ansættelseskontrakter

USA Overrasker gang-på-gang med stærk økonomisk udvikling

I årets første måned overraskede den amerikanske økonomi positivt med en jobskabelse langt over det forventede. Ifølge den seneste jobrapport blev der skabt 353.000 job uden for landbruget, en markant stigning fra de forventede 185.000. Dette indikerer, at den amerikanske økonomi fortsætter med at klare sig godt på trods af Federal Reserves renteforhøjelser for at […]

renterne brager op, MEN USA BESKÆFTIGELSE RUNDER KNAP 200.000 NYE ANSATTE SIGER KONGETAL

Overraskende nok faldt arbejdsløsheden fra 3,9 til 3,7 procent, og andelen af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder steg. En voksende arbejdsstyrke er afgørende for at holde lønvæksten i skak. Men markederne blev ramt af en uventet stigning i lønningerne i november, selvom årsstigningstakten aftog til 4,0 procent. USA oplever et produktivitetsmirakel, hvilket hjælper med at

ansættelsesbeviser

ER DU KLAR MED NYE ANSÆTTELSESKONTRAKTER DEN 01.07.2023

Lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår vedtaget. Det skete da Folketinget den 11. maj 2023 vedtog lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Man skal være opmærksom på fristerne og oplysningspligten og de nye mindstekrav og godtgørelsesniveau. Vi har lavet de nye ansættelseskontrakter

Scroll to Top