VANDELSKRAVET: Risikerer DU at få frataget sin vognmandstilladelse?

Vejtransportvirksomheder bør naturligvis altid stræbe efter at overholde de gældende regler inden for vejgodstransport. Ikke desto mindre kan der opstå misforståelser omkring de komplekse regler, forskellig fortolkning og håndtering af vejgodstransportreglerne i de europæiske lande eller ansættelse af upassende medarbejdere. Og når fejl opstår, kan det have alvorlige konsekvenser, herunder tab af tilladelse til at drive vejtransportvirksomhed.

Problemer kan eskalere hurtigt, da overtrædelser medfører øget overvågning. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på virksomhedens placering på risikoskalaen og regelmæssigt overvåge dette. På den måde kan man træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå, at tilladelser trækkes tilbage. Det er afgørende at tage situationen seriøst og handle proaktivt for at opretholde en lovlig og pålidelig vejtransportvirksomhed.

FÆLLES EU REGLER MED KONSEKVENSER FOR ALLE VOGNMÆND OG GODS FIRMAER

Medlemsstaterne har på EU-niveau fastsat en fælles liste over kategorier, typer og grovhed af alvorlige overtrædelser af Unionens regler indenfor vejgodstransport. Antallet af overtrædelser måles over en 2-årig periode og kan også få betydning for vejtransportvirksomhedens tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed. Alt afhængigt af hvor mange overtrædelser virksomheden har, kan virksomheden ligeledes være mere udsat for kontrol – men hvor mange overtrædelser skal der til, og hvor grove skal de være?

VANDELSKRAVET – VIRKSOMHEDENS GODE RENOMMÉ

I forbindelse med introduktionen af Vejpakken er vejtransportsektoren undergået store omvæltninger med et væld af nye regler, som vejtransportvirksomheder må forholde sig til.

Helt generelt for vejtransportvirksomheder gælder det, at virksomhederne bl.a. skal opfylde det såkaldte ”vandelskrav”, før de kan opnå tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at drive vejtransportvirksomhed. Vandelskravet er en juridisk mekanisme, der skal sikre, at personer og virksomheder, der driver vejtransportvirksomhed, opretholder en høj standard for pålidelighed og integritet.

Manglende overholdelse af vandelskravet som vejtransportvirksomhed kan få konsekvenser for virksomhedens tilladelser og dermed dens evne til at udføre erhvervsmæssig godskørsel.

Det er naturligvis afgørende at stræbe efter at overholde alle love og regler, der gælder for vejtransportsektoren. Men mange har måttet erkende, at det kan være vanskeligt at undgå fejltrin, selvom man gør sit bedste. Derfor er det vigtigt, at vejtransportvirksomheder er opmærksomme på, om de er i risiko for hyppigere kontroller eller risikerer at miste deres tilladelser, så de kan handle i god tid.

For eksempel kan overtrædelse af cabotage-reglerne føre til tilbagekaldelse af virksomhedens tilladelser.

Grove overtrædelser kan medføre tilbagekaldelse af tilladelser i henhold til EU’s tre kategorier:

  • Alvorlige overtrædelser (Serious Infringements – SI)
  • Meget alvorlige overtrædelser (Very Serious Infringements – VSI)
  • Mest alvorlige overtrædelser (Most Serious Infringements – MSI)

Hvis virksomheden har mindst én MSI-overtrædelse, kan dens tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed blive inddraget. EU har udarbejdet en liste over, hvilken kategori forskellige overtrædelser tilhører. For eksempel klassificeres manglende installation og brug af en typegodkendt fartskriver som en MSI-overtrædelse.

Det er også vigtigt at bemærke, at gentagne SI- og VSI-overtrædelser kan kombineres og betragtes som mere alvorlige overtrædelser. Ved denne vurdering tages overtrædelsens alvor, tidspunktet for overtrædelsen (indenfor en 12-måneders periode) og antallet af virksomhedens aktive køretøjer i betragtning.

VOGNMÆND KAN MISTE SIN TILLADELSE MED FOR MANGE POINT

EU har implementeret et “pointsystem” for at vurdere vejtransportvirksomhedens risiko for at overtræde transportreglerne.

Antallet af point stiger i takt med antallet og grovheden af overtrædelserne.

Vejtransportvirksomheder klassificeres i forskellige risikogrupper baseret på deres “score”. Virksomheder, der ikke er blevet kontrolleret, er i “grå zone”. Virksomheder med 0-100 point betragtes som lavrisikable (grønt område). Virksomheder med 101-200 point er i en mellemrisiko-kategori (gult område), mens virksomheder med 201 point eller derover anses for højrisikable (rødt område).

Det er vigtigt at være opmærksom på virksomhedens point, da målrettede kontroller prioriteres for virksomheder i højere risikokategorier.

Der findes software på markedet, der kan hjælpe vejtransportvirksomheder med at overvåge deres overtrædelser og pointtællinger.

Dertil kommer, at vi kan søge vognmanstilladelser til dig i flere lande og her er f.eks. Rumænien et stærk udgangspunkt for europæisk godstransport. Ring gerne 32177777.

Kilde: Dagens Nyheter
Fotokredit: adobe stock

Scroll to Top