Godstransport

Bilateral kørsel

Bilateral kørsel i Danmark refererer til transportaktiviteter, hvor udenlandske transportvirksomheder udfører transportopgaver inden for Danmarks grænser. Dette gælder for sektorer som pakketransport, godsfragt, og andre former for kommerciel transport. Det er en praksis, der er reguleret af både nationale og internationale regler, og som har til formål at fremme handel og effektivitet i transportsektoren. Men […]