FUSION OG SPALTNING: Mærsk GLEMTE regler om fusionskontrol

Damco USA Inc og A.P. Møller-Mærsk A/S, der er koncernforbundne, har overtrådt reglerne om fusionskontrol, da Damco fusionerede med Pilot Air Freight Holdings LLC i maj 2022. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjort efter at have fået en henvendelse fra Damco. Fusionen skulle have været anmeldt til og godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark.

Internationale fusioner kræver ofte godkendelse af flere landes konkurrencemyndigheder, da de ikke må skade virksomheder og forbrugere i lande, hvor de har en omsætning af en vis størrelse. Denne fusion blev godkendt i USA, men den krævede også anmeldelse til de danske konkurrencemyndigheder. Og det er ikke sket i tide. Det var A.P. Møller Mærsk A/S, som selv blev opmærksom på, at fusionen også skulle have været anmeldt i Danmark.

Det siger Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald

Damco USA Inc (Damco) overtog i maj 2022 selskabet Pilot Air Freight Holdings LLC (Pilot). Forinden havde de amerikanske konkurrencemyndigheder godkendt fusionen. Damco har en koncernomsætning i Danmark på over 3,8 milliarder kroner, og Pilot har en årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 milliarder kroner. Dermed har fusionen en størrelse, så den også skulle have været anmeldt til og godkendt af de danske konkurrencemyndigheder.

Damco kontaktede i juni 2022 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fordi man var blevet opmærksom på, at fusionen havde været anmeldelsespligtig. Efterfølgende blev fusionen lovmæssigt anmeldt og godkendt uden indgreb.

Damco er koncernforbundet med A.P. Møller-Mærsk, og beslutningen om at købe Pilot var en strategisk beslutning, som blev truffet af A.P. Møller-Mærsk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund afgjort, at A.P. Møller-Mærsk og Damco har overtrådt konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Styrelsen vil indbringe sagen for domstolene med henblik på pålæggelse af en bøde.

Damco leverer logistiktjenester globalt inden for luftfragt samt fragt på land. Selskabet er en del af A.P. Møller-Mærsk A/S.

Fusionskontrol er gældende ved Fusion

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner forbydes, hvis de hæmmer den effektive konkurrence på et marked betydeligt.
  • Fusioner, hvor mindst to af virksomhederne hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning på 900 millioner kroner, skal godkendes af konkurrencemyndighederne.
  • Konkurrencemyndighederne skal også godkende fusioner, hvor mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 milliarder kroner, og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på mindst 3,8 milliarder kroner på verdensplan.
  • Hvis de fusionerende virksomheder er over en vis størrelse, og fusionen er grænseoverskridende, er det EU’s konkurrencemyndigheder, der skal godkende fusionen.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.
  • Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Fusion og Spaltning er også til flytning til eller fra andre lande…

Advokat og Revisor Samvirket laver fusioner og spaltninger over grænserne således at du kan købe virksomheder i andre lande eller etablere dig i andre lande med partnere. Hvis ens selskab er sendt til tvangsopløsning kan man også lave en fusion og på den måde fortsætte selskabsregistreringen i Erhvervsstyrelsen.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Fotokredit: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Fotograf ikke angivet.

Scroll to Top