IP OPHAVSRETSSAG VINDES I HØJESTERET EFTER AT HAVE TABT I LANDSRETTEN OG BYRETTEN

Alle kender den lille havfrue, der på Langelinie i den nordøstlige del af København. Hun har gået grueligt meget igennem med maling og fået savet hovedet af flere omgange og har fået savet den ene arm af. Og det er ikke første gang der verserer en sag om ophavsret foranlediget af arvingerne til designeren. Designeren bag havfruen, Edvard Eriksen, har nemlig flere arvinger, der værner om de ophavsrettigheder, der er til skulpturen. Men med dagens dom er der nu consensus for at journalister gerne på må bringe parodier, tematisering og karikaturer såfremt det vedrører redaktionelle emner og omtaler.

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

Sag BS-24506/2022-HJR
Dom afsagt den 17. maj 2023

Sagen var af arvingerne til kunstneren anlagt mod Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
af Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S ved Alice K. Eriksen

Biintervenient til støtte for Tom Jensen: Danske Medier

Ophavsret ikke krænket

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

Berlingske bragte den 18. maj 2019 på forsiden af avisens 2. sektion ”Opinion” en tegning, der forestillede bl.a. Den Lille Havfrue med et zombie-lignende ansigt. Tegningen var påtrykt titlen ”Ondskaben i Danmark”.

Under tegningen var der henvist til en artikel i avisen om debatkulturen i forbindelse med den aktuelle valgkamp i 2019. Den 22. april 2020 bragte Berlingske en artikel i avisens 3. sektion, hvor et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind indgik. Artiklen omtalte et forskningsprojekt om sammenhængen mellem frygten for coronasmitte og politisk observans.

Sagen angik, om ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen ved at have bragt tegningen og fotografiet i Berlingske havde krænket Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvingers ophavsret til Den Lille Havfrue. Nærmere bestemt skulle Højesteret tage stilling til bl.a., om tegningen var et selvstændigt værk, eller om tegningen på andet grundlag var en parodi eller karikatur, der ikke krænkede ophavsretten.

Højesteret fastslog, at der gælder et parodiprincip i dansk ophavsret. Princippet hviler på en fast dansk og fællesnordisk tradition med støtte i forarbejderne til ophavsretsloven og retspraksis. Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder, selv når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet.

Højesteret udtalte desuden, at parodi-begrebet skal forstås i overensstemmelse med EU-retten, og at der skal sikres en rimelig balance mellem på den ene side ophavsmændenes rettigheder og på den anden side ytringsfriheden. Dette gælder også i tilfælde, hvor der ikke er tale om en parodi, men hvor ophavsrettigheder indebærer en begrænsning af andres adgang til at ytre sig.

Efter en samlet vurdering kom Højesteret herefter frem til, at hverken karikaturtegningen eller fotografiet af Den Lille Havfrue med mundbind på, som blev bragt i Berlingske i forbindelse med avisartikler, krænkede arvingernes ophavsret til skulpturen Den Lille Havfrue

Landsretten var nået til et andet resultat. Og dermed slipper Berlingske for betaling for krænket ophavsret, som var krævet af sagsøger på 300.000 kr.

Dommen omtaler tillige Markedsføringsloven, hvoraf det følger af markedsføringslovens § 3, at erhvervsdrivende skal udvise god
markedsføringsskik. Berlingske er som kommerciel avisvirksomhed erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand. Højesteret finder imidlertid, at markedsføringsloven ikke finder anvendelse for pressens redaktionelle brug af materiale.

Da både tegningen og fotografiet var en del af det redaktionelle stof, frifindes dagbladet for at have overtrådt markedsføringsloven.

Dermed blev sagsøgers krav Forbud, påbud og vederlag underkendt, På ovennævnte baggrund frifindes Tom Jensen for arvingernes påstande om forbud, påbud og vederlag. Efter sagens kendelse og karakter skal arvingerne betale sagsomkostninger for alle
tre instanser med i alt 323.140 kr. til Tom Jensen. Heraf er 300.000 kr. til dækning
af advokatudgift og 23.140 kr. til dækning af retsafgift.

Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S ved Alice K. Eriksen skal betale derfor betale 705.205,01 kr. til Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske, med procesrente fra den 23. februar 2022 og tillige i sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S ved Alice K. Eriksen betale 323.140 kr. til Tom Jensen,
ansvarshavende chefredaktør, Berlingske.

Læs hele dommen i sag BS-24506/2022-HJR (pdf):

Trods domme i byret og landsret om krænkelse af ophavsret, er Berlingske blevet frifundet i Højesteret.

– Hvis dommen fra Landsretten var blevet fulgt, så var vores ret til at parodiere og lave satire i praksis blevet indskrænket,

siger Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen.

Så her er altså ikke tale om at benytte havfruen et et kommercielt henseende, men som karikatur og dermed er dommen snarere en dom for ytringsfrihed end det er en overtrædelse af IP rettigheder.

Nu er der blevet sat en fod ned og sagt, at medierne har frihed til at gøre den slags, og det er meget glædeligt. Ikke kun for Berlingske, men for alle danske medier.

Siger Tom Jensen, Berlingske til Berlingske

Danske bladtegnere: ‘Det er fantastisk’

Spørger man Erik Petri, bestyrelsesformand i Danske bladtegnere, så er dagens afgørelse vigtig.

– Jeg kan godt forstå, at ophavsretten beskytter værker, så vi eksempelvis ikke trykker T-shirts med havfruen, men at man går så vidt, at man ikke engang kan referere til den i en kommenterende tegning, det synes jeg er problematisk, siger han.

Han påpeger, at Den lille havfrue er et symbol på Danmark og danskhed, og at det derfor er vigtigt, at der kan laves satire om den. Ifølge ham handler det altså ikke om selve havfruen, men mere det, den symboliserer.

– Det svarer til, at man ikke kunne tegne Eiffel-tårnet, fordi familien Eiffel havde krav om ophavsret, siger han.

Ifølge Ritzau frafalder arvingernes ophavsret til Den lille havfrue i 2029 – 70 år efter kunstnerens død. Det vil derefter være muligt for danske medier at lave t-shirts og udnytte værket kommercielt, og fylde siderne med billeder og tegninger af skulpturen uden at frygte for efterfølgende erstatningskrav.

Kilde: DR og Højesteret
Fotokredit: Berlingske

Scroll to Top