DANMARK AFSLØRET SOM EN AF VERDENS VÆRSTE værste KLIMASYNDERE, LIGE EFTER KENDTE OLIESTATER OG SKATTELY

Så er det endegyldigt slut. Danmark er en lyvende sort klimasvindler og nu endegyldigt en af verdens værste klimasyndere. Nu gik den ikke længere, selvom mange rapporter har peget på et vort selvbillede som en grøn klimavenlig nation er en illusion. Fremover bliver ikke mere fremhævet som klimaduks i f.eks. USA og resten af verden. Det skylde greenwashing løgne som Danmark har praktiseret og nu viser en ny rapport, at vi er elendige til den grønne omstilling. Danmark lyver sig til at skovflis er klimavenligt. Dertil kommer at, Kina’s udledning af drivhusgasser overgår samtlige udviklingslande til sammen og den forurening har bredt sig til hele verden. Verdensbanken har f.eks. lånt Kina 2,9 milliarder kroner for at finde bedre metoder til at håndtere plastik håndtering alene.

“Kejserens nye klæder” bogomslag fra Lytteratur(R) fra forlaget tales.dk

Faktisk er det så galt fat at Danmarks reelle klimaaftryk er blandt den sorteste femtedel af verdens lande. Det afslører helt friske tal fra forskningsorganisationen Klima- og Miljøinstituttet i Norge, der har sammenlignet alle landes udledninger af klimaskadelige drivhusgasser. Det skriver DR i dag på baggrund af en norsk rapport om samme emne fra Klima- og miljøinstituttet i Norge.

Når man medtager CO2-udledningerne fra de varer, vi importerer og forbruger i Danmark, har vi det 33. højeste klimaaftryk per indbygger ud af 176 lande på kloden, der er med i undersøgelsen. Dette er en anerkendt metode fordi vi eksportere vort CO2 aftryk ved at importere f.eks. forbrugerelektronik og forbrugsvarer fra Kina.

– Danmark er blandt de 20 procent af landene i verden med det højeste klimaaftryk”,

fastslår Daniel Moran. Han er seniorforsker og har indsamlet materialet, som anvendes af blandt andre EU og Verdensbanken.

Danmarks store klimaaftryk ude i verden skyldes især, at vi er et land med høj velstand. Og med det følger et højt forbrug af importerede varer som elektronik, tøj og mad og mange flyrejser, påpeger Daniel Moran fra det norske Miljø- og Klimainstitut.

Men når tallene er så tydelige, hvorfor består myten om grønne Danmark så blandt mange danskere?

Og tilmed hos regeringen og de politiske partier, der ofte hylder Danmark som netop et grønt foregangsland?

Made in…

Forklaringen gemmer sig i vores smartphone, biler og tøj. De varer, vi køber, er som oftest importeret fra udlandet og har et højt klimaaftryk.

Men udledningerne fra skorstene på fabrikkerne, der fremstiller de varer, tæller ikke med i Danmarks officielle klimaregnskab. Selv når det er danske forbrugere, der i sidste ende køber køleskabene.

Det danske klimaregnskab medregner kun drivhusgasser, der kommer fra skorstene, biler og huse indenfor Danmarks grænser.

Men når forskerne bag undersøgelsen medtager udledningerne fra varer og mad, vi importerer, og vores flyrejser ud i verden, er vores klimaaftryk i virkeligheden 43 procent højere, end det ellers fremgår af vores officielle klimaregnskab.

– Når vi ser på det globale klimaaftryk fra danskernes livsstil og økonomiske aktiviteter, så ligger vi blandt de mest klimabelastende lande i verden. Lige efter en række skattely og oliestater,”… “Og det kan vi jo ikke være tilfredse med,”

siger Michael Minter

Han er programchef i den grønne organisation Concito og fremhæver, at Danmark rangerer umiddelbart efter lande som USA, Saudi Arabien og Bahrain.

I rangeringen ligger Danmark side om side med blandt andre Tyskland og Finland, der også har høj levestandard og stort forbrug af importerede varer.

… China

Kina er det land, der står for flest udledninger fra varer, vi importerer til Danmark og selvom den grønne omstilling er i gang i Kina, er kul og andre fossile brændstoffer stadig grundlaget for industrien.

I alt 4,6 millioner ton CO2 – 14 procent af udledningerne fra Danmarks forbrug – finder i virkeligheden sted i Kina.

Derefter kommer Tyskland og resten af Asien, viser en rapport fra Energistyrelsen.

Er det ikke lige meget for klimaet, om udledningerne for vores forbrug tæller med i vores klimaregnskab eller Kinas?

– Nej. Det er jo os, der kan gøre noget ved vores forbrugsmønstre og livsstil og derigennem medvirke til at reducere den globale klimabelastning. Og virksomhederne kan igennem lægge pres på deres leverandører ude i verden og påvirke deres klimabelastning, siger Michael Minter.

Ifølge Concito kan vi sagtens skære i ledledningerne fra vores forbrug. Det kan for eksempel ske ved, at politikerne gjorde det lettere og billigere at få repareret elektronik. Så vi køber færre nye varer.

Det bør også blive billigere at rejse med tog og dyrere at rejse med fly, som udleder mere CO2. Ligesom det bør gøres billigere at købe grøntsager og omvendt dyrere at købe kød, mener Concito.

Kød udleder nemlig meget CO2, fordi det kræver store mængder fodder, der ofte importeres fra udlandet.

‘Ikke grønnest i verden’

Selvom Danmark har nogle af verdens mest ambitiøse klimamål for at nedbringe vores udledninger indenfor Danmarks grænser, har vi ikke nedbragt udledningerne fra vores forbrug.

– Danmark er ikke et af de grønneste lande i verden. For selv om I succesfuldt har nedbragt jeres udledninger indenrigs gennem mange gode tiltag, så kan danskerne gøre mere for at nedbringe jeres samlede fodaftryk på hele planeten, siger Daniel Moran.

Det skyldes ifølge forskeren, at Danmark alene har fokus på vores formelle klimaregnskab.

De danske officielle mål i Danmarks klimalov skal sikre, at Danmark lever op til vores del af Paris-aftalens mål om at begrænse global opvarmning til 1,5 grader. Det er nødvendigt for at undgå, at alvorlige klimakatastrofer som tørke og oversvømmelser i fremtiden bliver hverdag for en stor del af jorden befolkning.

Og godt nok følger det danske klimaregnskab den måde, vi og alle andre lande indrapporterer til FN på.

Alligevel overser vores klimamål ifølge Daniel Moran en stor del af vores reelle klimaaftryk på verden, der altså er 43 procent højere, når man medregner forbruget i vores klimaregnskab.

En fejl fra 90’erne

Det betyder også, at Danmark og andre landes klimamål kun omhandler en del af vores klimaaftryk.

Hvilken forskel gør det for klimaet, om Danmark inkluderer udledninger fra vores forbrug i vores klimaregnskab?

– Et klimaaftryk er en måde at se på ansvar på. I den traditionelle regulering ser du bare på forureneren – altså producenten – der direkte udleder. Men vi bør også se på forbrugeren, der i sidste ende har fordel af, at produktet bliver fremstillet, siger Daniel Moran.

Hvorfor er det, at de officielle klimamål, der skal indrapporteres til FN ikke inkluderer forbrug?

– Det er en fejl til en vis grad, siger Daniel Moran.

Tilbage i 90’erne, da da den første klimaaftale blev forhandlet med Koyoto-protokollen, var der ikke noget fokus på CO2-aftrykket forbundet med de importerede varer.

– Ærlig talt var den globale handel meget mindre for 30 år siden end i dag. Selvom den globale handel er steget siden, har det vist sig politisk vanskeligt at regulere udledninger fra importerede varer, forklarer eksperten.

icebear, glacier, cruise ship
Danmark er afsløret i en anden rapport som en Greenwashing klimasvindler

UDOVER OVENSTÅENDE ER DANMARK EN GREENWASHING KLIMASVINDLER

Ifølge Energistyrelsen bliver der årligt udledt i omegnen af 15 millioner ton CO2 fra afbrænding af biomasse i Danmark. Det er nogenlunde det samme som fra landbruget. Men på grund af EU-regler tæller biomasse som CO2-neutralt i vores klimaregnskab. Ifølge EU og FN’s bogføringsregler skal CO2-udledningen fra biomasse sættes til 0, når den anvendes til energiformål. Men Danmark laver her bogføringssvindel, der får Danmark til at fremstå som en klimaduks. Det er dog langt fra sandheden.

Derfor er Danmark’s selvopfundne metode til at opgøre vores CO2 udledning under anklage for at være en løgn. Dette skyldes at selv udledningen af CO2 er baseret på afbrænding af piller, og her hævder man så at jo ville være rådnet op og over 100 år have afgivet samme mængde CO2.

Problemet er bare at anerkendte forskere ikke godtager denne forklaring, fordi man jo brænder 100 års CO2 udlejning af med det samme. Dette sker hver dag og hver dag fratrækker man så dette forbrug som værende et grønt brændsel, der skåner planeten. Flere rapporter bekræfter denne usande påstand, og tillige pynter vi os med lånte fjer for brændelspille-industrien udleder også CO2, fordi vi importerer brændselspiller og medtager ej heller denne CO2 udledning i regnskabet. Kilde: Danmark er klimasvindler

Her er en række argumenter for, at biomasse ikke er EN bæredygtig GRØN CO2 BESPAREDE LØSNING OG NÆRMERE END  Biomasse er en blindgyde i den grønne omstilling.

  1. Afskovning og tab af biodiversitet: Biomasseproduktion kan føre til øget afskovning og tab af naturlige levesteder for at skaffe plads til dyrkning af energiafgrøder. Dette reducerer biodiversiteten og kan forværre klimaforandringerne, da skovene fungerer som vigtige kulstoflagre.
  2. Skovene er langsomtvoksende og afgiver kun langsomt sin CO2: Derfor er det forkert at anvende ordet bæredygtig. Når man afbrænder med det samme sker udledningen med det samme. CO2 koncentrationen er den højeste nogensinde jf. FN. Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren sker bl.a. fordi vi afbrænder biomasse her og nu.
  3. Miljøet taber biodiversitet: Træ som ligger i skoven giver en nettoværdi ved sin forrådnelse til skoven hvorfra træet ligger. Det er med til at støtte biodiversitet. Den CO2 der afgives sker over 50-100 år og ikke med det samme som på et kraftvarmeværk. World Economic Forum anslår, halvdelen af verdens bnp er truet af af denne form for greenwashing.
  4. Konkurrence om jord og ressourcer: Dyrkning af biomasseafgrøder kan konkurrere med fødevareproduktionen om begrænsede jord- og vandressourcer. Dette kan føre til stigende fødevarepriser og mangel på vand i nogle regioner, hvilket kan forværre globale fødevarekriser og vandmangel.
  5. Indirekte ændringer i arealanvendelse: Biomasseproduktion kan føre til indirekte ændringer i arealanvendelsen, hvor landbrugsarealer omlægges til dyrkning af energi afgrøder. Dette kan resultere i, at landbrugsproduktionen flyttes til andre områder, muligvis med højere kulstoflagre eller større biodiversitet, hvilket forårsager yderligere miljøskader.
  6. Danmark som land er skyldig i Greenwashing: Det danske forbrug af biomasse pr. indbygger er op mod fire gange så højt, som Jordens ressourcer kan underbygge. Skovenes evne til at optage CO2 bliver drænet fordi skovene ikke kan vokse så hurtigt som afbrændingen. Det er simpel logik.
  7. Fossile brændstoffer og klimaforandringer: Produktion og transport af biomasseafgrøder kræver brug af fossile brændstoffer, som bidrager til drivhusgasemissioner og klimaforandringer. Derudover kan nogle biomassebrændstoffer, som træpiller, producere mere CO2 end fossile brændstoffer, når de brændes, hvilket underminerer deres rolle som en ren energikilde.
  8. Luftforurening: Forbrænding af biomasse kan føre til øget luftforurening, især hvis det sker uden tilstrækkelige emissionskontroller. Partikelforurening og andre luftbårne stoffer fra biomasseforbrænding kan have negative konsekvenser for folkesundheden og miljøet. Der sker årligt tusindvis af dødsfald i Danmark som følge af partikelforurening.

500 Internationale topforskere advarer mod biomasse

For Danmark og andre lande har biomasse især i form af importerede træpiller været en nem og hurtig måde at slippe af med de svinende kul. Det skriver bl.a. Berlingske.

Men det er fuldstændig forfejlet at tro, at afbrænding af træpiller, halm og flis i kraftværkerne er CO2-neutral og gavner klimaet.

Tværtimod, lyder det nu i et internationalt opråb fra flere end 500 førende forskere, heriblandt en håndfuld danske. Appellen er rettet til USAs præsident, Joe Biden, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Blandt forskerne er professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun og seniorrådgiver Thomas Læssøe, alle Københavns Universitet, og professor og centerleder Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

Brevet offentliggøres torsdag i en række lande. Heri opfordres EU, USA, Japan og Sydkorea til at stoppe brugen af biomasse. EU er lige nu ved at revidere sin strategi.

»Vi opfordrer jer til ikke at underminere såvel klimamål som verdens biodiversitet ved at skifte fra fossile brændsler til at brænde træ for at fremstille energi.«

»Talrige studier har vist, at denne afbrænding af træ vil øge opvarmningen i årtier og århundreder. Det gælder også, selv om træet erstatter kul, olie eller naturgas,«lyder det fra forskerne.

CO2 kvotesvindel

Så nu er Danmark klimasvindler på 2 områder. Dertil kommer de mange mindre CO2 handlere som handler med CO2 kvoter og plant et træ m.v. De har i bedste fald ikke dokumentationen eller bygger på forkerter algoritmer fordi de ikke bygger på FN og EU’s opgørelsesmetode. Derfor kan man nemt blive fanget af, at de tal man regner med, ikke er reelle på grund af ovenstående 2 emner.

Kilde DR:DK, et led i en serie “Hvordan går det Danmark?)
Fotokredit: adobe.stock.com (header foto)

Scroll to Top