Fortsat faldende prisstigninger på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer april 2023

Det samlede producentprisindeks for varer steg i april 2023 med 1,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 2,3 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 3,8 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 2,0 pct. Stigningen i importprisindekset er 1,5 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 3,5 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fald i energipriser, men samlet set fortsat stigende priser på årsbasis

Årsstigningen på 1,5 pct. for det samlede producentprisindeks er den laveste siden januar 2021, hvor det samlede producentprisindeks faldt med 1,0 pct. Årsstigningen er primært drevet af stigning i industri på 2,4 pct., mens råstofindvinding bidrager med en stigning på 16,7 pct. Omvendt falder energiforsyning med 36,1 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 89,6, 3,8 og 5,8 pct. af det samlede producentprisindeks. Udvikling inden for industri er især drevet af udviklingen i fødevareindustri.

For importprisindekset er årsstigningen på 2,0 pct. den laveste siden februar 2021, hvor importprisindekset steg med 0,7 pct. Årsstigningen er drevet af stigning i industri på 2,7 pct. Omvendt falder råstofindvinding og energiforsyning med hhv. 13,7 og 36,7 pct. Industri udgør 96,0 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af fødevare-, maskinindustri- og elektronikindustri.

Stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i april steget med 0,2 pct. set i forhold til marts måned. For det samlede producentprisindeks trækker industri og råstofindvinding indekset op med en stigning på hhv. 0,3 og 2,9 pct.

Inden for industri er det bl.a. stigninger i kemivare-, maskin- og glas-, keramik- og betonindustri, der trækker op, mens energiforsyning trækker indekset ned med et fald på 4,9 pct.

Importprisindeks for varer er i april steget med 0,5 pct. set i forhold til marts måned. For importprisindekset er det en stigning i råstofindvinding og industri på hhv. 10,4 og 0,2 pct., der trækker indekset op. Inden for industri er det bl.a. stigninger i elektronik- og beklædningsindustri, der trækker op, mens fald i energiforsyning på 8,9 pct. trækker indekset ned.Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: eurostat

Faldende prisstigninger på årsbasis i Europa

Siden februar 2021 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje og stigende prisstigninger i 2021 og første halvdel af 2022 er prisstigningerne begyndt at aftage fra august 2022. Tal for april 2023 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i marts 2023 var på 5,7 pct. Det er den syvende måned i træk, hvor den årlige prisstigning er faldende i EU. Stigningen i marts er den laveste årsstigning siden marts 2021. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til februar 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for april udkommer den 5. juni 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 201920222023Ændring
 Vægt-
forde-
ling
Apr.

 
Feb.

 
Mar.

 
Apr.

 
Mar. 2023
– apr. 2023
 
Apr. 2022
– apr. 2023
 
  indeks 2015 = 100pct.
Producentprisindeks for samlet dansk       
Produktion       
Råstofindvinding, industri, energi-       
og vandforsyning100,00146,9149,6148,8149,10,21,5
Råstofindvinding og industri93,44123,5127,7127,3127,90,53,6
Råstofindvinding3,81253,3303,5287,3295,52,916,7
Industri89,63116,1118,6118,5118,90,32,4
Energiforsyning5,78511,1371,8343,5326,5-4,9-36,1
Vand-, kloak- og affaldsindustri0,78103,8103,9103,9103,90,00,1
        
Producentprisindeks for dansk produktion       
til hjemmemarkedet       
Råstofindvinding, industri, energi-       
og vandforsyning100,00182,4190,9188,6188,90,23,6
Råstofindvinding og industri85,55139,8151,6150,7151,50,58,4
Råstofindvinding6,0267,6342,2321,6335,14,225,2
Industri79,54125,4132,1131,8132,20,35,4
Energiforsyning12,59............
Vand-, kloak- og affaldsindustri1,86............
        
Producentprisindeks for dansk produktion       
til eksport       
Råstofindvinding, industri og energiforsyning100,00120,7119,7119,6119,90,3-0,7
Råstofindvinding og industri99,16112,9112,6112,5112,90,40,0
Råstofindvinding2,22177,6158,8152,3152,90,4-13,9
Industri96,94110,3110,3110,3110,70,40,4
Energiforsyning0,84............
        
Importprisindeks       
Råstofindvinding, industri,       
og energiforsyning100,00125,6128,5127,5128,10,52,0
Råstofindvinding og industri99,37122,7125,4124,4125,00,51,9
Råstofindvinding3,39233,8197,8182,7201,710,4-13,7
Industri95,98119,4123,1122,4122,60,22,7
Energiforsyning0,63513,2376,5356,3324,6-8,9-36,7

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.

Kilde: DST
Fotokredit: DST

Scroll to Top