Lovforslag kan ændre flere virksomheder på moms/skatteområdet

Skatteministeriet har igår sendt et lovforslag til høring vedr. nogle ændringer på momsområdet.

Hensigten med dette lovforslag, omfatter en præcisering af de eksisterende love. Dertil kommer en compliance med EU reglerne, specifikt forhold til EU-retten. Dertil kommer at ministeren mener, at det vil lette noget af det administrative arbejde, for både danske virksomheder og forbrugere.

Vi har taget et udvalg vi mener vil påvirke de fleste danske virksomheder der i henhold til momsreglerne vil blive ændret i det nye år. Lovændringerne omhandler følgende lovædringer indenfor:

  • Moms på undervisning
  • Brugtmoms
  • Intellektuel ejendomsret

Moms på Undervisning

Skatteministeriet foreslår, at det præciseres, at momsfritagelsen for privat undervisning alene gælder for undervisere på skole- eller universitetsniveau. Dette betyder at undervisning som fx Yoga, Fitness, Sproglære, musikundervisning m.v. ikke længere omfattes af fritagelsen. En lang række organisationer, foreninger og institutioner rammes heraf.

Såfremt lovforslaget vedtages, får det stor betydning for udbydere af alle typer af privatundervisning, som ikke kan betegnes som skoleundervisning (musikskoler, fitnesscentre m.v.).

Ændringen ventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Moms på kunstneres salg af rettigheder og licenser

Med lovforslaget vil tilladelse til hel eller delvis ret til at bruge fx et ophavsretligt beskyttet værk være omfattet af begrebet »lignende rettigheder« og blive momspligtigt (fx til Koda) Lovforslaget vil særligt have konsekvenser for behandlingen af meddelelse af licens vedr. ophavsrettigheder, der i dag ikke pålægges moms.

Moms af tilladelser af licens medfører, at forvaltningsorganisationer, forlag og kunstnere skal lægge moms på salg af en licens vedr. ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder – som fx når en forvaltningsorganisation (eksempelvis KODA) giver en virksomhed licens til at spille musik for virksomhedens kunder. Virksomheden vil dog kunne fradrage momsen, og momsen vil derved ikke belaste virksomheden økonomisk. Lovændringen vil derimod ramme virksomheder, der ikke har fuld fradragsret for momsen (fx læger, tandlæger m.fl.).

Ændringen ventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Brugtmoms

I dag kan virksomheder, der betaler brugtmoms, kun anvende samleordningen, såfremt de ikke kender købsprisen på de enkelte varer, eksempelvis som ved køb af dødsboer, hvor videreforhandleren giver en samlet pris for hele boet.

Skatteministeriet foreslår, at man udvider tilladelsen til at anvende samleordningen, således at den også kan anvendes af virksomheder i tilfælde, hvor prisen på alle de enkelte varer kan identificeres.

Ændringen gælder dog ikke salg af brugte personkøretøjer, hvor man derfor fortsat skal anvende den individuelle metode.

Skattestyrelsens fortolkning af brugtmomsreglerne er meget streng, og vi forventer derfor ikke officiel accept af, at man overgår til at anvende samleordningen i perioden indtil 1. juli 2022, hvis købsprisen er kendt på de enkelte varer. Man skal derfor fortsætte med at anvende den individuelle metode indtil d. 1. juli 2022.

Ændringen ventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Scroll to Top