familieretshuset

Stor fyringsrunde: 100 fuldtidsstillinger ryger I FAMILIERETSHUSET

Familieretshuset er en dansk statslig institution, der beskæftiger sig med familieretlige sager. Dette omfatter en bred vifte af problemstillinger, herunder skilsmisse, børneopdragelse, forældremyndighed, samvær, børnebidrag, ægteskabelige aftaler og meget mere. Familieretshuset blev oprettet i 2019, og det erstattede Statsforvaltningen i denne funktion. Det arbejder for at tilbyde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for børn og familier.

Det ligger i kortene at omkring 100 medarbejdere eller det, der i realiteten svarer til 100 fuldtidsstillinger, forsvinder fra Familieretshuset. Familieretshuset som håndterer blandt andet sager om samvær mellem børn og forældre.

Familieretshuset har 750 medarbejdere, og de berørte medarbejdere får besked 31. august.

“Efter vedtagelsen af Finansloven for 2023 er der ingen vej uden om, at vi nu varsler afskedigelser, der vil sikre, at Familieretshusets udgifter i 2024 passer til den forventede bevilling i 2024”,

udtaler direktør for Familieretshuset Anette Hummelshøj i en pressemeddelelse.

Familieretshusets bevilling er fra 2021 til og med 2025 faldet med cirka 100 millioner kroner.

Familieretshusets økonomi er desuden presset af stigende omkostninger til kommunernes børne- og ungekonsulenter, overvåget samvær bestilt af domstolene og det stigende antal sager om etablering af værgemål.

Syv tillidsrepræsentanter for fagforeningen Djøf skriver i en mail til Ritzau, at de frygter, at fyringerne betyder øget travlhed og længere sagsbehandlingstider, hvilket også er vores konklusion. Det kan kun gå langsommere og ikke hurtigere når man fyrer så mange medarbejdere.

Det vil være “til stor gene for de ofte sårbare borgere, som har brug for Familieretshusets hjælp til at skabe ro, retning og tryghed i ændrede livssituationer og overgange”, lyder det.

Hvem er Familieretshuset?

Hvordan Arbejder Institutionen? Familieretshuset arbejder i samarbejde med andre relevante myndigheder, professionelle og organisationer for at sikre en effektiv og empatisk behandling af familieretlige sager. Det anvender en tværfaglig tilgang, hvor socialrådgivere, jurister og andre fagpersoner arbejder sammen for at finde de bedste løsninger for de involverede parter.

Processen indebærer ofte en form for mægling eller rådgivning for at hjælpe parterne med at nå frem til enighed uden behov for retslig intervention. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, vil Familieretshuset træffe en afgørelse baseret på de relevante love og regler.

Kæring og Anke af Afgørelser: Hvis en part er utilfreds med en afgørelse truffet af Familieretshuset, er der mulighed for at kære og anke beslutningen. Kæringen skal indgives inden en bestemt frist, som regel 4 uger efter afgørelsen, og den skal rettes til Familieretsnævnet. Det er en mere uformel proces og indebærer som regel en gennemgang af sagen med mulighed for at tilføje yderligere oplysninger.

Hvis man ønsker at anke afgørelsen til en højere retsinstans, kan man gøre dette ved at anke til Familieretten. Ankeprocessen er mere formel og retslig, og det kan være klogt at søge juridisk rådgivning i denne proces.

I min mening fremhæver Familieretshusets arbejde den vigtige rolle, som statslige institutioner spiller i at håndtere komplekse og følsomme familieforhold på en måde, der fremmer retfærdighed og børns bedste interesser. Deres tværfaglige tilgang og samarbejde med relevante aktører kan betragtes som en model, der stræber efter at gøre retssystemet mere tilgængeligt og menneskecentreret.

Kilde: Familieretshuset
Fotokredit: Familieretshuset

Scroll to Top