“Retssikkerheden lider nu. Vi er på en katastrofekurs”

Advokatsamfundet slår alarm efter ansættelsesstop i byret og siger ‘Retssikkerheden lider nu. Vi er på en katastrofekurs’. Det siger Advokat og Advokatsamfundets formand til DR.DK

Ventetiderne til landets domstole stiger langt fra kun i København, lyder det fra Advokatsamfundet. Borgere med sager, der skal behandles i landets største byret, Københavns Byret, kan se frem til endnu længere ventetider, end det i forvejen er tilfældet. I torsdags oplyste Københavns Byret at der er indført et ansættelsesstop, og at der er udsigt til “en væsentlig reduktion af rettens aktiviteter”. Ansættelsesstop kommer på grund af et “større underskud på budgettet og bevillingsforholdene”, og fører ifølge Københavns Byret også til, at en række sager med allerede fastlagte datoer skal rykkes til 2024 eller senere.

“Det er på grænsen til, at jeg vil sige, at vi har ordentlig retssikkerhed i Danmark, hvis vi kigger ind i det scenarie,” og “Det er første gang, vi offentligt hører snak om et ansættelsesstop. Men det, vi har set i alle retskredsene, er, at sagsbehandlingstiderne bare vokser,”

siger Nikolaj Linneballe.Nikolaj Linneballe, formand for Advokatsamfundet

– Jeg har selv oplevet, at der gik 1,5 til 2 år fra jeg var færdig med at forberede en sag, til jeg kunne få en tid i retten, fortæller han.

Landets byretter behandler for eksempel civile sager, straffesager, tinglysningssager og skiftesager. Og de lange ventetider, der altså nu ser ud til at blive endnu længere i København, har store konsekvenser for de involverede parter, fortæller Nikolaj Linneballe.

– Hvis en borger skal have nyt tag og har betalt en entreprenør forud, og der så kommer en tvist om tagets beskaffenhed, der ender i en civilsag, så har man jo ikke råd til et nyt tag, inden sagen er afsluttet. Og hvis de skal vente i tre år, så er man jo låst fast.

– Og når så landets største domstol går ud og siger, at det går ud over sagsbehandlingstiderne, fordi man bliver nødt til at lave et ansættelsesstop, så er det jo supergrelt, siger formanden for Advokatsamfundet.

Retssikkerheden lider nederlag

Ifølge en rapport, som Copenhagen Economics har lavet for Advokatsamfundet, var sagsbehandlingstiden for en almindelig civilsag i 2021 20,6 måneder, mens behandlingstiden for en domsmandssag var 7,7 måneder. I rapporten lyder det også, at såfremt der ikke tilføres ekstra ressourcer til byretterne, vil sagsbehandlingstiden på en almindelig civilsag i 2030 nå op på 50 måneder. Altså over fire år.

– Retssikkerheden lider nu, og vi er på en katastrofekurs, lyder den kontante udmelding fra Nikolaj Linneballe.

justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Minister: Domstolenes arbejde skal lettes

Til Ritzau siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), at regeringen har som “et klart mål”, at sagsbunkerne i landets domstole bliver mindre.

– Der har gennem de seneste år været tilført domstolene flere midler for at dæmme op for de stigende sagsbehandlingstider.

– Det har været helt nødvendigt, men desværre kan det konstateres, at det ikke har været tilstrækkeligt til at vende udviklingen, siger Peter Hummelgaard.

Justitsministeren vil derfor frem mod 2024, hvor der skal laves ny aftale om domstolenes økonomi, kigge på, “hvordan vi kan lette arbejdet ved domstolene”.

– Vi er nødt at komme rundt i alle hjørner for at se, hvordan vi – uden at gå på kompromis med retssikkerheden – kan gøre arbejdet enklere og mere smidigt for dommere og andre ansatte ved domstolene, siger Peter Hummelgaard til Ritzau.

For Advokatsamfundet er løsningen på problematikken klar. Der skal flere penge og flere folk til domstolene. For eksempel dommerfuldmægtige og andre administrative medarbejdere.

Kilde: Ritzau, Advokatsamfundet og link til DR.DK: https://www.dr.dk/nyheder/indland/advokatsamfund-slaar-alarm-efter-ansaettelsesstop-i-byret-retssikkerheden-lider-nu

Fotokredit: Københavns Byret og FT.DK

Foto af Peter Hummelgaard tilhører Folketinget men fotografnavn er ikke angivet hvorfor vi opgiver Biografikredaktionen@FT.DK som kilde.

Scroll to Top