Skattefradrag, Skattesaeger, Skatterevisor

de sidste coronalån betales tilbage til statskassen DEN 1. maj

Mandag den 1. maj er sidste frist for tilbagebetaling af de statslige coronalån. Her forfalder de resterende lån for i alt 2,1 mia. kr. Flere end 53.000 virksomheder har anvendt ordningen og lånt i alt ca. 36,4 mia. kr. i de tre år, lånene har eksisteret

I 2020 og 2021 vedtog Folketinget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under coronapandemien. Siden da har flere end 53.000 virksomheder benyttet lånemuligheden og tilsammen taget lån i bl.a. moms eller A-skat for ca. 36,4 mia.kr. Virksomhederne har indtil videre betalt 30 mia. kr. af lånene. Det svarer til 92 pct. af det samlede lånebeløb, hvor der har været frist. Hvis ikke man kan betale kan vi hjælpe med møder vedr. låneomlægning eller gældsrådgivning på telefon 32177777

Heraf har 34,3 mia. kr. allerede haft en betalingsfrist, og mandag den 1. maj forfalder de sidste godt 6.000 lån til betaling, der tilsammen har en værdi af 2,1 mia. kr.

Ud af det samlede udlånte beløb har virksomhederne på nuværende tidspunkt allerede tilbagebetalt 30,0 mia. kr. Dertil kommer knap 1,7 mia. kr., der på nuværende tidspunkt er del af en betalingsordning. Det svarer til at godt 92 pct. af lånebeløbet, der har haft betalingsfrist, enten er tilbagebetalt eller del af en betalingsordning.  

– Fra Skattestyrelsens side bestræbte vi os på at skabe en hurtig og effektiv låneordning, som kunne honorere Folketingets beslutning om at afhjælpe de akutte likviditetsproblemer, som mange virksomheder pludseligt stod i under coronapandemien. Det synes jeg, vi er lykkedes rigtig godt med. Samtidig er langt størstedelen af virksomhederne kommet igennem den vanskelige periode og har kunnet betale lånet tilbage eller været i stand til at finde en anden finansiering undervejs,

siger fagdirektør i Skattestyrelsen, David Fjord Nielsen.

Betalingsfristen den 1. maj 2023 er den sjette og sidste af de lovfastsatte datoer for tilbagebetaling. Herefter ophører låneordningen og tilbage er alene betalingsordningerne, der videreføres efter de aftaler, der er indgået.

Læs den samlede opgørelse om coronalån på sktst.dk 

Branchefordeling af coronalån
Skattestyrelsens afsluttende status over coronalånene viser, at det er landets største brancher; handel og industri, der samlet set lånte mest.

Ses der i stedet på, hvor meget de enkelte brancher har lånt inden for deres eget lånepotentiale, som blev baseret på branchens egen indberettede moms og A-skat, kan man se, hvordan de enkelte brancher har gjort brug af de lånemuligheder, der blev stillet til rådighed. 

Skattestyrelsens afsluttende status viser, at det er hotel- og restaurationsbranchen, der med lån på knap 40 pct. af branchens samlede lånepotentiale gjorde størst brug af coronalånene gennem de tre år, ordningen eksisterede. I alt har branchen lånt 2,5 mia. kr. Heraf er 2,4 mia. kr. forfaldet til betaling, hvoraf 87 pct. allerede tilbagebetalt, og 5 pct. er indeholdt i en betalingsordning.

– Vores status over coronalånene viser, hvilke brancher, der især har benyttet sig af lånemulighederne og gengiver et billede af, hvordan brancherne oplevede meget forskellige grader af udfordringer i perioden grundet restriktionerne i samfundet.  

Det samlede lånepotentiale for coronalån i moms og A-skat er beregnet til at have en værdi på 252 mia. kr. De godt 36,4 mia. kr. der er blevet udlånt i alt, svarer til 14,5 pct. heraf.

Opsagte lån for 3 mia. kr.
Virksomhederne har gennem hele perioden haft mulighed for at straksindfri et lån eller en betalingsordning før tid hos Skattestyrelsen og tilbagebetale det lånte beløb, hvis virksomheden finder alternative lånemuligheder hos fx egen bank. Derudover har Skattestyrelsen løbende opsagt coronalån, hvis betingelserne for lånet ikke blev overholdt.

Ud af de 53.000 virksomheder, der har modtaget et coronalån, er der godt 7.000, der enten selv har opsagt et lån eller fået lånet opsagt af Skattestyrelsen. Den samlede værdi af de opsagte lån er 3,0 mia. kr. Heraf er 1,9 mia. kr. blevet tilbagebetalt, svarende til en tilbagebetalingsprocent på 66 pct.

Det resterende beløb på godt 1 mia. kr. er fortsat ubetalt og overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818

Kilde: Skattestyrelsen
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top