket skyldes at der ikke bygges så meget nyt som tidligere.

Dermed fortsætter den historiske fremgang, arbejdsmarkedet har oplevet gennem de seneste to år. Foreløbige beskæftigelsestal peger nemlig på en stigning på 0,4 procent i den samlede beskæftigelse.

Afdæmpet BNP-vækst i første kvartal

BNP-indikator 1. kvt. 2023

BNP-indikatoren peger på en afdæmpet stigning i BNP på 0,3 pct. i første kvartal af 2023, når der korrigeres for prisstigninger og sæsonbevægelser. Den positive vækst for kvartalet var bl.a. drevet af fremgang i industrien og forsyningsbrancher, der inkluderer virksomheder beskæftiget inden for el, gas, vand og varme. Modsat bidrog bygge- og anlægsbranchen negativt og var af den grund med til at dæmpe kvartalsvæksten i BNP. Den historiske fremgang, der har været på arbejdsmarkedet de seneste to år, fortsatte ind i 2023, hvor beskæftigelsesindikatoren peger på en stigning på 0,4 pct. i den samlede beskæftigelse i første kvartal. Læs mere om usikkerhed ved denne opgørelse af BNP-indikatoren under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelse. Kilde DST.

Tidlige estimater peger på fremgang i BNP på begge sider af Atlanten

Der var i første kvartal af 2023 også afdæmpet økonomisk vækst både i USA og EU-27. På begge sider af Atlanten var der stigning i BNP på 0,3 pct. Blandt EU’s medlemslande havde Portugal, med en stigning på 1,6 pct., den højeste BNP-vækst blandt de lande, der offentliggør tidlige estimater. Modsat oplevede Litauen et fald på 3,0 pct., og var dermed det land med størst tilbagegang. For Danmarks nabolande var der i Sverige en fremgang på 0,2 pct., mens Tyskland havde nulvækst. Blandt de øvrige store EU-lande var der i Spanien og Italien stigninger på 0,5 pct., mens Frankrig havde en vækst på 0,2 pct. i BNP. Opdaterede tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres 16. maj kl. 11, hvor der vil indgå tal for Danmark baseret på ovennævnte BNP- og beskæftigelsesindikator.

BNP I USA, EU OG DANMARK

BNP i Danmark, EU og USAKilde: DST. Senest opdateret 12. maj 2023.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden – herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug – ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

Økonomer: Det er imponerende

De nye tal modtages med glæde blandt økonomerne.

»Det kan betyde, at vækstprognoserne for dansk økonomi bliver opjusteret en smule den kommende tid. Dansk økonomi kom bragende ud af fjerde kvartal som følge af en kraftig stigning i medicinalproduktionen. Det gør det kun endnu mere imponerende, at dansk økonomi har evnet at blive i vækstsporet i første kvartal. Det går ganske enkelt rigtig godt i dansk økonomi,«

mener seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel fra Sydbank.

Også cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank er begejstret.

»Dansk økonomi bliver simpelthen ved med at vokse. Det er faktisk ret imponerede, selvom væksten alene er afdæmpet. Økonomien bliver simpelthen ved med at overgå sig selv, selvom der er nok af udfordringer at tage fat på. Det viser, at dansk økonomi står på et hammersolidt sted,« siger han i en kommentar.

Hvor dansk økonomi voksede med 4,9 procent i 2021 og 3,8 procent i 2022, forventer han dog, at væksten bliver mere afdæmpet, nemlig på 0,6 procent i år og 1,4 procent i 2024.

Danskernes købekraft er dog stadig væsentligt forringet af den højeste inflation i 40 år.Medvind for beskæftigelsen

Hos Dansk Metal glæder cheføkonom Erik Bjørsted sig navnlig over beskæftigelsen.

»Der er medvind, og jobmulighederne er stadigvæk rigtig gode. Antallet af nye jobannoncer er højere end før pandemien, og der er mange virksomheder, som mangler arbejdskraft,« siger han.

Dog forventer han, at forbruget og boliginvesteringerne får det svært i 2023. Til gengæld tror han på eksportfremgang.

»Den høje inflation og de stigende renter presser det private forbrug og boliginvesteringerne. Til gengæld har den globale økonomi været overraskende robust under inflationskrisen. De danske eksportvirksomheder er også meget konkurrencedygtige og producerer mange varer, som der altid er høj efterspørgsel efter. Det gælder for eksempel medicin og fødevarer,« siger Erik Bjørsted.

Eksporten beskæftiger op mod én million danske arbejdspladser.

Kilde: DR
Fotokredit:

Scroll to Top