Hvidvask skandale tilfører 4.749 milliarder kroner til Statskassen

Så er der sat endeligt punktum ved Danmarks største hvidvask sag og det er samtidigt den størst udstedte både og konfiskation til sammen 4,749 Milliarder kroner. Sagen har mange aspekter og vi har flere gange skrevet herom.

Senest er der dog en anden sag hvor Advokat Ole Ryhl på vegne af sine klienter kræver over 15 mia. kr. af Danske Bank for vildledning. De ser dig styrket efter dagens bøde og efter amerikanske bøder, hvor der skal betales 2,9 milliarder kroner for til børstilsyn for vildledning af investorer, men vil ikke betale erstatning til investorerne. Det at en anden retsinstans dømmer banken for netop vildledning er en kærkommen hjælp i sagen for det beviser jo at banken har vildledt.

Den danske afgørelse består af en bøde og en konfiskation

Danske Bank har i straffesagen om hvidvask i bankens estiske filial modtaget en bøde på 3,5 mia. kr. for at overtræde hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. Det er den hidtil største bøde på hvidvaskområdet i Danmark. Herudover får banken konfiskeret 1,249 mia. kr. 

Overtrædelserne handler om, at Danske Banks hovedsæde i København har afviklet transaktioner for et antal mistænkelige kunder i den estiske filial, uden at Danske Bank i Danmark har overvåget transaktionerne eller foretaget undersøgelser og indberetninger til Hvidvasksekretariatet. Det skete gennem mere end to år frem til starten af 2016, hvor filialens portefølje af såkaldte non resident-kunder blev lukket ned.

Herudover var Danske Banks virksomhedsstyring af den estiske filial utilstrækkelig på hvidvaskområdet. Banken sikrede blandt andet ikke, at filialens hvidvaskforebyggende foranstaltninger havde den fornødne kvalitet, ligesom banken ikke fulgte tilstrækkeligt op på advarsler og tegn på mulig hvidvask i filialen, blandt andet fra en whistleblower i slutningen af 2013. Desuden skete nedlukningen af filialens non resident-portefølje og undersøgelserne af forholdene i den estiske filial ikke hurtigt nok.

På den baggrund har Danske Bank i dag modtaget en bøde på 3,5 mia. kr. ved et retsmøde i Københavns Byret. 

»Bøden er den største, der er givet i Danmark på hvidvaskområdet, og bøden understreger, at det er en ekstremt alvorlig sag, hvis en bank ikke har den nødvendige interne virksomhedsstyring og kontrol på hvidvaskområdet og heller ikke reagerer rigtigt og hurtigt på advarsler om mulig hvidvask,«

siger statsadvokat Jens-Christian Bülow, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Ud over bøden har staten konfiskeret fortjenesten på 1,249 milliarder kroner, som banken har tjent på en lang række transaktioner i den estiske filial.

Det daværende Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) indledte den strafferetlige efterforskning mod Danske Bank i august 2018. Sagen overgik til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) ved årsskiftet.

Med dagens bøde er der sat punktum i straffesagen i Danmark. Der resterer derefter alene sagerne i indledningen.

Kilde: NSK
Fotokredit: Dansk Bank A/S

Scroll to Top