GREENWASHING: Kompensationen for CO2-udledningen ved kunders årlige elforbrug var helt utilstrækkelig

To elhandlere har markedsført elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug kompenseres gennem skovrejsningsprojekter. Projekternes klimaeffekt var dog utilstrækkelig og markedsføringen derfor vildledende. To elhandlere har markedsført deres elprodukter med to grønne blade i henhold til bladmærkningsordningen i Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer. Ifølge retningslinjerne er det bl.a. en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to […]