EN MILLION KRONER I erstatning FOR DESIGNBESKYTTELSE FORDI NETTO KRÆNKER KERAMIKER

Sagen er afsluttet i dag i Højesteret. Keramikeren Anne Black får altså en million kroner fordi at leverandøren og supermarkedskæden henholdsvis har krænket ved produktion og ved distribution (i Salling’s NETTO butikker) for at have krænket Anne Black ophavsret. Det er Højesteret i dag kommet frem til.

Det er Ronald A/S og Salling Group A/S der er den tabende part hvorfor de også skal dække sagsomkostningerne på knap 600.000 kroner.

Sagen startede allerede i 2016, hvor Netto præsenterede kopier af Anne Blacks produkter og allerede dengang sagde vi at dette er en tabersag, eftersom både dimensioner og ligheden var slående tæt på hinanden i designet og dermed er designbeskyttelse effektiv.

Den samme konklusion kom Danske Kunsthåndværkere & Designeres formand, designer Hans Christian Asmussen også frem til.

Krænkeren Netto solgte i 2016 en hængekrukke, en vase og en lågkrukke, der blev produceret af Ronald A/S, men kort tid efter beskyldte keramikeren Salling Group, som der er ejer af Netto-kæden, for at kopiere hendes produkter. Derfor fik keramikeren i første omgang stablet sagen på benene i Sø- og Handelsretten.

Og i denne kendelse som er klar og entydig blev Salling Group og leverandøren Ronald A/S dømt skyldig i at bryde ophavsretten, fordi man havde produceret og solgt “meget nærgående efterligninger af de tilsvarende produkter fra Anne Black ApS”.

Det resulterede dengang i en bøde på 1,5 millioner kroner.

Denne kendelse dog blev dog anket, og derfor var det Østre Landsret som i sommeren 2020 skulle afsige dom i sagen.

Her blev bødens størrelse ændret til 300.000 kroner, mens Salling Group og Ronald A/S stadig blev kendt skyldige i at have krænket ophavsretten.

Har fået stor opmærksomhed FOR DESIGNBESKYTTELSE SKULLE GERne VIRKE

Sagen har fået meget bevågenhed, fordi nogle organisationer er gået ind i sagen, men på hver sin side af striden. For erhvervsorganisationerne støttede Dansk Erhverv Salling Group, mens Dansk Industri har stillet sig på keramikerens side.

Hos Salling Group var den principale påstand frifindelse i Højesteretten.

Salling koncernens have hyret advokat Claus Barrett Christiansen, og denne plæderede for, at der ikke var beviser for, at Salling Group skulle have haft noget kendskab til keramikerens produkter.

Advokaten mente ikke, at produktet var kreativt nok og viste blandt andet en vase med riller i frem i retten.

“Vi sætter spørgsmålstegn ved, at det er et kreativt valg at dreje en vase, så der opstår drejeriller”, sagde han i retten og han argumenterede for en sammenligning. Denne sammenligning var jeans med høj talje. Det er ikke et kreativt valg. Det er en trend. Og trends kan ikke beskyttes.

Designbeskyttelse OG EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSE

Designbeskyttelse er en retlig beskyttelse, der kan gives til et originalt og nyt design. Det giver rettighedshaveren eneret til at fremstille, sælge eller på anden måde udnytte designet i en bestemt periode. I Danmark kan man opnå designbeskyttelse ved at registrere sit design hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

For at opnå designbeskyttelse skal designet dog opfylde visse kriterier, herunder at det skal være nyt og have en individuel karakter. Det betyder, at designet ikke må være kendt i offentligheden før ansøgningstidspunktet, og det skal adskille sig væsentligt fra tidligere kendte designs.

Når et design er beskyttet, kan rettighedshaveren forbyde andre at anvende, fremstille, importere eller sælge designet uden tilladelse. Hvis nogen krænker designbeskyttelsen, kan rettighedshaveren kræve erstatning for tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab, der er påført som følge af krænkelsen.

Der er flere kendte danske afgørelser i Højesteret, hvor der er tilkendt erstatninger i designsager. Et eksempel er sagen mellem Fritz Hansen A/S og Nordic Furniture Group A/S. I denne sag blev Fritz Hansen tildelt en erstatning på 10 millioner kroner, da Nordic Furniture Group krænkede deres design på stolene “Ægget” og “Svanen”. En anden kendt sag er sagen mellem Lego og Mega Bloks, hvor Lego vandt en erstatning på 60 millioner kroner for krænkelse af deres design på Lego-klodser.

Sagen mellem Georg Jensen A/S og Aarikka Oy: Georg Jensen vandt sagen om krænkelse af deres design på “Daisy”-serien af smykker. Aarikka Oy blev dømt til at betale en erstatning på 750.000 kroner til Georg Jensen A/S.

Sagen mellem Dyrup A/S og Scanox A/S: Dyrup vandt sagen om krænkelse af deres design på “Cap Color”-serien af træbeskyttelse. Scanox A/S blev dømt til at betale en erstatning på 1,5 millioner kroner til Dyrup A/S.


Sagen mellem Novo Nordisk A/S og Sanofi-Aventis Deutschland GmbH: Novo Nordisk vandt sagen om krænkelse af deres design på insulinpenne. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH blev dømt til at betale en erstatning på 19,2 millioner kroner til Novo Nordisk A/S.

Sagen mellem Skovby Møbelfabrik A/S og Ilva A/S: Skovby Møbelfabrik vandt sagen om krænkelse af deres design på spisebordet “Skovby #32”. Ilva A/S blev dømt til at betale en erstatning på 500.000 kroner til Skovby Møbelfabrik A/S.

Sagen mellem Danfoss A/S og Taconova AG: Danfoss vandt sagen om krænkelse af deres design på termostater. Taconova AG blev dømt til at betale en erstatning på 1,7 millioner kroner til Danfoss A/S

Det er vigtigt at bemærke, at erstatningsbeløbet kan variere meget afhængigt af sagens omstændigheder og den påførte skade. Det er også muligt at kræve midlertidige foranstaltninger i designsager for at forhindre yderligere krænkelser, indtil sagen er afgjort endeligt. Sådanne foranstaltninger kan være tilbagekaldelser eller fogedforbud i flere lande samtidigt.

MERE OM DESIGN BESKYTTELSE OG ANDRE IP RETTIGHEDER

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Højesteret
Fotokredit: Anne Black, og hendes produkter kan man købe på anneblack.dk

Scroll to Top